Železnice v SR a všetko s tým súvisiace všeobecne

sekcia venovaná železniciam

Moderátor: Moderátori

Re: Železnice v SR a všetko s tým súvisiace všeobecne

Odoslaťod jarino » 27. Okt 2017 00:17

Na základe údajov od ŽSR za posledné tri štvrťroky tvoria mzdové výdavky riadenia dopravy vyše 50 % celkových nákladov na riadenie dopravy (s postupne stúpajúcim trendom). Priemerné výdavky na riadenie dopravy sa pohybujú na úrovni 22 %, približne na desatine tratí však tvoria tieto výdavky viac ako tretinu celkových výdavkov (na polovici z nich dokonca viac ako 50 % celkových výdavkov).
ŽSR má spracované návrhy pre projekty zavádzania centier riadenia dopravy a diaľkovo ovládaných tratí. Návrh na zriadenie štyroch centier riadenia dopravy (v Bratislave, Zvolene, Žiline a Košiciach) však počíta s investičnými nákladmi vyše 1,5 mld. eur, s priemernou návratnosťou projektu 40 rokov.
Na základe podkladu predloženého ŽSR ohľadne potreby dodatočných nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry, je v najbližších 4 rokoch potrebné navýšiť finančné prostriedky o 55,4 mil. eur ročne. Výška odloženej údržby tratí sa podľa vykonanej inventarizácie jednotlivých tratí (v réžii ŽSR) pohybuje na úrovni 56 mil. eur/ročne.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 873
Založený: 12. Sep 2011 13:49

Re: Železnice v SR a všetko s tým súvisiace všeobecne

Odoslaťod jarino » 24. Dec 2017 15:43

ŽSR pripravujú tender na projekt „Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia; ŽST Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia; Lúky pod Makytou – št. hr. ČR, KR trakčného vedenia“
Termín realizácie: do tridsať (30) mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy obstarávateľa – úspešný uchádzač pristúpi k zahájeniu plnenia predmetu zákazky až na základe výslovnej písomnej žiadosti obstarávateľa

Predpokladaná časová postupnosť výstavby v súlade s investičným zadaním je nasledovná:
- stavby na ramene Púchov – Lúky pod Makytou – št. hranica budú realizované postupne od Púchova podľa pridelených finančných prostriedkov
- zmena trakčnej sústavy na ramene Púchov – št. hranica SR/ČR bude realizovaná až po ukončení všetkých stavebných prác.

Predkladanie ponúk: 16.2.2018

Dĺžka medzistaničného úseku je 12,987 km, pričom tento je v celom úseku dvojkoľajný a elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV (od žkm 0,894). Traťová rýchlosť v danom úseku je 80 resp. 90 km/h. V roku 2015 bola ukončená modernizácia železničnej stanice (ŽST) Púchov. V rámci tejto stavby bola v stanici realizovaná aj zmena trakčnej sústavy (TS) z jednosmernej na striedavú. Účelom realizácie predmetu zákazky je nahradenie existujúceho fyzicky a morálne opotrebovaného trakčného vedenia (TV) v medzistaničnom úseku Púchov – Lúky pod Makytou a v konečnom dôsledku zmena trakčnej sústavy so začiatkom prevádzkovania jednofázovej trakčnej sústavy 25 kV, 50 Hz na ramene Púchov – Lúky pod Makytou – št. hr. SR/ČR. Zmena trakčnej sústavy vyvoláva úpravu zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, demontáž nepotrebnej technológie existujúcej TM Púchov, pripojenie TNS Púchov na trakčné vedenie. Realizácia predmetu zákazky sleduje zámer obstarávateľa o zvýšenie plynulosti a bezpečnosti prevádzky železničnej infraštruktúry, skvalitnenie služieb a skultúrnenie prostredia pre cestujúcu verejnosť, ktorý nadväzuje na ukončenú modernizáciu ŽST Púchov.

Trakčné vedenie Púchov – Lúky pod Makytou – hranica SR/ČR bolo uvedené do prevádzky v roku 1960. Rozpätia stožiarov v priamych úsekoch presahujú v súčasnej dobe zostavou povolenú hodnotu 65 m, čo nepriaznivo vplýva na prevádzku trakčného vedenia z hľadiska jeho odvanutia vetrom. Časť nosných konštrukcií a lán je skorodovaná a dlhodobým používaním mechanicky narušená a staticky nevyhovujúca, časť trakčných podpier je v dôsledku nestabilných násypov v havarijnom stave (vychýlené stožiare). Značný počet stožiarov nevyhovuje z dôvodu nedostatočnej vzdialenosti prednej hrany stožiara od osi koľaje (hodnoty menšie ako 3,00 m + delta). V prípade že nedôjde k rekonštrukcii trakčného vedenia, bude na súčasnom trakčnom vedení postupne dochádzať k poruchám a výpadkom až dôjde k zastaveniu prevádzky v elektrickej trakcii na trati Púchov – Lúky pod Makytou – hranica SR/ČR , prevádzka bude nahradená nezávislou trakciou, tento stav môžeme považovať za referenčný stav t.j. stav „bez projektu“.
Rozhodujúcou obsahovou náplňou stavieb je :
- komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia oboch traťových koľají v traťovom úseku ŽST Púchov – ŽST Lúky pod Makytou – št. hr. ČR,
- zmena trakčnej sústavy z existujúcej jednosmernej (3 kV) na plánovanú striedavú (25 kV) trakčnú sústavu,
- v ŽST Lúky pod Makytou úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia a oznamovacieho zariadenia v medzistaničných úsekoch úprava traťového zabezpečovacieho zariadenia,
- rekonštrukcia nástupištných hrán o dĺžke 130/ 200 m s výškou nástupnej hrany 300 mm,
- vybudovanie ostatných súvisiacich zariadení.

Projektovaný úsek ŽST Púchov – ŽST Lúky pod Makytou je navrhnutý na rýchlosť 90 km/h s lokálnymi obmedzeniami rýchlosti na 80 km/h. Dĺžka úseku je 12,183 km. Smerovo a výškovo je snaha o minimálne posuny koľaje a nevybočenie z existujúceho železničného telesa. V miestach oceľových mostov budú práce spojené s výškovou a smerovou úpravou koľaje prerušené.
V predmetnom úseku sa v jednotlivých zastávkach rekonštruujú nástupišťa. Navrhovaná dĺžka nástupištných hrán na zastávkach Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie je 130 m. Navrhovaná výška nast. hrany nad STKP je 300 mm.
Existujúce nástupištia sa v celej dĺžke zdemontujú. Zachovalé úložné bloky a tvárnice Tischer budú použité v novej skladbe nástupíšť. Tieto prefabrikáty musia byť pred zabudovaním podrobené vizuálnej prehliadke za účasti správcu a nesmú obsahovať trhliny a výraznejšie úbytky materiálu. Nevyužité nepoškodené prvky celej nástupištnej konštrukcie budú ponúknuté správcovi. Povrch nástupíšť bude tvorený zámkovou dlažbou alebo štrkodrvou. Nástupište bude ohraničené betónovým obrubníkom. Na prístup pre cestujúcich budú na začiatku a konci nástupíšť zriadené šikmé rampy dĺžky 7,0 m. Na nástupištiach budú umiestnené lavičky. Konštrukcia lavičky bude oceľová so samostatnými sedátkami, totožná s lavičkami v prístreškoch. Každá lavička bude kotvená do dvoch betónových základov. V blízkosti prístreškov ako aj samostatných lavičiek budú umiestnené odpadkové nádoby. Odpadkové nádoby budú taktiež kotvené do betónového základu.
Prístrešok pre cestujúcich na Zast. Púchov závody pri koľaji č. 1 je navrhnutý ako oceľová konštrukcia so stenami a zastrešením z vlnitého plechu. Konštrukcia prístrešku je navrhnutá ako typová. Prístrešok pozostáva z trojmodulovej a dvojmodulovej časti. Na jestvujúcom oceľovom prístrešku pri koľaji č.2 sa po odstránení jestvujúceho trakčného stožiaru nahradia dotknuté oceľové plechy novými, oceľová nosná konštrukcia na opatrí novým náterom.
Prístrešky pre cestujúcich na Zast. Púchov zastávka, Dohňany a Zariečie sú navrhnuté železobetónovej konštrukcie z debniacich tvárnic. Horná časť železobetónových stien nadväzujúca na železobetónový strop vrátane častí so šikmou hornou hranou sú navrhnuté ako monolitické. Zastrešenie je tvorené šikmým železobetónovým stropom. Na ochranu horného povrchu stropu pred poveternostnými účinkami je navrhnutá asfaltová povlaková krytina. Zvyšný povrch konštrukcie bude opatrený omietkou a silikónovou farbou nanášanou náterom alebo nástrekom. Na stenu prístrešku pre cestujúcich bude kotvený informačný panel z nerezového plechu s vygravírovaným znakom ŽSR.

Projekt bude financovaný z rozpočtu ŽSR.
Predpokladaná hodnota: 28,6 mil. eur
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 873
Založený: 12. Sep 2011 13:49

Re: Železnice v SR a všetko s tým súvisiace všeobecne

Odoslaťod daphne » 26. Dec 2017 14:05

A čo modernizácia celého úseku na 160-200km/h?? Zas len polovicatá robota- len vymenia trakčné vedenie a finito.. úžasné..a aj naďalej sa bude jazdiť mantackych 80km/h... Také typicky "slovenské".. bez modernizácie sú to len vyhodené prachy do vzduchu..
daphne
diskutujúci
 
Príspevky: 88
Založený: 28. Okt 2017 20:45

Re: Železnice v SR a všetko s tým súvisiace všeobecne

Odoslaťod stanog » 27. Dec 2017 14:28

Ale ved zase ako vždy len hasia havarijnú situáciu na takmer 60 ročnom trakčnom vedení, do ktorého sa za tie roky nič neinvestovalo. Prípravu komplexnej prestavby by evidentne do času kedy sa to celé rozpadne zdaleka nestihli.
stanog
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 46
Založený: 29. Jan 2008 13:05
Bydlisko: Do Senca to mám na skok ale do/z Bratislavy často aj hodiny...

Predchádzajúca

Naspäť na Železničná infraštruktúra

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.