Colas Slovakia (INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice)

sekcia venovaná stavebným a projekčným firmám ako aj mechanizmom a technike využívanej pri stavbách, respektíve údržbe diaľničnej a cestnej siete.

Moderátor: Moderátori

Odoslaťod Dialniciar » 12. Nov 2009 14:37

miroa napísal:Teraz môžem prezentovať môj názor že IS Košice by nemali dostať už žiadnu štátnú zákazku, lebo čo robia tak to do..... (nestihnú termíny a keď stihnú tak tá práca nestojí za nič)
R4 Svidník:zosuv vozovky
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) obdržala koncom septembra znalecký posudok o zosuvoch časti komunikácie na svidníckom obchvate. Preukázal nedodržanie technologických postupov pri stavbe.

D1 Mengusovce - Jánovce I. etapa
Nestihli termín

D1 Mengusovce - Jánovce II. etapa
Aj keď neboli jej zhotoviteľom zbrzdili jej otvorenie tým, že neboli schopní dokončiť MUK Poprad západ (letisko) na čas.
miroa, tento štát ale robí tak, že to by tu nemohli byť žiadne firmy :wink:

R4 - je to chyba NDS za nedostatočný geologický prieskum, práce tam vykonáva IS KE a Eurovia, ... ak bude NDS trvať na chybe zhotoviteľa, pôjde to na súd :idea: ... tam sa nemal prečo zosunúť svah ešte počas výstavby :wink: a o nedodržanom technologickom postupe sa nedá hovoriť, konzorcium má na to potvrdenia zo zahraničia a tie certifikáty sa oklamať nedajú.

D1 M-J I. etapa nie že nestihli termín. Boli tam problémy síce s technológiami, ale stavebné práce meškali, keď štát meškal s platbami :!: ... keď sa nečerpali eurofondy kvôli dodatkom :!: , inak by bol čas na tieto sklzy.

MUK PP letisko - zmena projektu počas výstavby.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod konstrukt » 02. Jan 2010 15:26

Na projekty kladieme väčší dôraz (profil spoločnosti Inžinierske stavby, a. s.)


Spoločnosť Inžinierske stavby je na slovenskom trhu už 58 rokov a počas tohto obdobia naberá na sile, intenzite aj svojom vplyve. Od roku 2004 je členom medzinárodnej stavebnej skupiny COLAS a zároveň jej reprezentantom na Slovensku. Realizuje komplexné dodávky stavebných objektov a prác v odboroch inžinierskeho, pozemného a priemyselného staviteľstva, ako aj vodohospodárskych stavieb. O vzniku a súčasnej činnosti spoločnosti sme sa porozprávali s jej generálnym riaditeľom Ing. Jaroslavom Jarábekom, MBA.


:idea: Aké boli začiatky spoločnosti Inžinierske stavby? :idea:

Firma vznikla v roku 1951 v období, keď v bývalom Československu začala veľká výstavba inžinierskej infraštruktúry. Koncom 40. rokov 20. storočia tu existovalo združenie súkromných firiem, ktoré sa v procese zoštátňovania spojili a v roku 1951 vytvorili národný podnik Trať družby. To bol základ neskorších Inžinierskych stavieb.
Ešte ako Trať družby sme v povojnovej republike položili prvé základy železníc. Išlo o niektoré úseky na východnom Slovensku a niekoľko železničných tunelov. Začiatkom 60. rokov sme sa podieľali na výstavbe hutníckeho kombinátu HUKO, ktorý bol predchodcom Východoslovenských železiarní. V tom čase prebiehala výstavba tzv. rýchlodráhy, no v podstate išlo o električkovú trať mesta spájajúcu Košice s hutníckym kombinátom. Vtedy mala veľký význam pre dopravnú infraštruktúru a dodnes je funkčná.

:idea: Ktoré ďalšie činnosti ste vykonávali? :idea:

Štart spoločnosti potreboval aj iné sféry zamerania a začali sme realizovať vodohospodársku výstavbu. Na jednej strane išlo o rozličné úpravy vodných tokov na východnom Slovensku, ale aj o úpravy východoslovenskej nížiny, kde sa, naopak, budovali odvodňovacie systémy pre lepšie využitie poľnohospodárskej pôdy. Na rieke Váh sme stavali elektrárne a hrádze, čo dospelo až do štádia, keď vtedajší minister rozhodol, že sme na túto realizáciu príliš veľkí. Preto bol v roku 1958 jeden celý závod spoločnosti Inžinierske stavby odňatý. Vytvorila sa z neho nová firma so sídlom v Žiline – Váhostav.

Postupne sme prešli na výstavbu ciest a mostných konštrukcií. Realizovali sme napríklad diaľničné úseky od Liptovského Mikuláša smerom na Poprad a diaľničný úsek medzi Prešovom a Košicami. Keď prebiehala veľká výstavba potrubných systémov, dostali sme sa aj do sféry rozvodu tepla a oceľových potrubí. Tieto skúsenosti nám koncom 70. rokov poslúžili ako základ k výstavbe tranzitných plynovodov a ropovodu Družba. S výstavbou potrubí a kompresorových staníc sme sa zúčastnili aj na Ukrajine.

Na doplnenie uvediem výstavbu kanalizácií a prešovskej a košickej čistiarne odpadových vôd. Špeciálnou realizáciou bola úpravňa priemyselných a odpadových vôd, ktoré prichádzajú z Východoslovenských železiarní. Ide o agresívne vody, ktoré si vyžadujú iné technológie a spôsob čistenia. V porovnaní s klasickou čistiarňou tu bolo potrebné použiť iné prvky a materiály, ktoré sú proti tejto vode odolné.

:idea: V minulosti sa jednotlivé zákazky formovali podľa potrieb štátu. Venujete sa týmto činnostiam aj dnes? :idea:

Všetky spomínané zamerania vrátane priemyselnej výstavby nám v podstate zostali až do súčasnosti. Dnes nám v portfóliu chýbajú železnice, avšak ostatné činnosti máme ustálené.

:idea: Nepokúšali ste sa dostať do oblasti developmentu? :idea:

Developmentu sa nevenujeme, pretože to pokladáme za miešanie záujmov. Som toho názoru, že dobrý developer nemôže byť zároveň sám sebe dodávateľom. Okrem toho dnešná situácia nie je pre developerov najpriaznivejšia a myslím si, že prežijú len tí najlepší. Do oblasti developmentu však do istej miery zaraďujem PPP projekty, a to v tom zmysle, že zákazníkom poskytujeme služby podľa ich potreby. Projekt postavíme, odovzdáme a nasledujúce roky sa oň staráme.

:idea: Ako vnímate vývoj PPP projektov na Slovensku? :idea:

Ak sa PPP projekty budú realizovať, bude to významná vec pre spoločnosť, štát aj pre veľké stavebníctvo. V opačnom prípade by to bol závažný problém s veľkým dosahom. Pre spoločnosť by to znamenalo, že nebude existovať dobré spojenie medzi východom a západom krajiny, a štát ani veľké stavebné firmy by tento objem nevedeli nahradiť niečím iným. Takéto projekty potrebujeme, aby sme dobehli čísla, na ktoré sú firmy nastavené a ktoré sú schopné robiť s potenciálom ľudí a strojovým vybavením.

:idea: Priblížte nám akcionársku štruktúru Inžinierskych stavieb? :idea:

Väčšinovým – takmer 100-percentným vlastníkom akcií spoločnosti je francúzska spoločnosť COLAS S.A.

Súčasťou tejto medzinárodnej skupiny ste sa stali v roku 2004. Ako je táto spoločnosť vnímaná z európskeho hľadiska?
V rámci výstavby ciest je COLAS vnímaný ako jednotka na trhu, v rámci celosvetového je spoločnosť v skupine Bouygues na druhom mieste.

:idea: Na stavebnom trhu pôsobí spoločnosť Inžinierske stavby dlhé roky. V čom vidíte rezervy a problémy slovenského stavebníctva? :idea:

Myslím, že jedným z problémov na Slovensku je naše nesprávne vnímanie podnikania, ktoré začalo po nežnej revolúcii. Spoločnosti, ktoré majú základné imanie 6 700 eur realizujú stavby za 16,6 mil. eur. Na riešenie takejto situácie by postačoval zákon, ktorý umožní firmám uchádzať sa len o zákazku, ktorá bude základné imanie prevyšovať napríklad päťkrát, desaťkrát a podobne. Potom by sa financie investovali do firmy. A zvýšila by sa zodpovednosť majiteľov, akcionárov firiem pri príprave a realizácii stavieb, ako aj v procese ručenia voči klientovi.

Druhý problém nastal vtedy, keď odborná stavebná verejnosť podcenila otvorenie stavebného trhu. V súčasnosti môže byť stavbárom ktokoľvek, a to spôsobuje vysokú nekvalitu a neodbornosť. Nepoznám iné krajiny, ktoré by mali takto otvorené trhy, práve naopak – robia rozličné opatrenia, aby si udržali vysokú odbornosť a kredit stavbárskeho fachu.

:idea: Ako hodnotíte uplynulé roky spoločnosti Inžinierske stavby? :idea:

V spoločnosti pracujem od roku 1986 a od roku 1999 som jej generálnym riaditeľom. V tom čase sme boli firma na regionálnej úrovni. Pracovali sme na východnom Slovensku, občas sme mali zákazky na Ukrajine a v Iraku. Postupne sme začali realizovať aj stavby na strednom Slovensku a našim trhom sa stala celá krajina. V súčasnosti sa podieľame na výstavbe v Maďarsku a vďaka skupine COLAS sme sa posunuli aj do Českej republiky.

Čo sa týka objemu prác, pred desiatimi rokmi sme dosahovali okolo jednej miliardy, za minulý rok to bolo sedem- až osemnásobne viac. Zároveň dosahujeme vyššiu efektívnosť: oproti roku 1989, keď sme mali 7,5 tisíc zamestnancov je nás dnes asi 1 400. Napriek tomu sme znásobili výrobu betónov, asfaltových zmesí a kameniva. Samozrejme, vývoj prinášal nielen pozitíva, ale aj negatíva. Pracovali sme aj na projektoch, ktoré neboli veľmi výnosné, firma však napreduje, a to je zásluha všetkých ľudí, ktorí u nás pracujú.

:idea: Čo očakávate od najbližších mesiacov? :idea:

Kľúčovým bodom sú PPP projekty a ich vývoj. Určite nebudeme sedieť so založenými rukami, no teraz je čas, keď treba čakať. Nemôžeme prepúšťať zamestnancov, keď ich potom budeme potrebovať. Nie sme v situácii, že by sme nemali dostatok projektov, na ktorých pracujeme, ale sme opatrnejší ako v minulosti. Kladieme väčší dôraz na technické, projektové a právne analýzy.

:idea: Zostal vám v pamäti projekt, ktorý bol pre vás niečím výnimočný? :idea:

Bol to Most Márie Valérie v Štúrove. Nešlo o projekt významný svojim objemom, ale bol pre nás veľkou výzvou. Most, ktorý zničili Nemci počas druhej svetovej vojny, sa stal symbolom tohto regiónu a stavu, ktorý tam bol. Počas jeho výstavby v roku 2001 sme ešte neboli súčasťou Európskej únie a na jeho realizáciu bol vytvorený „triumvirát“ slovenských a maďarských odborníkov, ako aj zástupcov Európskej únie. Na financovaní, stavebnom dozore, projekčnej činnosti i dodávateľsky sa podieľali zástupcovia všetkých troch národov.

Dokumentáciu sme mali v troch jazykoch a ak urobili zmenu napríklad na maďarskej strane, musela sa preložiť a zahrnúť do slovenských i anglických projektov a postupov. Podobne sa robila analýza technických noriem – prijaté boli tie, ktoré boli najprísnejšie, a dlho sme nevedeli, ktorá norma bude platiť pre danú činnosť. Proces bol zložitý aj v tom, že do polovice mosta sme robili domácu prácu a od polovice sa viedol export. Museli sme mať colný sklad a colné dokumenty.

Je to most, ktorý spojil ľudské osudy a do regiónu priniesol život, ktorý tam dodnes pulzuje. Nám priniesol okrem cenných skúseností obrovský zážitok a radosť z práce.

http://www.asb.sk/profily/realizator/na ... -3327.html
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Lionheart » 19. Jan 2010 15:19

PPP v Inžinierskych stavbách
"Inžinierske stavby už rozbehli prípravné práce na úsekoch, ktorých výstavba by sa mala naplno rozbehnúť v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v roku 2010. Najmä v réžii IS bude 11 217 metrov dlhý úsek Fričovce – Svinia. Nie však vylúčený ani vklad IS do 18-kilometrovej diaľnice medzi Jánovcami a Jablonovom."
http://www.iske.sk/aktuality/podnikove_ ... kument.pdf
Lionheart
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 67
Založený: 10. Dec 2007 13:24
Bydlisko: Milky way

Odoslaťod Lionheart » 19. Jan 2010 15:46

Lionheart
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 67
Založený: 10. Dec 2007 13:24
Bydlisko: Milky way

Odoslaťod Lionheart » 19. Jan 2010 15:47

Lionheart
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 67
Založený: 10. Dec 2007 13:24
Bydlisko: Milky way

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 23. Feb 2010 23:23

Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 14. Mar 2010 16:05

Februárové vydanie Stavby Colasu :arrow: http://www.iske.sk/aktuality/podnikove_ ... kument.pdf
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 14. Mar 2010 16:13

Vznikol nový závod 01Inžinierskych stavieb,a.s. Košice

Intenzívne a špecifické práce na príprave PPP projektov si v Inžinierskych stavbách vyžiadali admistratívny krok, vznik nového závodu s označením 01. Toto riešenie je praktické vzhľadom na sústredenie činností súvisiacich s PPP do jedného funkčného celku.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod Dialniciar » 23. Mar 2010 21:33

IS stavajú aj v Českej republike :arrow:

viewtopic.php?f=35&t=13274
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 29. Apr 2010 21:18

Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 16. Máj 2010 00:03

Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod Dialniciar » 25. Máj 2010 13:45

Výročná správa za rok 2009 :arrow:

http://www.iske.sk/o_nas/rocne_spravy/v ... kument.pdf

*no moc roboty si s tým teda nedali :roll:
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod Dialniciar » 20. Jún 2010 14:10

Inžinierske stavby zrekonštruujú centrum Svidníka :arrow:

viewtopic.php?f=35&t=13716
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 22. Aug 2010 11:08

Júnové číslo časopisu Stavby Colasu :arrow: http://www.communicationhouse.sk/media/ ... screen.pdf
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod Lionheart » 23. Aug 2010 12:36

A vedel by niekto najst aj majové číslo Stavby Colasu?
Lionheart
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 67
Založený: 10. Dec 2007 13:24
Bydlisko: Milky way

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 21. Sep 2010 17:02

Košické IS prepustia 343 zamestnancov :arrow: viewtopic.php?f=35&t=14152
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 21. Sep 2010 19:15

Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod aquila » 03. Máj 2011 12:25

granite01 napísal:Inak IS Košice likvidujú stredisko pri križovatke Prešovská - Sečovská (v Košiciach).
Nevie niekto, prečo to robia? Chcú predať tento areál?


ma tam byt nove business centrum..

http://reality.etrend.sk/komercne-nehnu ... ntown.html
Obrázok používateľa
aquila
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 501
Založený: 03. Feb 2005 18:08
Bydlisko: doma :)

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod granite01 » 04. Máj 2011 22:36

Jasné. Takže ďalšie zahustenie premávky na križovatke + nedostatočná MHD v okolí.
Žiaľ Zurich z Košíc nikdy nebude. :D
granite01
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 747
Založený: 02. Dec 2010 16:18
Bydlisko: KE

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 19. Jún 2011 22:33

Inžinierske stavby,a.s. Košice zmenili logo

Obrázok
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 16. Júl 2011 20:45

Výročná správa spoločnosti Inžinierske stavby,a.s. Košice za rok 2010 :arrow: http://www.iske.sk/o_nas/rocne_spravy/v ... kument.pdf
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod konstrukt » 27. Mar 2012 10:36

Nová stránka ISK Inžinierske stavby,a.s. :arrow: http://www.iske.sk
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod jarino » 14. Júl 2014 23:05

Inžinierske stavby zháňajú/zháňali ľudí do lokality Bánovce nad Bebravou.
Laborant, stavbyvedúci, účtovník, strojník nakladača, dózera a rýpadla, plánovač senior
https://www.istp.sk/volne-pracovne-mies ... y%20a.%20s
http://www.profesia.sk/praca/inzinierske-stavby/C111659
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 924
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod plš » 16. Júl 2014 09:46

Ostáva už len zmeniť meno, IČO, DIČ a ponúknuť sa bez referencií do práce takým, čo nevedia kde skôr rukou šáhnuť /taký VHS, STG/. Po roku, dvoch, keď nová firma bude mať referencie, môžu súťažiť naplno. viewtopic.php?f=35&t=19472 .
plš
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Založený: 04. Sep 2011 22:26
Bydlisko: Košice

Re: INŽINIERSKE STAVBY, a.s., Košice - Člen skupiny Colas

Odoslaťod i15 » 08. Okt 2014 16:26

malé OT: pred administratívnou budovou IS na Priemyselnej v KE je rozkopávka a z oboch strán je značka Prednosť protiidúcich vozidiel :) http://adam.vba.sk/elearningdemo2/?pg=zn&code=B34

dúfajme, že takéto zmätky nebudú na stavbách
Obrázok používateľa
i15
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 827
Založený: 21. Jan 2007 20:49
Bydlisko: vo výslužbe

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Stavebné a projektové firmy + Stavebné a údržbové stroje

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.