Stránka 1 z 1

Aké povrchy vozoviek sú použité na našich diaľniciach?

OdoslaťOdoslané: 09. Dec 2005 12:44
od Adaios
Aké povrchy vozoviek sú použité na našich diaľniciach a rýchlostných cestách?

Na Slovensku bola tradičná výroba asfaltu (Slovnaft). Všetky stavebné firmy boli vybavené na pokládku práve takýchto typov, tzv. živičných vozoviek. Prvá snaha zaviesť betónové vozovky sa objavila stavbe diaľničného ťahu D2 BA, Viedenská cesta – štátna hranica SR/MR a SR/RR v roku 1985. Nebola však odsúhlasená z dôvodu vysokej hlučnosti a existencie priečnych dilatačných škár. V tom období bola výstavba aj údržba cementového povrchu drahšia a jeho údržba a prevádzka nebola na Slovensku technologicky zvládnutá. Jediným pozitívom bola dlhšia životnosť.

Zavedením nových technológií vo výstavbe betónových vozoviek sa mnohé nedostatky odstránili. Znížila sa predovšetkým hlučnosť, čiastočným vystužením dosiek sa odstránili priečne nerovnosti. Vozovky sú stabilnejšie a údržba a prevádzka je porovnateľná s parametrami živicovej vrstvy – teda asfaltu.

Negatívom je výmena existujúcej asfaltovej vrstvy za cementovú, ktorá je ekonomicky mimoriadne náročná, nakoľko by bolo nutné zasiahnuť do samotného telesa komunikácie. Problémom je aj budovanie cementobetónových vozoviek na mostných estakádach, ktoré menia parametre celej stavby.

Na území Slovenska sú betónové vozovky na diaľniciach a rýchlostných cestách zatiaľ len v tuneloch (Branisko, Horelica a Sitiny). Na bratislavskom úseku Lamačská cesta – Staré grunty sa buduje cementobetónový povrch aj mimo tunela Sitina.

V rámci budovania nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je možnosť budovať cementobetónový povrch zahrnutá aj v posudzovaných tendrových podmienkach.

Povrchy vozoviek:

Živica (asfalt)
Väčšina existujúcich povrchov v SR

Drenážna živica (drenážny asfalt)
D1 BA, Prístavný most – BA, Viedenská cesta

Cementobetón
D1 Tunel Branisko (Behárovce)
D3 Tunel Horelica (Čadca)
D2 Tunel Sitina (Bratislava)
D2 BA, Lamačská cesta – BA, Staré grunty

Zdroj: Narodna Dialnicna Spolocnost, a.s. , http://www.ndsas.sk/index/index.php?ids=171&lang=sk

OdoslaťOdoslané: 20. Sep 2006 20:38
od Dialniciar
Myjava nahradila asfalt bylinkami. :arrow:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=4926

OdoslaťOdoslané: 05. Jan 2007 23:58
od konstrukt
Na Slovensku sa vyskytujú aj farebné asfalty, väčšinou sa pokladajú iba pre estetickosť stavby, ale v budúcnosti by sa mohli použiť aj na diaľnice a cesty napr: červenou vyznačiť prechody pre chodcou. Červený afalt je položený na námestí v Košiciach ako chodník, na moste od zvolenského zámku smerom na sídlisko Zlatý potok, zelený asfalt na námestí v Banskej Bystrici... 8)

OdoslaťOdoslané: 06. Jan 2007 19:17
od konstrukt
Firmou v Čr realizujúca farebné povrchy je Stavba a údržba silnic Břeclav, nájdete tam využitie a úkážky farebných asfaltov. Firma robí aj recykláciu vozoviek na mieste , ale cez firmu Baltom, sú tam zaujímavé fotky z tejto technologie. www.udrzbasilnic.cz

OdoslaťOdoslané: 06. Jan 2007 21:08
od Jurislav
doprastavak napísal:Na Slovensku sa vyskytujú aj farebné asfalty, väčšinou sa pokladajú iba pre estetickosť stavby, ale v budúcnosti by sa mohli použiť aj na diaľnice a cesty napr: červenou vyznačiť prechody pre chodcou. Červený afalt je položený na námestí v Košiciach ako chodník, na moste od zvolenského zámku smerom na sídlisko Zlatý potok, zelený asfalt na námestí v Banskej Bystrici... 8)


Na dialniciach asi nebudu prechody pre chodcov :D

OdoslaťOdoslané: 06. Jan 2007 22:22
od konstrukt
Napisal som dialnice a cesty ,jasne že na dialniciach prechody nie su. Myslel som prechody na cestách. Zle som sa vyjadril. :oops:

Úloha vozovky

OdoslaťOdoslané: 31. Jan 2007 11:40
od Honda
Úloha vozovky

Podle materiálu krytu se vozovky dělí na asfaltové, cementobetonové, dlážděné a další, které se ale příliš neuplatňují. Dlážděné vozovky se dnes nejvíce aplikují na místních a některých účelových komunikacích. Vozovky z betonové dlažby se navrhují zejména pro dopravně zklidněné místní komunikace (obytné a pěší zóny), resp. pro zastávky městské hromadné dopravy a nebo různé druhy parkovacích a dopravních ploch (čerpací stanice, autosalony a další). Vozovky z přírodní dlažby nacházejí uplatnění zejména v historických centrech měst. Jejich nevýhodou je především vyšší cena, v některých případech i vysoká propustnost krytu a horší povrchové vlastnosti, hlavně rovnost povrchu.

Nejširší uplatnění mají vozovky asfaltové, které se používají pro všechny druhy dopravního zatížení. Lze je aplikovat jak pro velmi těžkou dopravu (dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace), tak i pro komunikace středně nebo málo zatížené (silnice a místní komunikace nižších tříd, účelové komunikace). Asfaltové kryty mají mnoho výhod – např. jejich výstavba je výrazně rychlejší než u krytů z cementového betonu (po pokládce je lze prakticky ihned využívat), oprava a rekonstrukce je méně náročná, rychlejší a bez nutnosti velkého omezení provozu. Při použití moderních asfaltových úprav lze vozovky vhodně uplatnit i pro velmi vysoká zatížení. Důkazem uvedených předností je, že i tak zatížené dopravní plochy, jakými jsou vzletové a přistávací dráhy civilních letišť, se v poslední době realizují s asfaltovým krytem.

Cementobetonové (CB) vozovky se navrhují zejména pro konstrukce vystavené vysokému zatížení – a to buď z hlediska vysoké intenzity dopravního zatížení (kapacitní komunikace typu dálnic), nebo z hlediska třeba i malého počtu, ale extrémně velkých zatížení (překladištní plochy apod.). Proto má více než 50 % dálničních tras v ČR cementobetonový kryt; podobně se CB vozovky navrhují pro některé letištní nebo průmyslové plochy a terminály.

Dnes se nejčastěji uplatňují cesty s krytem z prostého nevyztuženého cementového betonu (jejich výstavba je nejméně náročná). Jejich nevýhodou je ale nutnost vytváření spár, neboť většina poruch v konstrukci vzniká v důsledku dynamických účinků přejezdu vozidel. Další související příčinou vzniku poruch je vnikání vody (špatně utěsněnými spárami) do podkladu, kvůli němuž se časem desky CB krytu vertikálně pohybují. Na styku desek tak mohou vznikat mnohdy i značné (až centimetrové) nerovnosti způsobené poklesem jedné desky vůči druhé. To je nejenom na závadu jízdního komfortu (hluk a otřesy), ale v některých případech to může být i příčinou vážných dopravních nehod.
Pro eliminaci tohoto jevu a zvětšení spolupůsobení jednotlivých desek se dnes již v podstatě výlučně provádějí cementobetonové kryty s vyztuženými spárami. Příčné spáry se vyztužují ocelovými kluznými trny, podélné ocelovými kotvami. Všechny výztužné prvky se ukládají při betonáži finišerem (viz obr. 1). Spáry ve vozovce se poté prořezávají, čistí a těsní vhodnými zálivkovými hmotami, event. v kombinaci s těsnicími vložkami.

Betonové vozovky mají ve srovnání s asfaltovými některé výhody, např. vyšší životnost (30 a více let), možnost vytvářet různou texturu povrchu (snížení hluku), jsou odolné proti trvalým deformacím (nevyjíždějí se v nich podélné koleje) i vodorovným silám (netvoří se příčné vlny), ale také proti působení pohonných hmot a olejů, mají světlý povrch, jsou nehořlavé (nezbytné v tunelech) a z hlediska celoživotních nákladů vycházejí výhodněji. Naopak nevýhodou je, že jejich rekonstrukce je časově náročná.

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou kromě únosnosti a rovnosti povrchu důležitým faktorem i dobré protismykové vlastnosti vozovky zajišťující spolupůsobení pneumatiky kola dopravního prostředku a povrchu. Důležitou vlastností je tak především drsnost povrchu tvořená texturou povrchu, která je potřebná pro dostatečně účinné brždění vozidla i pro zajištění jeho stability při průjezdu směrovým obloukem (zatáčkou) – zejména při zhoršených klimatických podmínkách (např. déšť, sníh). Protismykové vlastnosti se vlivem ohlazování koly projíždějících vozidel časem zhoršují a je nutná jejich obnova. Ta je snazší u asfaltových vozovek (zdrsňovacími nátěry). CB vozovky ztrácejí protismykové vlastnosti později, avšak hůře se obnovují.

http://www.silnice-zeleznice.cz/index.php?clanek=559

OdoslaťOdoslané: 04. Apr 2007 06:42
od Dialniciar
Na cestách dominuje asfalt, v tuneloch betón. Pri kalkulácii nákladovosti v SR dominuje otázka začiatočných výdavkov. :arrow:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=6749

... podrobný článok (etrend) ...