Štatistiska z celého sveta

všeobecná diskusia o diaľniciach a RK vo svete (okrem EÚ)

Moderátor: Moderátori

Štatistiska z celého sveta

Odoslaťod Dialniciar » 19. Dec 2006 12:30

Najväčšie investície do výstavby diaľničnej siete v rámci rastu za r. 2005 oproti r. 2004. :arrow:

Ázia: 1. India, rast o 470%. Investície v roku 2005 na úrovni 45 mld. USD. V rámci národného projektu výstavby 6000 km ako spojenie 4 metropol a ďalšej výstavby v dĺžke 2500 km.

Afrika:
1. Maroko, rast o 620%. Investície v roku 2005 na úrovni 2,1 mld. USD.

Latinská Amerika:
1. Brazília, rast o 216%. Investície v roku 2005 na úrovni 14,5 mld. USD.

Severná Amerika:
1. Mexiko, rast o 18%, investície v r. 2005 na úrovni 9,7 mld. USD.

Austrália a Oceánia:
1. Austrália, bol tu zaznamenaný pokles o -2,4%, čo bol nižší pokles ako na Novom Zélande.

Európa:
nie sú spracované všetky údaje, v prvej desiatke sú krajiny (bez určeného poradia): Španielsko, Česká republika, Chorvátsko, Írsko, Grécko, Rumunsko.

Najväčšie prestavané sumy v r. 2006 (do októbra, vrátane) na diaľničnej sieti (spadajú sem aj cesty diaľničného typu). :arrow:

1. Čína - 56,4 mld. USD
2. USA - 48,2 mld. USD
3. India - 27,2 mld. USD
4. Japonsko - 19,8 mld. USD
5. niektorý európsky štát - Francúzsko/Nemecko/
6. Irak - 11,7 mld. USD

Celkovo sem spadajú všetky zaplatené platby(dlhy aj platby vopred). A zaradené sú tu aj výdavky na opravy, rekonštrukciu a modernizáciu, bez už rozbehnutých projektov PPP.

Situácia sa radikálne zmení, pretože v USA sa najviac platí na konci roka, v decembri.

Pôvodné plány na investovanie:

1. Čína - 78 mld. USD (nebude dosiahnuté, lebo sa niektoré projekty nezačali).
2. USA - 61 mld. USD (obnova po hurikánoch a podpora opráv naberá tempo, ale až teraz sa vypisuje väčšina tendrov)
3. India - pôvodný zámer bol na úrovni 40 mld. USD, ale v r. 2005 sa preinvestovalo viac, takže teraz sa šetrí.
4. Japonsko plánovalo hlavne stavať nové úseky, pre rozpočtové problémy sa suma 27,9 mld. USD nepodarí naplniť.
5. Nie sú porovnateľné údaje, sú skreslené vplyvom PPP ako aj vplyvom nákladov mimo výstavbu diaľnic a vplyvom rozdielnych výpočtov v samospráve - prefektúry a spolkové kraje.
6. Plán bol na úrovni 12 mld. USD, bude splnený, ide o rekonštrukčné práce po vojne v Iraku, pričom obnova diaľnic je plnená najviac z celej rekonštrukcie Iraku.

Najväčšie začaté projekty PPP. Tak samostatná výstavba ako aj spolupráca so štátom, rok 2005. :arrow:

1. India - 21 mld. USD - celková hodnota začatých projektov.
2. Čína - 12 mld. USD, celková hodnota začatých projektov.
3. USA - 9 mld. USD, celková hodnota začatých aj vstupujúcich projektov.
4. Mexiko - 7,6 mld. USD, celková hodnota začatých projektov.
5. Malajzia - 5,6 mld. USD, celková hodnota začatých projektov.
6. Kanada - 4,8 mld. USD, celkohá hodnota začatých aj vstupujúcich projektov.
7. Francúzsko - 2,9 mld. USD, spadajú sem prakticky všetky diaľničné projekty väčšiny diaľničných spoločností, pretože nie sú štátne.
8. Veľká Británia - 2,1 mld. USD, len nové projekty.
9. Spojené Arabské Emiráty - 1,8 mld. USD, súkromný kapitál začne realizovať tunelové riešenie pod Dubaiom v I. etape
10. Argentína - 1,7 mld. USD, aj vstupujúce projekty.

Vstupujúci projekt je taký, kde už je výystavba začatá štátom a vstupuje sem súkromný kapitál.

Súkromný kapitál nie firmy, ale niekoľkých osôb, vložený do výstavby diaľničnej siete. :arrow:

1. Spojené Arabské Emiráty, investícia istého emíra vo výške 5,1 mld. USD do výstavby novej diaľnice s tunelom dlhým 6 km.
2. Saudská Arábia, investície kráľa vo výške 4,6 mld. USD do výstavby novej diaľnice.
3. Spojené Arabské Emiráty, investícia 2 vladárov, emírov do modernizácie cestnej siete, prestavby prašných ciest na diaľnice vo výške 2,3 mld. USD.
4. Omán, investícia sultána do výstavby diaľnice v hodnote 1,4 mld. USD.
5. Saudská Arábia, investícia istého princa do modernizácie diaľnice vo výške 0,7 mld. USD.
6. Investícia zástupcu emíra v Dubai do výstavby novej diaľnice z letiska k súkromným apartmánom kráľovskej rodiny v hodnote 0,65 mld. USD.
7. Maroko, kráľovská rodina investuje do prestavby cesty na diaľnicu v hodnote 0,6 mld. USD.
8. Brunei, investícia sultána do opráv viacpruhových ciest v hlavnom meste vo výške 0,4 mld. USD.
9. Bahrajn, investícia vladára do vypracovania projektovej dokumentácie na novú diaľnicu vo výške 0,05 mld. USD.

Všetky údaje sú za rok 2005.

Perzský záliv. :arrow:

Štáty Perzského zálivu získali za rok 2005 z predaja ropy (a len ropy) sumu 480 mld. USD. Je to viac ako 200% rast oproti r. 2004, čo je spôsobené zmenou trhov ako aj vyššou ťažbou a rastom cien ropy.

Z tejto sumy sa rozdelili investície nasledovne:

1/4 do dopravnej infraštruktúry - diaľnice, cesty, letiská, prístavy
1/4 do turistického ruchu - hotely, biznis centrá, golfové ihriská, iné atrakcie
1/4 do sociálnych systémov - tak napríklad pôvodní obyvatelia viacerých krajín Perzského zálivu v jednotlivých štátoch nemusia vôbec pracovať a dostávajú od štátu vysoké finančné príspevky na život. To je samozrejme nemotivujúce (pre vašu predstavu, v emiráte Dubai je to suma zodpovedajúca cca. 60 tis. SKK mesačne a podotýkam, že tam je lacnejšie ako v USA či v Nemecku) a hlavne v Saudskej Arábii to má za následok nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily od lekárov až po IT pracovníkov ba dokonca až po pracovníkov v ťažbnom ropnom priemysle.
1/4 - iné účely, v mnohých krajinách sa dofinancujú štátne rozpočty, prípadne sa financie investujú do akcií medzinárodných firiem alebo sa finančne podporujú iné projekty v ďalších moslimských krajinách alebo sa financie odkladajú.

Len zopakujem, že na rok 2006 sa odhaduje suma 560 mld. USD.

Najväčšie diaľničné projekty v národných harmonogramoch výstavby. :arrow:

Najrozsiahlejšie diaľničné projekty plnené na viac ako 80% (podstatný údaj, pretože tým sa odbúrajú napríklad také príklady ako Poľsko či Slovensko):

1. India, investície majú dosiahnuť od r. 2004 do r. 2018 výšku 205 mld. USD, zatiaľ je harmonogram plnený nad 95%. A reálne sa preinvestovalo 70 mld. USD.

2. Čína, investície mali od r. 1998 do r. 2008 dosiahnuť 75 mld. USD. To sa podarilo presiahnuť už v r. 2004 a tak sa plány modifikovali a to ešte aj v r. 2005, takže konečný plán predpokladá investíciu 250 mld. USD do r. 2020. Reálne je finančný rámec plnený na 105%, pričom konečná preinvestovaná suma je zatiaľ 106 mld. USD. Problémy sa ukazujú v prípravných prácach. Indii patrí prvenstvo, pretože je tam stále okrem iného najväčší počet rozostavaných kilometrov, platby načas a pôvodný plán sa taktiež upravil, no ešte nenadobudol platný rámec.

3. USA, investície do diaľničnej siete od r. 1996 do r. 2011 mali dosiahnuť 400 mld. USD, pričom zámerom bolo úplne všetko od PPP cez štátnu účasť, od novej výstavby až po rozsiahle opravy. Treba povedať, že tu nastali zásadné zmeny, prvá je, že plán trvá do r. 2025 a druhá je že už po preinvestovaní 140 mld. USD sa celková suma navyšuje ešte zo 400 na 425 mld. USD a to sa sem nerátajú najväčšie diaľnično-cestné projekty ako nový obchvat Washingtonu, investície do projektu v Bostone a plánovaný nový trans texas koridor. Harmonogram plnenia je 89%. USA nie sú prvé, pretože bol zaznamenaný rekordný prepad a pokles v stavebníctve v niektorých rokoch, čo sú mínusové pomocné hodnotenia.

Štáty, kde prišlo k najväčším problémom v diaľničnej výstavbe za posledných 5 rokov. :arrow:

Z hľadiska politického:

1. Kolumbia, zmena podmienok v r. 2004, žiadne garancie, následný odchod zahraničných firiem, neschopnosť domácich pokračovať vo výstavbe.

2. Venezuela, ten istý prípad ako Kolumbia v r. 2005.

3. Somálsko, územie Somálska Zem, výstavba 12,5 km cesty diaľničného typu stratila finančnú podporu miestnej vlády v r. 2005.

4. Argentína, ktorá v r. 2002 po neplatení za postavenie diaľnic prinútila investorov odísť z krajiny, no sama do diaľnic neinvestovala dodnes na daných úsekoch. Dnes je situácia úplne iná narozdiel od tých prvých troch príkladov.

Z hľadiska bezpečnostných, vojensko-politických:

1. Irak, v čase vypuknutia vojenského konfliktu prišlo k zastaveniu výstavby viac ako 200 km diaľnic bez náhrad. Našťastie dnes tieto firmy získali kontrakty v požadovaných hodnotách pri rekonštrukcii a výstavbe.

2. Filipíny, kde od r. 2003 silnejú útoky na robotníkov pri výstavbe diaľnic, vláda v r. 2005 nasadila armádu, reálne sa však 2 roky nestavalo a prichádzalo dokonca k zámernému poškodzovaniu postavených častí.

3. Nigéria, podobný problém ako na Filipínach s tým, že vláda taktiež nasadila armádu.

4. Alžírsko, vysokoorganizované skupiny dokázali unášať robotníkov a kradnúť stavebný materiál pri výstavbe diaľnice, alžírska vláda nasadila armádu.

5. Brazília, pri výstavbe diaľnic cez prales prichádzalo k silným a násilným protestom pôvodného obyvateľstva ako aj ochranárskych skupín, vláda nasadila armádu, no výstavba sa tu silne obmedzila, avšak až po dostavbe rozostavaných úsekov.

6. V r. 2004 prišlo ku krvavým útokom na pracovníkov správy a údržby diaľničného a cestného systému (PPP) a Jamajke pre vysoké mýto a zákaz prejazdu starým autám. Vláda vtedy však dala súhlas pre PPP a schválili sa ešte prísnejšie normy a podmienky, cena mýta stúpla podľa plánu o 5%, no zvýšil sa aj odvod pre vládu z 3,25 na 3,75%. PPP na Jamajke je označované za mimoriadne úspešné a reálne sa podarilo zlepšiť dopravu na celom ostrovnom štáte.

7. Pakistan, kde v r. 2005 prišlo k atentátu na zástupcu prezindenta pri výstavbe diaľnice, atentátnikom bol falošný robotník, výstavba diaľnice bola takmer zastavená a daná firma vyhostená, no vzhľadom na jej americký pôvod zostala prítomná.

Z hľadiska prírodného:

1. USA - pre veľa prírodných katastrof od hurikánov až po povodne bolo zastavených alebo spomalených veľa projektov v diaľničnej výstavbe v rámci sveta v najvyššej hodnote.

2. Thajsko, tsunami.

3. Indonézia, tsunami.

4. Filipíny, zosuvy pôdy.

5. Irán, zemetrasenie.

Z hľadiska stavebného:

1. Kanada - nečakaný pád nadjazdu v r. 2006 spôsobil spomalenie výstavby v okolí a vyžiada si investície do štúdií a projektov a to v rámci celej krajiny.

2. Pád zle zaisteného zárezu v Turecku spôsobil zastavenie výstavby v takmer celej krajine na 1/2 roka v r. 2002.

3. Pád diaľničnej estakády v dĺžke 930 metrov v Číne spôsobil zastavenie výstavby na celej diaľnici na takmer rok.

Štáty, kde sa investuje najväčší podiel financií na doplnkové služby. :arrow:

Doplnkové služby sú všetky investície, ktoré nemajú nič spoločné s účelom diaľnice.

1. Saudská Arábia, 20% z ceny sa dáva na zeleň, pričom samotná zeleň tvorí v položke želeň len asi 2%, ďalších 74% tvorí inštalácia vodovodných rúr. Ďalších 6% ceny tvoria náklady na osvetlenie, ďalej tzv. núdzové doplnenie paliva (je to ČSPH, len tam nezaplatíte a palivo tečie), ide o to, aby sa vám nestalo, že niekde zostanete "visieť".

2. Spojené Arabské Emiráty, kde až 1/4 z celkovej ceny diaľnice smeruje na iné výdavky: presne 1/3 ide na zeleň, obdoba S. Arábie, presne 1/3 smeruje na zabezpečenie ďalších pásov od zelene v smere na púšť, čo sú tzv. anti-pieskové "pásy", ktoré spôsobia, že piesok sa pri menšom vetre zachytáva tu a nedostane sa priamo na diaľnicu a 1/3 smeruje na rozšírenie služieb od osvetlenia ...

Sú tu len tieto 2 krajiny, pretože v r. 2005 prišlo k zmene toho, čo sa sem ráta a vypadli z tejto kategórie investície do zlepšenia živ. prostredia a "zapadnutia" diaľnice do prostredia.

Arabské krajiny a výstavba diaľničnej siete v nich. :arrow:

Takmer všetky štáty Perzského zálivu majú rekordne lacné diaľnice aj napriek vysokým investíciám napríklad do spomínanej zelene, pretože:

1. majú 0-15% dane na výstavbu diaľnic.
2. majú dotovaný asfalt, prípadne je úplne zadarmo
3. dovoz strojv potrebných na výstavbu diaľnic je takmer zadarmo
4. Dováža sa síce stavebný materiál, ale je to z krajín, kde je oveľa lacnejší ako napr. v EÚ či v USA.
5. Najväčší podiel na výstavbe má cena práce.

Štáty, kde diaľnice sú stavané na viacero etáp cez rozdelenie jednotlivých úsekov. :arrow:

Stručne: ide o to, že napríklad 10 km úsek štát rozdelí na 6 menších úsekov, či už napr. na ten, kde je 2,5 km úsek a kúsok diaľnice po rovine, potom kúsok okolo mesta, kúsok cez les, kúsok nad riekou atď. alebo aj druhý systém: všetky mosty má jeden tender, všetky tunely druhý tender, ostatné úseky tretí tender.

Teda nie tak, že 10 km stavia jedna firma, ale 3 a viac firiem. Prvá výhoda je: konkurencia, nízka cena, vysoká kvalita. Prvá nevýhoda: možné horšie "prechody" z úseku na úsek. Aj toto sa však už napr. v USA a ďalších 6 krajinách rieši tak, že tam, kde je viac ako 4 firmy na úseku, tak tam je automaticky 5. špecializovaná len na prechody, aby bolo zabezpečené, že to bude rovnaká kvalita.

Rebríček:

1. Grécko
2. Francúzsko
3. Chorvátsko
4. USA
5. Japonsko
6. Kanada
7. Turecko
8. India
9. Rusko
10. Izrael

Zdroj som priamo ja. 8)
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Honda » 02. Feb 2007 13:59

Tak toto bolo zaujímavé čítanie. :P 8)
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Dialniciar » 09. Dec 2007 11:27

Najviac rozostavaných diaľnic je dnes v Číne.
Najviac nových diaľničných kilometrov za rok 2006 pribudlo v Číne - 4.510 km.
Najviac nových postavených ciest je za rok 2006 v Číne - takmer 70.000 km.
Najviac opravených ciest je za r. 2006 v Číne - takmer 280.000 km.

A čo je najzaujímavejšie, Čína je v polovici svojich plánov.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16


Naspäť na Diaľnice a RK vo svete

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.