Moderátorský panel

[ Mapy a náčrty | Moderovať album | Overview ]

Detaily obrázku - Album: Mapy a náčrty

Rešerš úseku R4 Rakovčík - Radoma z EIA platnej od 20.3.2018

od vladik67
11. Jan 2019 11:29
Album: Mapy a náčrty
Stav: Obrázok je schválený.

Rešerš úseku R4 Rakovčík - Radoma z EIA platnej od 20.3.2018

Popis obrázka:
Zdroj vypracovaný od Dopravoprojektu a.s. a zverejnený ako príloha na stránke životného prostredia.

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/ry ... k-kapusany