Zahraničné stavebné spoločnosti

sekcia venovaná stavebným a projekčným firmám ako aj mechanizmom a technike využívanej pri stavbách, respektíve údržbe diaľničnej a cestnej siete.

Moderátor: Moderátori

Odoslaťod konstrukt » 31. Mar 2008 21:27

ZUBLIN AG, Nemecko :arrow: http://www2.zueblin.de

Obrázok
Naposledy upravil konstrukt dňa 16. Sep 2008 01:23, celkovo upravené 1 krát.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 31. Mar 2008 21:34

MAX BOGL GmbH Nemecko :arrow: www.max-boegl.de

Obrázok
Naposledy upravil konstrukt dňa 16. Sep 2008 01:24, celkovo upravené 1 krát.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 31. Mar 2008 21:37

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb Chorvátcko :arrow: www.hidroelektra-niskogradnja.hr

Niečo o tejto firme-preklad :arrow:


HIDROELEKTRA je stavební podnik ustanovený v roce 1946 se sídlem v Zagrebu.
Dnes to patrí medzi respektované stavební společnosti v Chorvátsku.
V procesu preorganizovávání HIDROELEKTRA d.d., akciový stavební podnik byl založený pod názvem HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. a vstoupil do dvoru zapsat 1995 s celkovým základným kapitálom společnosti 62.388.100 HRK (10.775.000 USD)

Exekuce a projektování dopravných stavieb, hydroenergetické projekty, projekty pro dopravu a sklad pohoných hmot, prùmyslová zařízení a budování veřejných a obytných budov; Těžba kamene, štěrku a písku;
produkce stavebního materiálu;
Veškerý domácí a zahraniční obchod.

Pro výkon takových projektù HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. má všechny lidské a mechanizačné vybavení a všechny další nezbytné zdroje.

Obrázok
Naposledy upravil konstrukt dňa 16. Sep 2008 01:26, celkovo upravené 3 krát.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 01. Apr 2008 09:29

BILFINGER BERGER AG Nemecko :arrow: www.bilfingerberger.de

Podieľa sa na výstavbe Gottharského tunelu vo Švajčiarsku a na Slovensku realizuje protipovodňovú ochranu mesta Štúrovo.


Obrázok
Naposledy upravil konstrukt dňa 16. Sep 2008 01:27, celkovo upravené 1 krát.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 01. Apr 2008 09:35

BERGER HOLDING AG :arrow: www.bergerbau.de

Na Slovensku vlastní Považskú cementáreň,a.s. Ladce

Obrázok
Naposledy upravil konstrukt dňa 16. Sep 2008 01:28, celkovo upravené 1 krát.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 01. Apr 2008 09:59

HOUSING & CONSTRUCTION HOLDING Co. Ltd. Izrael :arrow: www.hch.co.il

Obrázok
Obrázok
Naposledy upravil konstrukt dňa 16. Sep 2008 01:32, celkovo upravené 2 krát.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 01. Máj 2008 23:09

MOSTOBUD Ukrajinská stavebná firma :arrow: www.mostobud.com.ua

ObrázokObrázok
Naposledy upravil konstrukt dňa 29. Aug 2009 23:26, celkovo upravené 3 krát.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 01. Júl 2008 09:39

konstrukt napísal:MOSTOBUD Ukrajinská stavebná firma :arrow: www.mostobud.com.ua


Niečo o tejto ukrajinskej firme Mostobud - preklad :arrow:
Milé Dámy a vážení ! My jsme pyšní k tomu, aby představili webu našu akciovú společnost "Mostobud" - vùdce v mostných stavbách na Ukrajine a dalším zahraničí.

Po mnoho let, vývoj dopravy byl daleko před silniční infrastrukturou. Jen budování nových a moderních mostù, křižovatek silnic , atd mùže řešit problém častých dopravních zácp". Tisíce lidí po celém světe používajú výsledky práce Ukrajince Mostobud mostního stavitele.

A moderní most je komplikovaná stavební konstrukce produkovaná duševní a telesnou činností vysoce kvalifikovaných profesionálù ze stovek sfér. "Mostobud" zamněstnává kvalifikované lidi a vlastní nové technologie, značky a stále zlepšuje se jeho technologický shluk.

Naši zamìstnanci se těší z jedinečného sociálního balíku, přijmout konkurenční plat, a jsou chránění kolektivní pracovní smlouvou ta překračuje státní záruky. To je prestižnost k tomu, aby pracovali pre "Mostobud".

Vy zjistíte naši spolehlivost a výhody pracování s námi a stáváte se našim partnerem.

Základy OJSC "Mostobud" byli položený Great Patriotic War, kdy stavitelé- vojáci postavili mosty a dočasné prùlezy pod střelbou.
V srpnu 1945 byli vyzváni k tomu, aby opravil mùstek zničený válkou a budovat nové mosty na Dnepru.
V roce 1993 společnost byla reorganizovaná do otevřené akciové společnosti "Mostobud".
"Mostobud" postavil přes 5 tisíc stavebních konstrukcí skrz jeho 60 roční historie. Medzi nimi jsou nejvíce známé mosty v hlavním měste Kyjev a to spojit břehy Dnepru. Toto jsou: Parkovyi, pojmenovaný poté co Academician Paton, Darnickyi Bridge, Moskowskyi, Yuzhnyi a Metro Bridge. Mosty v regionech po celé zemi jsou ve skuteènosti zkonstruovaný pracovníky "Mostobud".
Obecnì to rovná se asi 1,1 tisíci železnièním mostùm a pøechodùm s celkovou délkou pøes 55 km, pøes 4 tisíc silnièních mostù a pøechodù s celkovou délkou z 120 km, velké množství køižovatek silnic, mosty pro pìší a podzemní ochozy na Ukrajinì a dalších zemích svìta.
Spoleènost pøispìla k širokému poli jedineèných projektù, jako Ukrajinec snìmovna, ukrajinské muzeum Great Patriotic War z 1941- 1945, národní sportovní zaøízení "olympijská" a jiní.
Firemní zamìstnanci také vzali podíl v Baikal - Amur Mainline stavbì, uvnitø polárního kruhu. Symbolický «Visiting cards» spoleènosti jsou objekty to úspìšnì fungovat ve Finsku, &#200České republice, Libanonu, Turecku, Afganistan, Vietnam a další zemì.

Aktuálnì "Mostobud" pracuje na budování Podil Bridge pøechodu v Kyiv a hlavní silnice pøes Dnieperùv River v Zaporizhzhja.
V Podil pøechodu to je plánovaný k tomu, aby upevnilo automobilovou dopravu s podzemní dráhou. Tato jedineèná struktura bude mít dvì úrovnì, sestávající se z 6 mostù a 4 pøeletù.
A hlavní silnice v Zaporizhzhja bude køížit se Dniepera River a Old Dniepera. Odborníci udìlali zásoby pøedem pro stavbu ne - poškodit historickou èást Kozak Khortycja a uchovat ekologický stav životního prostøedí. Prezident Ukrajiny redukovala termín pro uvedení do provozu hlavní silnice pøinášení spoleènì satelitních mìst s administrativními a kulturními oblastmi
Od roku 2005 OJSC "Mostobud" vzal podíl v budování Railroad - Motor mùstku v Kyiv.
Strukturální pododdìlení "Mostobud" jsou situovaný všude po Ukrajinì která dává jim pøíležitost snadno dosáhnout nìjakého /každého /žádného cíle v nejkratších podmínkách.
management mechanizace, moderní Project Office a 11 stavební skupiny jsou zaèlenìné v spoleènosti.
Jedineèný Project Office je vybavený nejnovìjším vybavením a softvérem a vysoce kvalifikovaným personálem. Všechno toto pøispìje k provedení zvláštì komplikované kalkulace v krátkodobý, nabízející nové a mimoøádné mùstky z oceli a železobetonu rùzné složitosti, a inženýrství v souladu s Eurocads a mostní stavební standardy USA a Ruska

Spoleènost má moderní techniky a techniky které dovolí nám konstruovat v spolehlivé, kvalita a rychlá cesta.
Exkluzivní pro C.I.S. mobil modulární plovoucí jeøáb mostního èlunu s kapacitou 1200 tun je postavený na požádání spoleènosti. To bude schopný operovat v mìlký a úzký vody které zaruèí budování jedineèných velkých prùbìžných mùstkù.
Vysoké jakostní normy a spolehlivost spoleènosti stala se charakteristickým rysem "Mostobud" obchodní známky.
V roce 2005 nový "kvalitní systém øízení" (státní standard ukrajinského ISO 9001:2001 který pøizpùsobí se mezinárodní norma ISO 9001:2000) bylo pøedstavené do "Mostobud" managementu. A certifikátový vydaný prokazuje to kolektivní øízení OJSC "Mostobud" setká se s nejvyššími svìtovými standardy.
V prosinci 2005 v souladu s dekretem prezidenta velká skupina odborníkù z "Mostobud" vyhrál objednávky, medaile a èestný titul "váženého budování Ukrajiny" pro jejich nesmírný vstup do prescheduled dokonèení a uvedení do provozu mostního pøechodu na Kahovs'ka HES pøehradí, pro profesionalismus a závazek k jejich práci.
Zajímavý a intenzivní práce ještì vpøedu je tak mostní stavení bylo seøadí podle dùležitosti pro budoucí léta ekonomickými plány rozvoji Ukrajiny.
Jen shodnì s Kyiv City Buildingem Counsel 11 mosty bude fungování napøíè Dnieperùv River do roku 2020. OJSC "Mostobud" bude úèastnit se tìchto projektù. Mostní stavba v oblasti Koncha - Zaspa v jižní objížïce Kyiv se dvìma významnìjšími mosty napøíè Dnieperovou River, Obolons'kyi Bridge stavbou a mostním pøechodem blízko ostrova Vodnikov, rekonstrukce mostù v Kyiv jsou také plánovaný.
OJSC "Mostobud" jistì vstupuje do stavebních trhù v dalších zemích, umístìní priority na ruský Federation a Easternský Europe.
Naposledy upravil konstrukt dňa 01. Aug 2008 22:36, celkovo upravené 1 krát.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 16. Júl 2008 23:07

Naposledy upravil konstrukt dňa 16. Sep 2008 20:15, celkovo upravené 1 krát.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 23. Aug 2008 16:59

konstrukt napísal:MOSTOBUD Ukrajinská stavebná firma :arrow: www.mostobud.com.ua
Vladimir Prodyvus - generalny riaditeľ Mostobud Ukraine :arrow: http://www.prodivus.com/en.phtml

Obrázok
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 25. Dec 2008 15:47

Ruská mostárska firma MOSTOTREST Moskva - umenie budovať mosty :arrow: www.mostro.ru


:!: stránka nie je v anglickom jazyku, iba v ruštine,tak urobím malý preklad :!:

Firma MOSTOTREST je jedna z najväčších organizácii v oblasti výstavby a rekonštrukcii železničných,cestných mostov v Ruskej Federácii i na území bývalého SSSR. Za 77 rokov histórie firmy Mostotrest postavil viac než 6000 mostov, nadcestí a samých najrôznejších systémov a konštrukcii v celkovej dĺžke 600 km a viac než 1500 km peších mostov a niekoľko desiatok zložitých dopravných celkov, množstvo domov, sociálnych,kultúrnych objektov a domácostí.
Spoločnosť Mostotrest sa skladá z 15 filiálok. Rozdelenie je v centralizovaných častiach Ruska. Mostotrest realizuje práce v staviteľstve a rekonštrukcii mostov na území ruska a v zahraničí. Postavil 3 kovové mosty v Turecku na diaľničnom obchvate Ankary.
Mostotrest úspešne kolaboruje s vedecko-výskumnými ústavmi, spoločnosť má vlastnú výrobňu na výrobu železobetonových prefabrikátov pre mosty. Náročné oceľové konštrukcie sú dodávané zhotoviteľmi, s ktorými máme mnohoročnú spoluprácu, pri stavbe a rekonštrukcii mostov všeobecne používame materiály,zariadenia i technológie známychsvetových firiem, ako Liebherr,Vorspantexnik /Rakúsko/Peri,Bauer,Schwing-Stetter,Blastrac,Drossbach,Maurer,Goldhofer,Steelpaint,Klem,Doka, /Nemecko/Junttan, /Finsko/ VSL, /Švajčiarsko/ Trefileurope, /Belgicko/Grace, / Velká Británia. V súčastnosti Mostotrest zamestnáva 11 tisíc odborníkov.

Aktuálna realizácia: most podad rieku Oka, Murom, RUSKO ObrázokObrázok
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 29. Dec 2006 00:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Dialniciar » 29. Dec 2008 18:12

WALO Bertschinger, a.s. (AG) :arrow:

http://www.walo.ch/index.html?sLID=en

*jedna z najväčších (TOP5) švajčiarskych stavebných firiem
*realizuje dopravné stavby (cesty, železnice, metro, mosty, diaľnice, tunely), elektrárne (hlavne vodné), budovy (vrátane priemyselných objektov, hál, polyfunkčných objektov), ...
*disponuje laboratóriami na zistenie kvality asfaltu a ďalších stavebných materiálov, čím čiastočne plní aj kontrolné úlohy pre štát pri rôznych zakázkach
*realizuje stavby aj cez TC (Total Contract: teda od navrhnutia projektov, vypracovania štúdií až po totálne odovzdanie stavby), výnimočne aj cez PPP
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 20:16

Odoslaťod Dialniciar » 19. Jan 2009 21:29

Tegra, d.d. :arrow:

http://www.tegra.hr/

*významná chorvátska stavebná spoločnosť
*člen skupiny VINCI :P
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 20:16

Re: Zahraničné stavebné spoločnosti

Odoslaťod Dialniciar » 13. Apr 2010 22:57

Istý pán Norberto Odebrecht v r. 1944 založil v Brazílii stavebnú spoločnosť, ktorá sa vypracovala na lídra v regióne a dnes pôsobí na každom kontinente, spolu v 35 štátoch sveta. Realizuje projekty v doprave, energetike a ďalších developerských projektoch. :arrow:

http://www.odebrecht-ec.com
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 20:16

Re: Zahraničné stavebné spoločnosti

Odoslaťod ANDi » 24. Jan 2015 23:45

Zasad strom, vytlac dom...


zdroj: YouTube.com

Číňania na 3D tlačiarni vytlačili päťposchodovú budovu :arrow: http://dsl.sk/article.php?article=16571
Obrázok používateľa
ANDi
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 1141
Založený: 14. Júl 2012 17:12

Predchádzajúca

Naspäť na Stavebné a projektové firmy + Stavebné a údržbové stroje

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.