CEF - Nástroj na prepájanie Európy

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 17. Júl 2016 22:21

Nástroj na prepájanie Európy financuje projekty, ktoré vyplňujú chýbajúce prepojenia v oblastiach európskej energetiky, dopravy a digitálnej chrbtice. Jeho zámerom je tiež budovanie ekologickejšieho európskeho hospodárstva podporovaním čistejšieho spôsobu dopravy, vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a uľahčením využívania obnoviteľných zdrojov energie v súlade so stratégiou Európa 2020. Bol vytvorený na základe Nariadenia 1316/2013 z 11. decembra 2013.
V oblasti dopravy sa financovanie zameriava na CORE network sieť TEN-T. Väčšina peňazí je určená na projekty železničnej infraštruktúry na sieti TEN-T. Okrem železníc žiadatelia môžu žiadať o podporu na projekty diaľnic blízko hraníc, bezpečnostné opatrenia na sieti TEN-T a projekty vnútroštátnych vodných ciest TEN-T.
V rokoch 2014 - 2016 budú tzv. národné obálky realizované formou výziev vyhlasovaných EK v rokoch 2014, 2015 a 2016. Čerpanie financií a realizácia projektov sa očakáva od roku 2016.
Po roku 2016 bude dochádzať k medzinárodnej súťaži o prostriedky nevyčerpané cez tzv. národné obálky. Štáty tak po 2016 môžu o financie prísť, ale v prípade úspešnosti projektov môžu financie zobrať iným štátom.
Zdroje:
http://www.sfdi.cz/fondy-eu/nastroj-pro ... vropy-cef/
http://lr-coordination.eu/sk/cef
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 907
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod richie » 18. Júl 2016 16:53

v ramci CEF budu/chcu madari realizovat (okrem ineho) aj rozsirenie M15 (v ramci planovacieho obdobia 2014-2020)
richie
diskutujúci
 
Príspevky: 222
Obrázky: 0
Založený: 17. Jún 2015 07:32

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 08. Sep 2016 21:42

Cieľ: Urýchlenie investovania v oblasti transeurópskych sietí a posilnenie účinku financovania z verejného i súkromného sektora. Má zvýšiť efektívnosť opatrení Únie a umožniť optimalizáciu nákladov na realizáciu.
Do roku 2020 odhadované investičné potreby do transeurópskej siete sú cca 970 000 miliónov eur. CEF má pre obdobie 2014 - 2020 vyčlenených 33 miliárd eur. Konkrétne pre sektor dopravy 26 miliárd eur z čoho 11 miliárd je presunutých z Kohézneho fondu a od 1. januára sa tieto financie budú viazať podľa Nariadenia 1316/2013. Do konca roku 2016 sú financie presunuté z Kohézneho fondu viazané pre členské krajiny oprávnené čerpať prostriedky z KF.

EK v roku 2011 prijala bielu knihu s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje. Ciele bielej knihy sú zníženie skleníkových plynov v doprave o 60 % v roku 2050 oproti roku 1990, 30% cestnej nákladnej dopravy uskutočňovanej na vzdialenosti viac ako 300 km by sa do roku 2030 malo presunúť na iné druhy dopravy s nárastom do roku 2050 na 50%, dĺžka vysokorýchlostnej železnice by sa mala do 2030 strojnásobiť a do roku 2050 by mali väčšinu osobnej dopravy na stredné vzdialenosti zabezpečovať železnice, do 2050 by mali byť všetky letiská základnej siete napojené na železničnú sieť a všetky námorné prístavy by mali byť napojené na systém železničnej nákladnej dopravy a podľa možností systém vnútrozemských vodných ciest.
Podľa EK do energetiky do 2020 je potrebné investovať 1 000 000 miliónov eur, pričom 200 000 miliónov by sa malo investovať do infraštruktúry na prenos a skladovanie elektrickej energie a plynu.
Do roku 2020 by mala Európa disponovať najrýchlejším širokopásmovým pripojením na internet.
Podpora by sa mala zamerať na základnú sieť a na projekty spoločného záujmu v oblasti systémov riadenia dopravy:
SESAR - európsky systém riadenia leteckej prevádzky
ITS - inteligentný dopravný systém,
VTMIS - monitorovací a informačný systém pre lodnú dopravu,
RIS - riečne informačné služby
ERTMS - európsky systém riadenia železničnej prevádzky.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 907
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 18. Sep 2016 12:44

Oprávnenosť nákladov.
Na finančnú pomoc sú oprávnené iba opatrenia, ktoré prispievajú k projektom spoločného záujmu v súlade s Nariadením 1315/2013.
Vo forme grantov môžu byť podporené:
- realizácia základnej siete v súlade s III kapitolou Nariadenia 1315/2013 a projekty a horizontálne priority stanovené v časti I prílohy I tohto Nariadenia,
- realizácia súhrnnej siete v súlade s kapitolou III Nariadenia 1315/2013, ak opatrenie pomáha premosteniu chýbajúcich prepojení, uľahčeniu cezhraničných dopravných tokov alebo odstráneniu úzkych miest, opatrenia prispievajúce k rozvoju základnej siete, prepojeniu koridorov základnej siete alebo ak dochádza k zavedeniu ERTMS na hlavných trasách koridorov nákladnej železničnej prepravy,
- štúdie na projekty spoločného záujmu,
- štúdie na cezhraničné prioritné projekty,
- opatrenia podporujúce projekty spoločného záujmu,
- realizácia dopravnej infraštruktúry v uzloch základnej siete vrátane mestských uzlov,
- podpora systémov telematických aplikácii,
- opatrenia podporujúce služby nákladnej dopravy,
- zníženie hluku z nákladnej železničnej dopravy a to aj úpravou existujúcich vozidiel,
- opatrenia na podporu programu,
- bezpečná a zabezpečená infraštruktúra,
- podpora námorných diaľnic.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 907
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 18. Sep 2016 13:13

Miera financovania
Návrhy sa vyberajú na základe výzvy na predkladanie návrhov okrem prípadov v Nariadení 966/2012.
V prípade štúdií finančná pomoc neprekročí 50% oprávnených nákladov.
V prípade stavebných prác na:
- železničnej sieti a cestnej sieti v prípade štátov, ktoré nemajú na svojom území žiadnu sieť alebo ak sieť izolovaná bez diaľkovej železničnej prepravy: 20%, ak sú to úzke miesta: 30% a 40% pre cezhraničné úseky a podporu interoperability,
- vnútrozemské vodné cesty: 20%, v prípade úzkych ciest a cezhraničných úsekov: 40%,
- rozvoj prístavov, multimodalita: 20%,
- zníženie hluku železničnej nákladnej dopravy: 20%,
- lepšia dostupnosť dopravy pre zdravotne postihnutých: 30%, pričom adaptačné práce nemôžu prekročiť 10% celkových nákladov na práce,
- podpora technológií a inovácií v doprave: 20%,
- cezhraničné cestné úseky: 10%.
V prípade telematických systémov:
- pozemné komponenty ERTMS, systému SESAR, RIS a VTMIS: 50%,
- pozemné komponenty ITS pre cestnú dopravu: 20%,
- palubné komponenty ERTMS: 50%,
- palubné komponenty SESAR, RIS, VTMIS a IST pre cestnú dopravu: 20%
- podpora rozvoja námorných diaľnic: 30%,
- iné telematické systémy ako sú vyššie uvedené, služby nákladnej dopravy a bezpečné parkoviská na základnej cestnej sieti: 20%.
Miera financovania sa zvýši až o 10% v prípade opatrení so synergiami medzi dvomi dvomi sektormi, na ktoré sa vzťahuje CEF.
Objem finančnej pomoci sa upravuje na základe analýzy nákladov a prínosov pre každý projekt, dostupnosti rozpočtových zdrojov Únie a potreby maximalizovať pákový efekt financovania Únie.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 907
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 18. Sep 2016 14:38

Financie prevedené z Kohézneho fondu
Na 11 miliárd eur, ktoré boli presunuté z Kohézneho fondu a ktoré sa majú využiť v oprávnených štátoch sú vypísavané osobitné výzvy na predkladanie projektov na realizáciu základnej siete v štátoch oprávnených na prostriedky z KF.
Maximálne miery spolufinancovania sú tie, ktoré sa uplatňujú na KF.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 907
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 05. Aug 2018 17:43

Pre roky 2121-2027 je navrhovaný rozpočet pre CEF Transport 30,6 miliardy eur. Z toho z Kohézneho fondu (zrejme národná obálka) bude 11,3 miliardy eur. Z celkového finančného objemu 6,5 miliardy eur je vyčlenených pre vylepšenie strategickej infraštruktúry na armádne účely.
Radikálne narastie objem financií pre R&D pre obranu, okrem toho budú dostupné peniaze - 25 miliárd eur na vykonávanie dôležitých reforiem (naše školstvo by potrebovalo cez miliardu :D).
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 907
Založený: 12. Sep 2011 12:49


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.