Stránka 1 z 1

Vláda schválila zoznam investičných priorít v cestnej infraš

OdoslaťOdoslané: 16. Sep 2020 17:47
od babar
Vláda schválila zoznam investičných priorít
v cestnej infraštruktúre
Bratislava (16. septembra 2020) – Vláda na svojom rokovaní schválila pre rezort dopravy
zásadný dokument – Zoznam investičných priorít. Na jeho základe sa bude riadiť príprava,
výstavba aj údržba cestnej infraštruktúry nasledujúce desaťročie. Cieľom je, aby cestné
projekty robili na základe reálnych dopravných potrieb Slovenska, nie na základe
politických sľubov a lobingu.
„Zoznam investičných priorít sme intenzívne pripravovali spolu s Útvarom hodnota za
peniaze od môjho nástupu do funkcie. Je zásadný nielen preto, že je jednou zo základných
úloh v Programovom vyhlásení vlády, ale najmä preto, že na jeho základe budeme môcť
transparentne a predvídateľne pripravovať cestné projekty, čo je dôležité pre stavebný trh
a všetkých obyvateľov Slovenska,“ vysvetlil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.
Zoznam vyše stovky projektov vznikol na základe analytických výpočtov a tvrdých dát.
Analytici ÚHP pri posudzovaní jednotlivých projektov brali do úvahy kritériá ako dopravná
intenzita, spoločenská priorita, teda aký vplyv bude mať dokončený projekt na
nezamestnanosť a tiež pomer nákladov a prínosov.
Na základe zoznamu priorít vznikne v krátkom čase záväzný harmonogram, v ktorom bude
pri jednotlivých projektoch vyčlenená aj finančná čiastka na realizáciu aj časová následnosť.
Pri príprave harmonogramu už berieme do úvahy okrem tvrdých analytických dát aj
pripravenosť projektov. Harmonogram bude známy po schválení štátneho rozpočtu.
Ministerstvo dopravy si od týchto dokumentov sľubuje okrem transparentného
rozhodovania o jednotlivých cestných stavbách aj ich efektívnejšie a plynulejšie
financovanie. Čo prispeje k rýchlejšiemu budovaniu cestnej a diaľničnej infraštruktúry.
Celý projekt prioritizácie nájdete aj na našom webe http://www.mindop.sk/priority