Štátny manažér: Výstavbu Višňového nes... [odomknutý článok]

Moderátor: Moderátori

Štátny manažér: Výstavbu Višňového nes... [odomknutý článok]

Odoslaťod ingmatik » 12. Jan 2019 13:19

Štátny manažér: Výstavbu Višňového nesabotuje NDS, to stavbári nemajú peniaze

11.01.2019, 16:13 | Ján Kováč | © 2019 News and Media Holding

Konflikt okolo diaľničného obchvatu Žiliny s tunelom Višňové smeruje k ukončeniu zmluvy. Zo stavby už odišli robotníci. Investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jiří Hájek v rozhovore pre TREND.sk vysvetlil pozíciu štátu a načrtol ďalší postup. Taliansko-slovenskému dodávateľovi Salini Impregilo – Dúha podľa neho chýbajú peniaze, lebo zákazku vyhralo s príliš nízkou cenou. To je podľa neho dôvod, pre ktorý už stavebné združenie neobnoví práce. J. Hájek toho stavbárom však vyčíta viac, napríklad zle naprojektovanú technológiu tunela, ako aj nedostatky v predkladanej dokumentácii.


Zdroj: NDS

Problém však nie je čiernobiely. Pre komplexný obraz sa treba oboznámiť aj s postojom firmy Salini, ktorý TREND.sk opísal v štvrtkovom článku:https://www.etrend.sk/ekonomika/schyluje-sa-k-totalnej-vojne-a-skaly-zo-strecna-budu-padat-dalej.html

Prvý krok: Ukončia zmluvu so súčasným dodávateľom

V súvislosti s diaľničným tunelom Višňové bola zriadená komisia pre riešenie sporov, ale do toho zasiahol premiér na vrtuľníku, ktorý dal zhotoviteľovi ultimátum do februára. Od čoho závisí zotrvanie dodávateľa na stavbe?

Tieto dve veci spolu vôbec nesúvisia. Zmluva o dielo je podpísaná a platná až do doby, keď bude ukončená. Komisia na riešenie sporov nemá nič spoločné so zotrvaním zhotoviteľa na stavbe.

Keď teda zhotoviteľ do februára neurýchli práce v súlade s požiadavkou premiéra, čo sa stane?

To neviem. V každom prípade očakávam, že zo strany zhotoviteľa už nie je možné žiadne práce urýchliť. Možno by nám pán predseda vlády umožnil hľadať aj nejakú inú alternatívu, ako pomôcť zhotoviteľovi, ale my už sme všetky tieto prostriedky vyčerpali. Od začiatku roka 2017 nerobím nič iné, len sa snažím tomuto zhotoviteľovi pomôcť zrealizovať toto dielo. Tá pomoc nepadá na úrodnú pôdu.

Prečo si myslíte, že už neurýchli práce?

To je jednoduché. S ohľadom na zhotoviteľovu požiadavku na poskytnutie finančných prostriedkov nad rámec zmluvy sa domnievam, že týmito prostriedkami nedisponujú a to je základný predpoklad pre akceleráciu prác. Vieme platiť len za prestavané práce. Rozdiel medzi hodnotou realizovaných prác a ich nákladmi je zrejme príliš vysoký.

Nás to mrzí. Myslíme si, že je to spôsobené dvoma vecami. Jednak pracujú neefektívne, zbytočne plytvajú svojimi prostriedkami, na čo sme ich už opakovane upozornili. Druhá vec je, že tá ich cena je veľmi nízka vzhľadom na to, čo od nich chcú subdodávatelia. My sa však nemôžeme zaoberať ich nákladmi.

Druhý krok: Budú vyberať iných stavbárov

Čo je váš plán B, keď zhotoviteľ odíde zo stavby?

Vysúťažiť nového zhotoviteľa. Inú možnosť zákon nepripúšťa.

Cez štandardné verejné obstarávanie alebo cez nejaký zrýchlený postup?

Bavíme sa vždy o verejnom obstarávaní. Jeho postupov je viacero, ale ak hovoríme o využití verejných prostriedkov, vždy musí ísť o proces verejného obstarávania v súlade s platnými právnymi predpismi. Na použitie „zrýchleného postupu“ musia byť splnené prísne zákonné kritéria. Neviem dnes posúdiť prípadné použitie zrýchleného postupu.

Napríklad rokovacie konanie bez zverejnenia alebo so zverejnením?

To nie je štandardné verejné obstarávanie. K tomu je potrebný nejaký relevantný dôvod. Odchod zhotoviteľa sám o sebe takým dôvodom skôr nie je.

Koľko času budete potrebovať na vyhlásenie súťaže, aby ste mohli do súťažných podkladov napísať, čo tam už bolo postavené a čo treba ešte dostavať?

Stavba je kontrolovaná počas celého plnenia Zmluvy o dielo, teraz už je potrebné to dať do finálnej podoby. Náš plán je, že musíme byť pripravení vyhlásiť verejné obstarávanie druhý deň potom, ako by odišli zo stavby. Ale museli by zo stavby odísť s definitívnou platnosťou, aby sme si boli istí, že súťaž bude platná. To je problém, ktorý dnes riešime. Ak by nám v tom zhotoviteľ bránil, budeme si uplatňovať všetky škody z toho plynúce. Ale môžeme postupovať iba v súlade s platným kontraktom.


Tunel Višňové (minister dopravy Árpád Érsek, premiér Peter Pellegrini, predstaviteľ zhotoviteľa Alessandro Citterio)Zdroj: TASR

Hrozí zablokovanie novej súťaže

A ukončenie zmluvy by kedy prichádzalo do úvahy? Po nedosiahnutí ďalšieho míľniku, ktorým je dokončenie vozovky a sekundárneho ostenia v tuneli?

Tam je jasný scenár, ktorý vyplýva zo zmluvy. Najskôr mu ide prvá pokuta, potom má mesiac na nápravu, potom mu ide druhá pokuta a ak ani potom nedôjde k náprave, bude mať NDS možnosť odstúpiť od zmluvy. Môžeme a nemusíme ju využiť. My avizujeme, že vzhľadom k tomu, že tá tendencia sa každým dňom zhoršuje a ak nedôjde k pozitívnej zmene, nezostane nám iná možnosť, než odstúpiť od zmluvy hneď, ako nastane táto okolnosť.

Hrozí tam, že súd rozhodne o predbežnom opatrení, ktorým vám zamedzí ďalej konať na tejto stavbe?

To hrozí vždy.

Čo hovoria vaši právnici? Aká je pravdepodobnosť, že zhotoviteľ na súde zablokuje ďalšie kroky NDS v tejto veci?

O rozhodnutiach súdov sa nedá hovoriť ako o nejakej pravdepodobnosti. V minulosti bolo vydané predbežné opatrenie na základe návrhu spoločnosti Corsán-Corviam, ktorý bol nedôvodný a neopodstatnený a súd to neodkladné opatrenie vydal. My sme,samozrejme, napísali odvolanie a odvolací súd toto neodkladné opatrenie zrušil.

Aká advokátska kancelária vám pomáha s týmto sporom?

Zatiaľ nás obchodne zastupuje renomovaná advokátska kancelária, ale problém môže byť, že nás odmietnu zastupovať v ďalšom súdnom spore.

Čo vám odporúčajú, aby ste robili v tejto veci? Je to veľmi komplikovaný konflikt, ktorý môže spôsobiť obrovské škody Slovensku, ak sa to zablokuje napríklad na päť rokov.

Práve predchádzať týmto škodám.

Ako?

Postupom v súlade so zmluvou a komunikáciou s druhou stranou.

Teraz sa pýtam konkrétne na riziko predbežného opatrenia, ktoré zablokuje ďalšie verejné obstarávanie.

Na to neviem odpovedať. Podľa mňa by bolo od zhotoviteľa krajne nezodpovedné, keby sa o to usiloval, pretože všetky škody nám vzniknuté by sme si následne uplatňovali. Máme dva základné problémy so zhotoviteľom. Objednali sme si presne podľa ponuky a postupujeme stále podľa nej a zhotoviteľ nám stále predkladá niečo iné. To znamená, že nie sme kompatibilní. To je jeden náš spor.

Druhý je, že ak existuje náklad navyše, stavebný dozor ho rád posúdi, ale bez kompletných podkladov to nemôže urobiť. A zatiaľ tie podklady úplné nie sú. Zatiaľ nároky, ktoré stavebný dozor uznal, sú v hodnote približne tri milióny eur, Zhotoviteľ to odhaduje na 160 miliónov eur. Takže sme nekompatibilní vo výpočtoch.

Aké časové obdobie by ste potrebovali na vysporiadanie starých záväzkov?

Ak by sme sa dohodli so zhotoviteľom, že on nie je schopný tú stavbu realizovať, a bude sa správať racionálne, môžeme sa dohodnúť koncepčne, on môže zo stavby odísť a my to môžeme vysporiadavať na základe tretích strán, či už je to komisia na riešenie sporov a následne súd. To môžeme robiť ďalšie tri či štyri roky. Tam bude potrebná súčinnosť zhotoviteľa, ktorý však môže celý proces podstatne urýchliť ale aj spomaliť.

Salini je jedna z najväčších stavebných firiem v Európe, dá sa teda predpokladať, že ich nároky voči NDS sú podložené. Ako je NDS odborne podkutá? Aké má personálne zázemie a zázemie externých poradcov na zvládnutie tohto sporu? V minulosti mala NDS problém s fluktuáciou.

Dávate príliš na tendenčné informácie a predpoklady, ktoré nie sú preukázané. Pozrite sa, koľko ľudí bolo odvtedy nabraných a s akou fluktuáciou. Tá fluktuácia je úplne bežná. Odbornosť neutrpela. Máme najvyššie čerpanie eurofondov a v obstarávaní sme veľmi úspešní.


Tunel VišňovéZdroj: TASR

Problémových 99 percent objektov

Vraveli ste, že ste im skúšali nejako pomôcť. Oni však okolo rokov 2015 – 2016 začali navrhovať zmeny v projekte v súlade s novými normami. NDS v súčinnosti s dozorom mali tieto zmeny zapracovávať.

Nie. Zhotoviteľ vysúťažil zákazku design and build – to design je tam dôležité. Zhotoviteľ je od začiatku zodpovedný za projektovú dokumentáciu. To je zle pochopené.

Ale on nevie zmeniť dizajn bez súčinnosti NDS a dozoru.

A prečo by ho mal zmeniť? On ho tak vysúťažil. Od začiatku je spor jediný. NDS mu hovorí, aby naprojektoval to, čo dal ako ponuku, my mu to prevezmeme. Ale keď to nenaprojektuje v súlade so zmluvou a technickými predpismi a bude sa snažiť nám podsúvať dokumentáciu, ktorá s nimi nie je v súlade, tak ju nemôžeme prevziať.

Toto je niečo, čo nevieme momentálne vyhodnotiť, či to tak je, alebo nie je.

Máme na to nezávislý stavebný dozor, ktorý toto posudzuje. Na všetkých ostatných kontraktoch, ktoré má NDS takýto problém nie je.

Podľa mojich informácií zhotoviteľ na niektorých objektoch navrhol nejakú zmenu, napríklad v súvislosti s odpočívadlom alebo so strediskom správy a údržby diaľnic a nedostáva spätnú väzbu.

Nemám takú informáciu. Stále je platná zmluva. Zhotoviteľ má nejaký termín na predloženie dokumentácie. My máme na to čas v súlade so zmluvou, aby sme sa k nej vyjadrili. Ak to nestihneme, zhotoviteľ to musí doložiť a má oprávnený nárok na predĺženie času na projektovanie a v ojedinelých prípadoch aj na predĺženie lehoty výstavby, ak tak určí stavebný dozor.

Čo sú momentálne najviac problémové časti projektu?

Asi 99 percent objektov. Čo sa týka mostov, vysvetlím vám, prečo to tak je. Zhotoviteľ má tri veľké mostné objekty – mosty 202, 203 a 204. Na mostoch 202 a 204 bolo už v minulosti avizované potenciálne zosuvné územie. Vedel o tom aj zhotoviteľ už v rámci procesu verejného obstarávania. V našom pôvodnom technickom riešení bolo avizované, že toto zosuvné územie bude potrebné zastabilizovať.

Most 203 v tomto zosuvnom území nebol. Most 203 zhotoviteľ stavia. Pri mostoch 202 aj 204 špekuluje v tom zosuvnom území – ľudovo povedané, tancuje tam a čaká, kým sa to pohne, aby si to mohol nárokovať. My mu hovoríme, že zatiaľ sa to nepohlo, stále čakáme spoločne, kým sa to pohne, aby nám mohol poslať nárok. A termín mu beží. Čiže bavme sa o tom, že tieto veci sa javia byť od zhotoviteľa čisto špekulatívneho pôvodu a my mu nemôžeme ustúpiť.

My vždy budeme požadovať kvalitné a bezpečné dielo a budeme rešpektovať rozhodnutia nezávislého stavebného dozoru, ak je tam legitímne oprávnený nárok. Ak doloží, že skutkový stav je taký, a potvrdí mu to stavebný dozor, ktorý je za takéto posúdenie zodpovedný, my tento nárok uznáme. Ale žiadna takáto okolnosť nenastala.

Takže v súvislosti s mostami je ešte možné, že všetko pôjde podľa pôvodného zadania?

Podľa nášho názoru je nutné, aby to išlo podľa pôvodného zadania, pretože žiadna taká okolnosť nenastala, aby to podľa neho nešlo. Prípadne, pri moste 204 je nejaká čiastková informácia a dokonca tam dostali pokyn na posun jednej opory. Tam bolo potenciálne rizikové územie a uznali sme, že je to sporné, ale uznali sme len časť.

Na moste sme im uznali jednu koncovú oporu. Povedali sme: Dobre, predĺžte most, aby sme sa dostali do bezpečnejšieho územia. Zhotoviteľ chce ten most zmeniť celý. My hovoríme, že na to nie je dôvod, že je to neekonomické, neefektívne. Nemáme dôvod sabotovať výstavbu, chceme bezpečnú stavbu pre budúcu prevádzku. Bohužiaľ sa nezhodneme na týchto konkrétnych krokoch a máme vždy odporúčanie stavebného dozoru, ktorý je odborníkom, a ktorý je každý deň na stavbe.

Všetky odporúčania stavebného dozoru dôkladne posudzujeme, ale nie sme schopní ich ovplyvniť. Ak stavebný dozor vydá nejaké rozhodnutie, môžeme mu povedať, že s ním nesúhlasíme, môžeme ho rozporovať. Toto môže robiť aj zhotoviteľ, aj to robí, ale neznamená to, že sa nimi nemá riadiť.


Razenie tunela VišňovéZdroj: Dúha

Jeden zo sporných bodov sa týka technológie v tuneli. Aký je tam problém?

Máte veľmi podrobné informácie. Nie je v súlade so zmluvou a nepreukázali ani funkčnosť ich návrhu. Opäť ako vždy. Odporúčali sme im, aby si najali projektanta, ktorý má dostatok informácií. Technológia v tuneli je veľmi náročná vec, projektovanie obvykle netrvá dlho, len ten zhotoviteľ to musí vedieť.

Aj my konzultujeme tieto veci so švajčiarskymi konzultantmi, ktorí majú skúsenosti takéhoto rozsahu. Zhotoviteľ trval na tom, že zamestná takého projektanta, akého zamestnal a ten nie je schopný doložiť kvalitnú projektovú dokumentáciu v súlade so zmluvou. Aj keď tvrdí opak. Opakovane sme mu na spoločných stretnutiach preukázali pochybenia.

Hovoríte, že predkladajú návrhy, ktoré nie sú akceptovateľné a kvalitné. Na druhej strane, dostalo sa ku mne, že NDS nereagovala na tieto návrhy, či sú, alebo nie sú dobré, nebola súčinná a vznikol tam časový sklz. Toto je niečo, čo si chcú uplatniť v rámci svojich nárokov.

To je v poriadku, nech si to uplatnia, ale toto nie je nikde doložené a sú to nejaké deklarácie, ktoré nie sú podložené argumentmi. Platná je zmluva. Podľa zmluvy zhotoviteľ predloží projektovú dokumentáciu, stavebný dozor ju za 21 dní spripomienkuje a buď ju schváli, alebo neschváli. V primeranej lehote sa má vyjadriť aj objednávateľ.

Ak sme na začiatku boli pre komplexnosť týchto vecí v zdržaní, bolo to v dňoch. Nebudem Vám tvrdiť, že NDS nebola nikdy pri schvaľovaní projektovej dokumentácie v omeškaní niekoľko dní. Ale ak existuje doklad o tom, že niekto sa nevyjadril v nejakom období, nech to predloží. Nemám vedomosť, že by niečo také nastalo. Mám dôkazy o tom, že schvaľovanie a vyjadrovanie k dokumentácii je vo výraznom predstihu a termíny v zásade neplní dodávateľ.

NDS sa pod mojím vedením vyjadruje v podstatne kratších lehotách, ako to vyžaduje zmluva. Na druhej strane zhotoviteľ si dá termín, že niečo predloží v septembri a predloží to v decembri. To znamená, že problém je úplne opačný.

Ako dodávateľ žiada o zvýšenie ceny

Ako je to s nárokmi nad rámec zmluvy, ktorých je podľa mojich informácií 165.

103.

A koľko je nárokov, ktoré sú sprocesované?

Jeden.

Ako je to možné?

To je otázka na zhotoviteľa stavby, prečo ich nepredkladá v kompletnej dokumentácii v súlade so zmluvou. Keď ich predloží nekompletné, stavebný dozor posúdi oprávnenosť alebo neoprávnenosť, to znamená väčšia časť nárokov je zamietnutá už dávno. Zhotoviteľ opakovane predkladá aj nároky, ktoré boli zamietnuté – bez prípadných doplňujúcich informácií, ktoré by odôvodňovali ich oprávnenosť.

A potom sú také nároky, ktoré stavebný dozor hodnotí ako oprávnené. My hovoríme, že dobre, vyčísli cenu, finančný dopad a lehotu výstavby. Túto časť už zhotoviteľ nepredloží. Skoro u žiadneho nároku sa tak nestalo. Aj keď je to uznané ako oprávnené. My mu stále píšeme výzvy – už asi tri alebo štyri roky. Aby predložil stavebnému dozoru nárok tak, aby ho bol schopný posúdiť, koľko to bude stáť a časový dopad. A toto zhotoviteľ zrejme nevie alebo nechce.

Informácie najmä z jednej strany

Z pohľadu verejnosti nie je možné vyhodnotiť, kto má v tomto spore pravdu. Preto sa chcem spýtať, či táto komisia pre riešenie sporov dostane šancu tento konflikt vyriešiť alebo či využijete prvú možnosť na vypovedanie zmluvy.

Ešte raz, to spolu nesúvisí. To, ako posúdi komisia nároky zhotoviteľa, nesúvisí s tým, či ukončíme zmluvu. My nemôžeme čakať. Ide o projekt vo verejnom záujme, na ktorý je kladený dôraz nie len v SR, ale aj v EÚ.

Možno nie je úplne fér vo vzťahu k verejnosti, že informácie do médií idú iba od vás alebo od ministerstva.

Pardon, ale to nie je pravda. Ja som sa zasadil o to, aby pri kontrolnom dni mal možnosť vyjadriť sa aj zhotoviteľ.

Potom prečo sa zhotoviteľ nevyjadril?

Nie je pravda, že sa nevyjadril.

Keď sa vyjadril pre TREND v minulosti, hrozilo mu za to vypovedanie zmluvy.

Nie. Teraz, keď bol na stavbe pán predseda vlády SR, mal aj zhotoviteľ možnosť sa vyjadriť. To platí pre každý kontrolný deň. Taká je skutočnosť. To, že je ten problém jednostranný z hľadiska verejných financií, je pravda. Ale ja viem, kde sedím. Sedím na NDS a nie som zamestnancom Salini, takže ich nebudem obhajovať. A keby som bol presvedčený, že majú nárok a pravdu, tak im to budeme pomáhať zúradovať.

Onedlho padne rozhodnutie, ktoré túto stavbu možno oddiali a my ako verejnosť nevieme, kto má pravdu, lebo počúvame stále len argumenty jednej strany. Prečo nemôžeme počúvať aj argumenty druhej strany?

Prečo by ste nemohli? Kto vám to zakázal?

Keď oslovím zhotoviteľa s nejakou otázkou, nemôže mi poskytnúť stanovisko, lebo je to v rozpore so zmluvou.

Keď zhotoviteľ požiada objednávateľa o možnosť sa vyjadriť, a ten mu to umožní, tak môže odpovedať. V čom je problém?

Lebo vy mu to neschválite. Vy napríklad poviete v rozhovore, že zhotoviteľ je neschopný, ale zhotoviteľ nemôže povedať, že NDS je neschopná.

A čo chcete zistiť?

Chcem zistiť, ako to je a čo sa deje na stavbe.

A vy si myslíte, že otázkou na zhotoviteľa sa dozviete pravdu? Od zhotoviteľa nikdy nedostanete pravdu. To vám garantujem. Národná diaľničná spoločnosť nemá dôvod vám klamať.

Ako to mám vedieť? Možno je nejaký dôvod, pre ktorý aj NDS môže klamať?

Dobre, tak ja vám nemám dôvod klamať.

Ako to mám vedieť?

Dobre, tak asi môžete opustiť túto miestnosť.


Jiří Hájek

Aktuálne pôsobí ako investičný riaditeľ v Národnej diaľničnej spoločnosti. Predtým bol stavbyvedúcim, hlavným stavbyvedúcim, riaditeľom a nezávislým konzultantom na stavbách diaľnic a železníc v Česku a na Slovensku. Vyštudoval Vysoké učení technické v Prahe a École nationale des ponts et chaussée v Paríži, je autorizovaným inžinierom pre mosty a inžinierske konštrukcie. Narodil sa v roku 1981 v Chebe.

https://www.etrend.sk/ekonomika/vystavb ... niaze.html
"The Arc was built by an amateur, the Titanic by professionals."
ingmatik
návštevník
 
Príspevky: 40
Obrázky: 25
Založený: 28. Aug 2009 20:39

Naspäť na 2019

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.