Recyklácia asfaltu na mieste

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Recyklácia asfaltu na mieste

Odoslaťod Dialniciar » 08. Sep 2006 19:09

Recyklácia asfaltu za studena na mieste

Nové technologie v ČR a SR: recyklace asfaltových vozovek za studena na místě. :arrow:

Novinkou mezi technologiemi dopravního stavitelství v České republice, která by mohla v budoucnu výrazně pomoci zlepšit stav vozovek, je metoda tzv. recyklace asfaltových vozovek za studena na místě. Ve srovnání s finančně náročnou klasickou technologií rekonstrukce totiž umožňuje opravit při stejném objemu investic více kilometrů vozovky. Přitom je šetrnější k životnímu prostředí.

Při recyklaci vozovky za studena na místě se totiž zpracovávají původní materiály z porušených vozovek, čímž se snižuje množství odpadů a objem těžké stavební dopravy. Díky úspoře materiálu a zkrácení doby rekonstrukce se nezanedbatelně snižují náklady. Pro investory, správce i uživatele komunikací je pak důležité, že opravená vozovka má po použití této metody výrazně lepší technické vlastnosti – zvyšuje se její únosnost, trvanlivost, odolnost proti vodě a mechanickému opotřebení, je zajištěna reprofilace příčného řezu a podélných nerovností. Technologie recyklace vozovek je založena na vhodně sestavené soupravě strojů, kterou tvoří silniční fréza (stroj CRMX2), sběrač směsi, finišer, popř. grader, a těžké hutnící válce. Součástí „vlaku“ jsou také zásobníkové cisterny na hydraulické přísady.

Motorem této sestavy je silniční fréza s možností frézování až do hloubky 350 mm, s šířkovými moduly 2,5 a 3,8 m a nivelačním systémem. Fréza s výkonem 950 HP táhne a tlačí celou sestavu. :arrow:

http://www.dialnice.info/album_page.php?pic_id=1530

Srdcem recyklačního vlaku je stroj CRMX2, který zabezpečuje výrobu homogenní směsi s omezenou velikostí zrn a rovnoměrnou křivkou zrnitosti recyklovaného kameniva sítovým třídičem, rotačním drtičem a dvouhřídelovým lopatkovým mísičem. Průměrný výkon stroje je 500 t/h.
Veškeré dávkování přísad řídí počítačová jednotka, která vše vyhodnocuje na základě vstupních údajů a pásové váhy. Cement/vápno dávkuje jako suspenzi nebo přímo suchou směs prostřednictvím frézy. Je-li používáno cementové mléko, je vyráběno v cementárnách poblíž stavby a dováženo v cisternách s nuceným mícháním. Asfaltová emulze, jejíž cirkulaci si zajišťuje stroj CRMX2 sám, je do mísiče dávkována ze zásobníku.

Homogenní směs vypadává z mísiče v podélné hrázce na zem, sběračem je podávána do násypky finišeru a pokládána v požadovaných sklonech k následnému hutnění. Povrch recyklované vrstvy se uzavře dvouvrstvým nátěrem s podrcením, popř. mikrokobercem, a nebo se překryje hutněnými asfaltovými vrstvami.

Významnou výhodou této technologie – kromě již zmíněných ekonomických a ekologických hledisek – je rychlost oprav, a tedy i minimalizace dopravních omezení. Celá technologie od frézování až po nově položený povrch omezí silniční provoz jen na pár hodin. V praxi to znamená, že polovina šíře vozovky o délce 1 500 m je opravena za jednu směnu.

Kvůli těmto nesporným pozitivům se Divize Dopravní stavitelství společnosti Skanska rozhodla zavést trend studené recyklace vozovek do svého výrobního programu. Po provedení několika zakázek u nás běžně používanou metodou s adaptérem na zemní fréze se vedení společnosti rozhodlo zakoupit technologii vývojově vyššího stupně.

Ukázka celé sestavy v akci na zakázce ve Slušovicích. :arrow:

http://www.silnice-zeleznice.cz/UserFil ... 01_max.jpg
http://www.silnice-zeleznice.cz/UserFil ... 02_max.jpg
http://www.silnice-zeleznice.cz/UserFil ... 03_max.jpg

Skanska je zatím jediná firma v České a Slovenské republice, která tuto technologii používá, nicméně kapacita a flexibilita linky zaručuje pokrytí potřeb zákazníků v obou státech. Vzhledem k tomu, že v Evropě se recyklační technologie na místě provádějí v deseti- až stonásobcích objemu registrovaného v České republice, lze očekávat, že se brzy dynamicky rozšíří i u nás.

Autor:

- Ing. Kachyňa Zdeněk

Všetky informácie pochádzajú zo stránky: www.silnice-zeleznice.cz , http://www.silnice-zeleznice.cz/index.php?clanek=565 .

© 2005-2006 KONSTRUKCE Media, s.r.o.
Naposledy upravil Dialniciar dňa 05. Okt 2006 17:50, celkovo upravené 2 krát.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 12. Sep 2006 22:51

Konečne sa toto dostane cez Skansku aj na Slovensko, dúfam, že o to bude záujem. :lol:
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 05. Okt 2006 12:06

Použitie recyklovaných materiálov na výstavbu a obnovu vozoviek ciest a diaľnic

Ing. Jozef Kolivoška, CSc.
ASB 01/2004

Výber najvhodnejšej technológie na výstavbu nových a opravu, obnovu či rekonštrukciu existujúcich vozoviek je dôležitý nielen z technologického, ale aj ekonomického a ekologického hľadiska. K dispozícii je viacero klasických, tradičných technológií, ale v poslednom období sa v technicky vyspelých krajinách čoraz viac používajú metódy založené na recyklácii materiálu pôvodných vrstiev cestných a diaľničných vozoviek. Konštrukcie vozoviek sa u nás tvorili zo stmelených, ako aj z nestmelených konštrukčných vrstiev, a to v závislosti od ich funkcie. Väčšinou sa používali kvalitné materiály, ktoré po vhodnej úprave možno opätovne použiť pri stavbe novej alebo oprave pôvodnej vozovky.

Možnosti recyklácie materiálov

V konštrukciách cestných a diaľničných vozoviek sa nachádzajú nestmelené a asfaltovým alebo hydraulickým spojivom stmelené materiály, ktoré možno použiť dvoma základnými spôsobmi:

1. Odfrézovať ich cestnými frézami či mechanicky vybúrať, odviezť zo stavby na skládku a potom použiť ako neupravený materiál na menej významné stavebné účely alebo ho vhodnou technológiou recyklácie prepracovať, vytvoriť zmes s určitými vlastnosťami a opätovne použiť na vytvorenie niektorej konštrukčnej vrstvy vozovky.

2. Opätovne použiť materiál pôvodných vrstiev konštrukcie vozovky priamo na mieste a z recyklovanej zmesi vytvoriť niektorú z konštrukčných vrstiev vozovky.

V prvom prípade sa získaný materiál – recyklát (asfaltový, neasfaltový alebo zmesový) – najčastejšie uskladňuje ako odpad na skládkach alebo sa používa na menej významné stavebné účely (na zásyp rýh výkopov, do cestných násypov, na spevnenie poľných, lesných, účelových ciest a podkladov parkovacích plôch a pod.). Asfaltový recyklát sa väčšinou odváža do obaľovacích centier a príležitostne sa používa ako prídavný komponent pri výrobe nových obaľovaných horúcich asfaltových zmesí. Takéto využitie je však veľmi malé. Častejšie sa stretávame s úpravou (nahriatím a premiešaním) frézovaného alebo vybúraného materiálu v mobilných recyklátoroch bez pridania ďalších komponentov a jeho použitím do podkladových vrstiev menej zaťažených vozoviek alebo komunikácií pre peších. Ako potvrdzujú aj skúsenosti zo zahraničia, najhospodárnejším spôsobom opätovného použitia tohto materiálu je recyklovanie materiálu za studena v obaľovacom centre. Podstatou tejto technológie je prepracovanie recyklátu (ktorý sa predtým skladoval na medziskládke) obalením asfaltovým spojivom, cementom a vodou za studena v špeciálnom technologickom zariadení. Obalená zmes sa potom kladie klasickým spôsobom – finišermi a podľa druhu a dopravného zaťaženia komunikácie sa hodí na vytvorenie ložnej alebo podkladovej vrstvy vozovky pri výstavbe ciest a diaľnic.

Recyklácia na mieste

Súčasné zariadenia však umožňujú aj kvalitnú recykláciu pôvodných materiálov priamo na mieste. Technológie recyklovania na mieste môžeme podľa teploty zmesi pri výrobe rozdeliť na dva základné typy:
· recykláciu za horúca,
· recykláciu za studena.

Recyklácia za horúca na mieste je určená na opravu asfaltových vrstiev krytu. Pôvodná asfaltová vrstva krytu sa nahrieva infražiaričmi na potrebnú pracovnú teplotu do hĺbky 50 až 70 mm. Po nahriatí sa zberá frézou remixéra a v jeho kontinuálnom miešacom zariadení sa po pridaní potrebných komponentov (asfaltu, regeneračného asfaltu, asfaltovej zmesi, kameniva) upravuje na požadované fyzikálno-mechanické vlastnosti. Zmes sa potom prvou lištou remixéra opätovne v jednom pracovnom cykle položí naspäť na vozovku. Na túto vrstvu možno v prípade potreby druhou lištou položiť novú – obrusnú (vtláčanú) asfaltovú vrstvu. Na technológiu možno podľa rozsahu a druhu porúch použiť viacero zariadení. Vyrábajú sa napríklad remixéry s premennou pracovnou šírkou od 3 000 do 4 500 mm určené na opravu celej šírky jazdného pruhu, ale aj malé remixéry s pracovnou šírkou 300 a 600 mm určené na opravu porúch pozdĺžnych technologických spojov. Zhotovená vrstva sa potom zhutňuje cestnými valcami.

Recyklácia za studena na mieste je určená na obnovu netuhých cestných asfaltových vozoviek, ktoré sú v druhej polovici svojej životnosti a potrebujú vážnejšie opravy. Ide o situácie, keď na zabezpečenie únosnosti a ďalších vlastností vozovky už nepostačuje len výmena obrusnej vrstvy či krytu vozovky, ale treba opraviť aj podkladové vrstvy. Pri tejto technológii sa recyklérom rozoberie pôvodná konštrukcia v požadovanej hĺbke a za pridania spojiva sa prepracuje na únosnú podkladovú vrstvu vozovky, na ktorú sa potom položí nový kryt vozovky. V prípade potreby možno pridaním drveného kameniva s vhodnou frakciou upraviť zrnitosť recyklovaného materiálu. Ako spojivo sa používa asfaltová emulzia alebo spenený asfalt a cement. Z pôvodných materiálov vozovky možno obalením za studena vyrobiť nový veľmi pevný a pružný podklad. Použitie kombinácie hydraulického a asfaltového spojiva vytvára pružnejšiu vrstvu v porovnaní s hydraulickou väzbou a výrazne znižuje náchylnosť zmesi na vznik mrazových trhlín.
Samotná zmes sa vyrába vo frézovacom a v miešacom priestore recykléra so zariadením na výrobu a dávkovanie speneného asfaltu, ktorý vyrába z primárneho asfaltu a vody (asfalt a vodu si recyklér dávkuje z pripojených mobilných cisterien). Systém využíva zdokonalené počítačové riadenie na automatické nastavenie množstva speneného asfaltu pridávaného podľa spracúvaného objemu, rýchlosti, šírky a recyklovanej hĺbky. Tento stroj je vybavený frézovacím a miešacím bubnom a dokáže rozpojiť asfaltové vrstvy, stmelené aj nestmelené vrstvy rôznej kvality frézovaním do hĺbky 500 mm, pričom súčasne materiál rovnomerne premiešava so spojivom.

Problematika recyklácií cestných vozoviek je široká a v tomto článku nemožno uviesť všetky informácie či príklady k jednotlivým technológiám.
V druhej časti článku sa chcem v stručnosti venovať poslednej zo spomínaných technológií – recyklácii za studena na mieste. Technológia sa v posledných rokoch v Českej republike použila pri početných opravách ciest I., II. a III. triedy, rýchlostných komunikácií a diaľnice D1.Vzhľadom na to, že práve oprava na diaľnici D1 bola prvou významnou stavbou pre presadenie sa tejto technológie pri opravách diaľničných vozoviek v Českej republike, v ďalšej časti sa budem venovať práve tejto akcii.

Obnova diaľnice D1 Praha – Brno

Typickým príkladom použitia technológie recyklácie za studena na mieste na významnej komunikácii bola obnova časti vozovky diaľnice D1 Praha – Brno v Českej republike v roku 2003. Vozovka sa opravovala v dvoch úsekoch. Prvý úsek bol v ľavom jazdnom páse od km 85,200 do km 89,800 a druhý v pravom jazdnom páse od km 81,500 do km 87,100. Celková dĺžka obidvoch opravovaných úsekov bola 10,2 km s plošnou výmerou 118 812 m2. Pôvodnú konštrukciu diaľničnej vozovky tvorili dve asfaltobetónové vrstvy krytu (ABS a ABH), horná podkladová vrstva z obaľovaného kameniva (OK), spodná podkladová vrstva z cementovej stabilizácie (SC) a ochranná vrstva zo štrkodrviny (ŠD).Na základe výsledkov diagnostiky, ktoré stanovili príčiny vzniku porúch, prichádzali do úvahy dva spôsoby opravy. Pri prvom spôsobe by bolo treba odstrániť všetky konštrukčné vrstvy až na úroveň pláne a zhotoviť novú konštrukciu vozovky s celkovou hrúbkou 600 mm. Pri druhom spôsobe sa navrhlo len odstránenie asfaltových vrstiev a recyklovanie vrstvy cementovej stabilizácie za studena na mieste. Po vyhodnotení potrebných nákladov na realizáciu jednotlivých spôsobov opravy sa navrhol druhý spôsob s použitím recyklácie ako technológie, ktorá je technicky vhodná, časovo a ekonomicky menej náročná a oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu.

Pri oprave sa použil nasledujúci technologický postup:
· odfrézovanie pôvodných asfaltových vrstiev krytu v hrúbke 200 mm a odvezenie na skládku,
· predfrézovanie pôvodnej vrstvy cementovej stabilizácie do hĺbky 250 mm cestnou frézou,
· na prefrézovaný materiál (RM), ktorý sa reprofiloval a zhutnil do požadovanej úrovne, sa dávkovačom dávkoval cement v množstve 5 % hmotnosti,
· recyklovanie za studena na mieste recyklérom do hĺbky 220 mm so súčasným pridávaním asfaltovej emulzie v množstve 4,5 % hmotnosti, čím vznikla zmes recyklovaná obalením za studena na mieste – ZROSM,
· bezprostredne za recyklérom nasledovalo hutnenie a reprofilácia zmesi grejderom,
· po zhutnení nasledovalo ošetrovanie vrstvy (kropenie vodou),
· po nanesení spojovacieho postreku na recyklovanú vrstvu sa položili tri nové asfaltové vrstvy s celkovou hrúbkou 200 mm (OKH – obaľované kamenivo hrubozrnné 90 mm, ABVH – asfaltový betón veľmi hrubý 70 mm a AKMS – asfaltový koberec mastixový strednozrnný 40 mm).

Záver

Základnou prednosťou recyklačných technológií je, že umožňujú opätovne použiť a zhodnotiť pôvodné kvalitné stavebné materiály, čo znižuje spotrebu nových materiálov. V prípade obnovy diaľnice D1 by pri ploche opravy 118 812 m2 podľa prvého navrhovaného spôsobu opravy (t. j. pri výmene konštrukcie do hrúbky 600 mm) bolo treba odviezť zo stavby približne 142 600 t materiálu a nahradiť ho novými konštrukčnými vrstvami. Pri realizovanom spôsobe opravy – recyklácii za studena na mieste – sa odviezlo zo stavby len približne 47 500 t (200 mm asfaltových vrstiev), čo v konečnom dôsledku znamenalo 77 % ušetrenie materiálu. Recyklovanie na mieste navyše znižuje objem potrebnej mimostaveniskovej dopravy, dopravné zaťaženie okolitých komunikácií (hluk, vibrácie, exhaláty, prašnosť a pod.) a skracuje dĺžku opravy. Použitie technológie recyklácie znižuje aj ekonomickú náročnosť opravy. Doterajšie skúsenosti potvrdili, že technológia recyklácie za studena na mieste je vhodná nielen na vykonávanie opráv a rekonštrukcií vozoviek ciest II. a III. triedy, ale aj na cesty I. triedy, rýchlostné komunikácie a diaľnice.

Je viacero možností, ako efektívne opätovne použiť pôvodný materiál konštrukcií cestných vozoviek. U nás zatiaľ o týchto technológiách hovoríme ako o novom trende, ale v technicky vyspelých krajinách (v USA, Kanade, Japonsku, Nemecku, škandinávskych štátoch a pod.) sa už stali bežnými technológiami na výstavbu a obnovu cestných netuhých a polotuhých vozoviek. Existenciu technológií recyklácie pôvodných materiálov vozoviek, či už v obaľovacích centrách, alebo na mieste, nemôžeme prehliadať a veríme v ich širšie uplatnenie v našom cestnom staviteľstve.

ASB 01/2004
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 05. Okt 2006 19:07

Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy I až VI.

http://www.ssc.sk/custom/tp/2005/TP%2014_2005.pdf
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod konstrukt » 06. Jan 2007 19:08

Veľa skúseností s touto technologiou v Čr má firma Baltom. www.baltom.cz
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 15. Feb 2007 17:02

Recyklácia asfaltu na mieste je teraz v móde hlavne v Nórsku. Minulý rok sa takto opravilo rekordných 2740 km ciest s asfaltovým spevneným povrchom. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 15. Feb 2007 17:04

Honda napísal:Recyklácia asfaltu na mieste je teraz v móde hlavne v Nórsku. Minulý rok sa takto opravilo rekordných 2740 km ciest s asfaltovým spevneným povrchom. :wink:


.. z toho je 914 km jednosmerne, ostatné je obojsmerne.

V Nórsku sa to opravuje tak, že stále len polovica, potom sa na ňu presmeruje doprava a zase druhá polovica a to tak, že do 48h sú hotové stále nové a nové úseky.
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Dialniciar » 20. Feb 2007 21:34

Honda napísal:Recyklácia asfaltu na mieste je teraz v móde hlavne v Nórsku.


Ano, pretože je to lacné riešenie a pre nórske cesty v extrémnych podmienkach veľmi potrebné.

Okrem Nórska sa to ale výrazne rozšírilo v USA. Je to výborné pre bohatšie štáty, ktoré si môžu dovoliť non-stop prácu, na cestách, ktoré už majú nejaký ten rok a sú postavené tam, kde sa buď neoplatí klasicky opraviť cestu, ale tento "cestný vlak" to spraví naraz alebo v náročnejších podmienkach, kde táto oprava ale bude stačiť a za pár rokov (5-10) sa spraví zase.

Na Slovensku by som si vedel predstaviť ako by sa s tým opravilo 10 000 km ciest, ale na to SSC a VÚC nemajú financie, takže zatiaľ sa táto forma v SR neuplatňuje.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Recyklácia za studena na mieste

Odoslaťod Dialniciar » 28. Nov 2007 20:21

Prevzaté zo stránky: http://www.baltom.cz/
Stavebná firma: Baltom, s.r.o. (cesty pre Vás)

Důvody použití

Silniční vozovky, které jsou ve velmi zlém technickém stavu, tj. mají rozsáhle poškozený kryt, málo únosné podkladní vrstvy, potřebují vážnější opravy. V těchto případech je často potřebná výměna celé nebo značné části konstrukce vozovky. Dále při stavbě silnic, dálnic, místních komunikací, letišt, železničních tratí, parkovacích a odstavných ploch, ale též zpevněných ploch pro obchodní a průmyslové stavby potřebujeme často zlepšit nevyhovující podkladní vrstvy. V těchto případech máme dvě možnosti:

— vyměnit původní konstrukční vrstvy za nové
— použít technologii, která využívá původní materiál stávající konstrukce vozovky.

Recyklér WR500: http://www.dialnice.info/album_page.php?pic_id=3250

Jako správní hospodáři si musíme uvědomit, že silniční vozovky jsou zdrojem cenných stavebních materiálů. V současnosti je tendence dávat přednost technologiím, které jsou rychlé, hospodárné, přispívají k ochraně životního prostředí a samozřejmě zaručují požadovanou kvalitu. Nabízíme Vám jednu z možností, jak při rekonstrukci vozovky využít původní materiál anebo materiál podloží. Je to technologie recyklace za studena na místě. Tímto pojmem se rozumí pracovní postup, při kterém recyklér rozebere původní konstrukci vozovky nebo materiál podloží v požadované tloušťce — současně ji změní na nosnou podkladní vrstvu. Pracovní postup při recyklaci za studena na místě je v podstatě následující:
— rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky
— úprava zrnitosti rozpojené směsi přidáním kameniv a
— dávkování pojiva na základě analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce
— rovnoměrné rozhrnutí recyklované směsi
— hutnění těžkými silničními válci

Technologie a oblast použití

Technologie recyklace za studena na místě můžeme podle druhu použitého pojiva ozdělit do třech základních skupin:

Recyklace za studena s hydraulickým pojivem cement nebo vápno)
Recyklace za studena s asfaltovým pojivem (asfaltová emulze nebo asfaltová pěna)
Recyklace za studena s kombinovaným pojivem (cement a asfaltová emulze nebo cement a asfaltová pěna).

Recyklace za studena s hydraulickým pojivem je využívaná hlavně na zlepšování podloží silničních a dálničních vozovek, místních komunikací, železničních tratí a velkých zpevněných ploch (parkovací plochy, letiště, průmyslové haly, obchodní domy apod.), ale též pro podkladní vrstvy provedené z recyklovaného materiálu původní vozovky.

Recyklace za studena s asfaltovým nebo kombinovaným pojivem je vhodná zejména pro podkladní vrstvy silničních vozovek prováděných z recyklovaného materiálu původní vozovky, případně z jiných recyklovaných nebo místních materiálů. Nejvíc se využívá přidávání asfaltové emulze nebo asfaltové pěny (foamed bitumen cold mix – FBCM), ale rovněž se osvědčilo i kombinování asfaltových pojiv s cementem. V případě technologie foamed bitumen cold mix se jedná o směs vyrobenou přidáním horkého asfaltu ve formě pěny (asfaltová pěna) do nevyhřátého – studeného recyklátu. Pěnový asfalt se vyrábí mixováním horkého asfaltu s vodou a nabízí dodavatelům další úspory nákladů, protože lépe rozptyluje pojivo v recyklované směsi.

Dosavadní testy naznačují, že asfaltová pěna používá výrazně menší množství asfaltu než tradiční metody. Recyklovaný materiál původní vozovky je většinou doplňován výplňovým kamenivem na úpravu zrnitosti v závislosti na tloušťce vrstvy. Samotná směs se vyrábí v recykléru, který je doplněn o agregát na výrobu a dávkování asfaltové pěny. Alternativní systémy využívají zdokonaleného počítačového řízení pro automatické nastavení množství asfaltové pěny podle zpracované hmotnosti recyklované směsi v závislosti na pracovní rychlosti, šířce a hloubce frézování.

Tato technologie byla naší firmou poprvé použita v České republice na opravě Hlavní ulice v Hlohovci u Lednice, kde byt použit následující postup:

— před recyklací byla snížena niveleta po rozfrézování recyklerem WR 2500
— pro úpravu směsi bylo přidáno drobné kamenivo (rozprostřeno grejdrem)
— dávkování cementu bylo přímo na vozovku pomocí dávkovače
— frézování a míchání směsi s kombinovaným pojivem asfaltová pěna + cement) recyklerem WR 2500
— profilování recyklované směsi grejdrem
— hutnění upravené vrstvy silničními válci,
— na kontrolu kvality recyklace byly z recyklované směsi odebrány vzorky, ze kterých byla v polní laboratoři zhotovena a testována zkušební tělesa.

Směs se používá pro podkladní, ložní nebo vyrovnávací vrstvy při rekonstrukci nebo zesilování vozovek. Použití kombinace hydraulického a asfaltového pojiva vytváří pružnější vrstvu v porovnání s hydraulickou vazbou a výrazně snižuje náchylnost směsi na vznik mrazových trhlin. Z hlediska použití recyklované vrstvy v konstrukci vozovky se nabízí více možností, počínaje od recyklace jen asfaltových vrstev, přes odfrézování asfaltových vrstev klasickým způsobem a recyklování jen podkladních vrstev až po recyklaci celé konstrukce vozovky. Výběr použitého způsobu závisí na technickém stavu vozovky a požadavku na potřebu zesílení a dodržení nivelety vozovky.

Pro zhotovení spodních podkladních vrstev pozemních komunikací a pro zlepšení podloží plošných staveb umožňují citované technologie využít též sekundárně upravené materiály pocházející ze stavební činnosti, bouracích prací v intravilánu, z vyrubané suti tunelů, z výstavby podzemních vedení, z likvidovaných betonových konstrukcí (recyklovaný beton).

Výhody recyklace za studena na místě

Hlavní výhody recyklace za studena na místě v porovnání s klasickou výměnou stávajících vrstev za nové podkladní vrstvy jsou

— využití materiálu původní konstrukce vozovky
— odpadají skladovací prostory pro vybourané původní materiály o úspora spotřeby nových stavebních materiálů (šetření přírodních zdrojů)
— způsob dávkování pojiva zaručuje jeho rovnoměrné vmíchání do směsi
— původní vozovka může být necyklována do požadované hloubky bez porušení nižších vrstev
— nižší cena proti klasickému způsobu rekonstrukce podkladních vrstev (úspora energie a stavebních hmot)
— zkrácení doby výstavby (všechny operace jsou v jednom pracovním cyklu, odpadá bourání a odvoz materiálu původní vozovky a dovoz materiálu pro novou podkladní vrstvu)
— vyloučení zatížení okolí stavby hlukem, vibracemi,exhaláty a prachem nebo blátem v souvislosti s odvozem a dovozem stavebních materiálů. apod.

Procesy recyklace na místě za studena spojují v sobě hodně společenských, ekonomických a ekologických souvislostí, které jsou důležité pro nás všechny: Zřetelná a hlavní výhoda technologie 100 %-ní opětovné využití všech původních materiálů (asfaltové směsi a podkladu), což představuje 100 % předchozích investic. Šetří se tak náklady na odvoz vybouraného materiálu ze stavby a případné poplatky za skladovací prostory. Použití nových stavebních materiálů se omezuje jen na kamenivo pro úpravu zrnitosti recyklované směsi a pojivo. Používané stavební stroje a postupy dovolují hlubší recyklaci, až do hloubky 500 mm, a používání nastavitelných recyklačních strojů umožňuje zhotoviteli přizpůsobit provozní parametry stroje každé individuální zakázce nebo aplikaci. Například, v závislosti na stavu kameniva z vozovky a požadavku konečného výsledku je možné nastavit hloubku rotoru tak, aby se přimíchávalo potřebné množství materiálu z ložné nebo podkladní vrstvy.

Druhy používaných zařízení

V naši společnosti používáme recykléry s pracovní šířkou 1,0 a 2,5 m . Je to - studený recyklér CR 1000 s pracovní šířkou 1000 mm a hloubkou recyklace do 180 mm - studený recyklér WR 2500 s pracovní šířkou 2440 mm a hloubkou recyklace do 500 mm.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Recyklácia za horúca na mieste

Odoslaťod Dialniciar » 28. Nov 2007 20:34

Prevzaté zo stránky: http://www.baltom.cz/
Stavebná firma: Baltom, s.r.o. (cesty pre Vás)

DŮVODY POUŽITÍ

Příznaky začínajícího rozpadu krytu asfaltových vozovek silnic, dálnic, místních komunikací a dalších ploch jsou různé. Poškození nebo opotřebení lze charakterizovat podle těchto viditelných znaků:

— různé druhy trhlin na povrchu
— koroze povrchu (vydrolování a vypadávání zrn)
— nedostatečná drsnost
— nedostatečná soudržnost vrstev, oddělování obrusné a ložní vrstvy
— trvalé deformace povrchu jako vyjeté kole je apod.

Uvedené poruchy je možné opravit vžitými, klasickými způsoby oprav povrchu asfaltových vozovek, jako jsou různé velkoplošné sanační úpravy (udržovací nátěry, mikrokoberce, slurry seal), anebo celkovou výměnou rozpadajících se vrstev krytu vozovky jejich odfrézováním a položením nových vrstev včetně předepsaných spojovacích postřiků.

Recyklace za horka na místě nabízí nové, progresivní technologie opravy asfaltových vozovek. Hlavní důvody proč si tyto způsoby oprav stále častěji nachází uplatnění při údržbě vozovek jsou, že při jejich použití se stávající povrch vozovky regeneruje na místě, původní struktura a flexibilita povrchu se obnoví a podle použité technologie se buď zachová původní niveleta anebo se zesílí v jedné nebo ve dvou vrstvách. U porovnání s klasickými opravami je lacinější, rychlejší (jeden pracovní proces), a přispívá k ochraně životního prostředí.

Nahrievanie povrchu vozovky: http://www.dialnice.info/album_page.php?pic_id=3251

TECHNOLOGIE A OBLASTI POUŽITÍ

Strojní souprava pro recyklaci za horka sestává ze dvou rozehřívačů, které opravovanou asfaltovou vrstvu pozvolna nahřívají na potřebnou teplotu pomocí propanbutanových infrazářičů. Dále následuje klíčový stavební stroj remixer, který ohřátou vrstvu rozpojí a podle požadované výsledné úpravy takto získanou asfaltovou směs dokonale promíchá buď bez anebo s přidávanými komponenty (asfalt, kamenivo, asfaltová směs). Finální části remixeru je v podstatě finišer, který směs znova rozprostře, reprofiluje a předhutní. Nakonec následuje hutnění recyklované směsi silničními válci.

Uvedená souprava umožňuje v podstatě provedení čtyř základních variant recyklace asfaltových vrstev za horka.

Reshape

Při tomto typu recyklace se jedná pouze o reprofilaci asfaltového krytu (většinou jen obrusné vrstvy) a to v případě, kdy složení asfaltové směsi této vrstvy má požadované fyzikálně–mechanické vlastnosti. Pomocí infračerveného tepla se dosáhne nahřátí asfaltových vrstev do hloubky 60 až 70 mm, potom remixer rozpojí a neprofiluje nahřátý materiál do hloubky 30 až 50 mm.

Repave

v tomto případě se rovněž jedná o reprofilaci původního asfaltového krytu vozovky, ale s požadavkem zesílení vozovky o další obrusnou vrstvu. Z necyklované a neprofilované původní obrusné vrstvy se stane ložní vrstva, na kterou se bez spojovacího postřiku současně položí obrusná asfaltová vrstva z nové asfaltové směsi. Na 1 m2 je možné navrhnout množství nové směsi od 30 do 100 kg, což představuje zesílení vozovky o 10 až 40 mm.

Remix

Při této technologii je proti prvním dvěma variantám (Reshape, Repave) zásadní rozdíl v tom, že původní asfaltovou vrstvu upravuje na požadované fyzikálně–mechanické vlastnosti přidáním potřebných komponentů. Konstrukce remixeru umožňuje přidávání asfaltového pojiva a asfaltové směsi podle předepsané receptury. Za účelem stabilizace a změkčení původní asfaltové směsi se obvykle přidává 5 až 30% nových materiálů.

Remix plus

Tato metoda opravy asfaltových vrstev vozovek je nejmladší a souvisí se stálým zdokonalováním remixerů. Podobně jako při variantě "repave" se jedná o vytvoření dvou asfaltových vrstev současně. Rozdíl je v tom, že původní asfaltový kryt se upraví technologií "remix" pomocí přidání potřebných komponentů na základní recyklovanou vrstvu, odpovídající vlastnostem ložní vrstvy a na ní se položí požadovaná nová obrusná vrstva.

Aby se správce komunikace mohl rozhodnout pro některý ze způsobů opravy asfaltové vozovky, musí mít informace o stavu její konstrukce (včetně únosnosti a dopravním zatížení) a vlastnostech směsí krytu. Nejvhodnějším způsobem na zjištění vlastností jsou laboratorní rozbory směsí z odebraných vývrtů. Pro nejvhodnější návrh recyklace za horka se osvědčuje spolupráce správce komunikace s nezávislou silniční laboratoří.

Z našich současných zkušeností vyplývá, že ve většině případů se opravy provádí technologií remix a remix plus.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Recyklace za horka na místě má kladný vliv na životní prostředí z následujících důvodů:

— Všechny původní materiály jsou 100%-ně znovu použité.
— Recyklace za horka na místě šetří surovinové zdroje, náklady a odstraňuje problematiku skladování vyfrézovaného materiálu.
— Rovněž okolí stavby není zatěžováno prachem, protože asfaltová směs je rozpojována a zpracovávána bez potřeby drcení. Nevzniká prach, jako například při klasickém frézování za studena a následném čištění povrchu.
— Jako odpadový produkt v procesu opravy vzniká jen vodní pára, která se odpařuje.

DALŠÍ PŘEDNOSTI RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ

Recyklace za horka na místě má v porovnání s ostatními používanými způsoby opravy krytu asfaltové vozovky následující technické,technologické a ekonomické přednosti:

— Recyklace za horka (hlavně technologie remix a remix plus) je metodou komplexní opravy vozovek v jednom pracovním procesu.
— Technologie se používá bez vyloučení silniční dopravy (ta je usměrněna do jednoho jízdního pruhu a řízena přenosnou světelnou signalizací).
— Remix a remix plus jsou bezspárové technologie, protože příčné a podélné spáry jsou tepelně ošetřeny přímo při pokládce, čímž se docílí stejná míra zhutnění jako uprostřed pracovního pruhu.
— Při recyklaci za horka se 100%-ně využívá materiál původní asfaltové vrstvy.
— Recyklací za horka se minimálně zvyšuje niveleta opravovaného povrchu vozovky, čímž se v mnoha případech vyloučí vedlejší náklady, protože se nemusí výškově upravovat obrubníky.
— Remixer je konstruován pro reprofilaci recyklované vrstvy, která spočívá v odstranění podélných nerovností a v úpravě příčného sklonu.

Remixér RM 4500: http://www.dialnice.info/album_page.php?pic_id=3252

DRUHY POUŽÍVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Optimální řešení recyklace za horka na místě souvisí rovněž s možnosti použití různých typů remixerů, protože jsou možnosti provádět některé práce strojem odlišné pracovní šířky.

Je možné vybrat si mezi pěti různými typy remixérů. Nejčastěji používaný remixer RM 4500 s pracovní šířkou do 4500 mm používaný pro opravu celého jízdního pruhu je možné nahradit remixerem s pracovní šířkou 1000 až 1250 mm nebo 1600 až 2500 mm. Tyto remixery se s výhodou používají pro menší a lokální opravy.

Zvláštní skupinou jsou spárové remixery, kterými opravujeme podélné pracovní spáry. Otvírání se pracovních spár uprostřed jízdních pruhů je častou poruchou asfaltových krytů. Pro tyto opravy používáme remixery s pracovní šířkou 300 a 600 mm. Jedná se o bezspárovou technologii, protože nahřátím širšího jak remixovaného pruhu se při hutnění směs původní vozovky a recyklovaná směs opravované spáry dokonale spojí.

Lokálna oprava vozovky remixérom: http://www.dialnice.info/album_page.php?pic_id=3253
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 25. Jan 2010 21:37

Recyklácia asfaltových vozoviek zahorúca :arrow:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=13010

*odborný článok
*fotky
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.