R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľšany)

Trenčín (križovatka s D1) – Prievidza – Žiar nad Hronom – v peáži s R1 – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice – križovatka s D1

Moderátor: Moderátori

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod umk » 15. Máj 2021 19:12

caki napísal:aha, tak ci tak, ked niekoho vylucim tak dalsi v poradi by mal byt vitaz, malo by sa to rozhodovat naraz a nie cakat s rozhodnutim na ine rozhodnutie, skoda


Tak je to reverzná súťaž. To znamená, že najprv otvoria ceny u všetkých uchádzačov a potom iba u toho s najnižšou cenou skúmajú, či spĺňa podmienky účasti. Taliani to nesplnili, tak ich vylúčili. Teraz zase musí predložiť všetky podklady účastník na druhom mieste.
umk
diskutujúci
 
Príspevky: 61
Obrázky: 24
Založený: 17. Apr 2005 17:50

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod jarino » 16. Máj 2021 15:48

Petície a tlačovky môžete robiť aké chcete, tu je to čisto súboj právnikov, ktorý sa bude ťahať ešte x tendrov a rokov :lol:
A sotva pomôže nejaká Holého novela.

Združenie s najnižšou ponukou nebolo schopné splniť podmienky účasti. Presnejšie neboli schopní vydokladovať stavbyvedúceho/odborníka na výstavbu ciest.
5 mesiacov sa o tom naťahovali s NDS...
Pri podávaní ponuky využili Jednotný európsky dokument (JED), kde sa splnenie podmienok účasti v podstate realizuje čestnými prehláseniami, že daná osoba podmienky spĺňa a bude uchádzačovi k dispozícii pri realizácii atď.
No a títo do JED dali stavebnú spoločnosť so stavbyvedúcim zo Španielska.
Po tom čo NDS zistila, že podali najnižšiu ponuku, tak v zmysle legislatívy začala posudzovať splnenie podmienok účasti. Teda vyzvala, aby uchádzač predložil zmluvu s tým stavbyvedúcim resp. jeho zamestnávateľom.
A začala sranda...
Postupne:
  1)Najskôr predlžovanie lehoty na odpoveď skrz Covid.

  2)Potom poslali zlú zmluvu (k projektu obchvatu Šale).
  3)Následne tvrdili, že stavbyvedúci nemusí mať pracovnoprávny vzťah iba so spoločnosťou ktorú uviedli v JED (aby o pár mesiacov ÚVO napísali, že stavbyvedúci s nikým z uchádzačov pracovnoprávny vzťah nemá, ale NDS-ku do toho nič :lol: ).

  4)Potom NDS-ke oznámili, že ju nič do toho, s kým daný stavbyvedúci má pracovnoprávny vzťah. A načo vlastne chcú nejakú zmluvu... :lol:
  5)Po čase zrazu stavbyvedúci ochorel, čím nemohli údajne NDS-ke nič dokladovať, lebo im na to nedal povolenie.

  6)A potom stavbyvedúci tak vážne ochorel, že jeho prítomnosť ako odborníka na stavbe bola zrazu vylúčená.

  7)Potom žiadali NDS-ku o nahradenie odborníka (dali by tam niekoho iného...). No keďže by tým NDS porušila zákon, tak im doslova ukázala vztýčený prostredník a vylúčila zo súťaže, čo ÚVO posvätil.

Ak by mal chuť to niekto čítať: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/3025/14286-6000_2020-OD
Toto je tiež celkom zábavný príbeh: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22234219 ... usili.html
Je vtipné, že firma s toľkými referenciami na svojej stránke (INC s.p.a.) nie je schopná vydokladovať stavbyvedúceho na výstavbu ciest, ktorý za svoju kariéru manažoval aspoň dva projekty za 75 miliónov eur. V podstate ohľadom tohto stavbyvedúceho s NDS komunikoval iný uchádzač (CEDIS)...

No tie lehoty sú fakt šialené. To uvediem v inom príspevku.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 943
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod lolo » 16. Máj 2021 19:16

Nieje trochu choré že firma s obratom pár tisíc eur, bez svojich vlastných referencií, brzdí každú jednu stavebnú súťaž na Slovensku ?? Nevedia ošetriť súťaž nejakou kauciou, ktorá by v prípade že spoločnosť nesplní podmienky súťaže prepadla štátu ?
lolo
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 259
Založený: 29. Mar 2018 18:39

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod metelesku.blesku » 17. Máj 2021 09:06

S tými kauciami je zas potrebné narábať veľmi opatrno kvôli diskriminačným námietkam.
To nemôže byť, lebo keď v Mýtnej bola dostatočná premávka, tak ja si myslím, že tá istá frekvencia je aj pri Pincinej.“ tvrdí starostka.
metelesku.blesku
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 892
Založený: 27. Sep 2019 20:44

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod jarino » 17. Máj 2021 14:26

lolo napísal:Nieje trochu choré že firma s obratom pár tisíc eur, bez svojich vlastných referencií, brzdí každú jednu stavebnú súťaž na Slovensku ?? Nevedia ošetriť súťaž nejakou kauciou, ktorá by v prípade že spoločnosť nesplní podmienky súťaže prepadla štátu ?

Koľko by mala byť taká kaucia? To je otázka.
Na ÚVO mali zaplatiť kauciu 3 000 eur, poslali 10 000 eur.
A to bol spor v podstate vopred prehraný (narážam na skutočnosť, že chyba bola na strane uchádzača).
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 943
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod lolo » 17. Máj 2021 15:56

nejaké percento so zábezpeky, ktorú musia zložiť pri podpise. Suma 10 000 pri stomilionovej zákazke je smiešna
lolo
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 259
Založený: 29. Mar 2018 18:39

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod jarino » 17. Máj 2021 16:16

  27.12.2018 vyhlásené VO
  23.8.2019 o 09:12 predloženie ponuky uchádzačom s najnižšou ponukou
  23.8.2019 o 10:00 termín na predloženie ponúk
  23.8.2019 o 11:00 vyhodnotenie ponúk

  11.3.2020 NDS poslala list Žiadosť o predloženie dokladov, ktoré boli nahradené JED (strany 4 až 546)
  13.3.2020 uchádzač požiadal o dodatočných 20 pracovných dní kvôli Covidu
  16.3.2020 NDS predĺžila lehotu dodania dokladov na 20 pracovných dní od doručenia listu
  15.4.2020 uchádzač dodal požadované dokumenty, okrem iného životopis kľúčového odborníka, referenčný list kľúčového odborníka, oznam projektov kľúčového odborníka a Čestné vyhlásenie ohľadom nevydávania osvedčení ovykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pozície stavbyvedúceho na cesty vzmysle platnej legislatívy Španielskeho kráľovstva
  súčasťou bola aj zmluva z dňa 19.7.2019 medzi firmami CEDIS a Aldesa (?) o poskytnutí odborných a technických kapacít na stavba obchvatu Šale
  10.6.2020 NDS poslala list Žiadosť o vysvetlenie ponuky 1
  „Na strane 890 ste predložili Osobitnú dohodu k zmluve o poskytnutí odborných a technických kapacít uzavreté medzi zmluvnými stranami a EF súvisiacu s verejným obstarávaním „Cesta I/75 Šaľa –obchvat“. Žiadame vysvetliť uvedenú skutočnosť.“
  17.6.2020 odpovedal vedúci člen združenia. Na uvedenú otázku č. 19 ohľadom zmluvy neposkytol žiadnu odpoveď
  17.6.2020 odpovedal ďalší člen združenia - CEDIS - na otázky č. 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19
  K uvedenej zmluve sa vyjadril, aby uvedený dokument NDS považovala za bezpredmetný
  9.7.2020 NDS poslala list Žiadosť o vysvetlenie ponuky
  „Otázka č. 1: SAV–stavbyvedúci na cesty. Predmetný odborník je zamestnancom EF. V zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (...) V ponuke zmluva so spoločnosťou EF absentuje žiadame vysvetliť.“
  20.7.2020 odpovedal vedúci člen Združenia, pričom na uvedenú otázku neposkytol odpoveď.
  20.7.2020 na otázku odpovedal CEDIS
  „Uchádzač „XX“ týmto potvrdzuje existenciu pracovnoprávneho vzťahu medzi pánom SAV a spoločnosťou EF, čo však nevylučuje existenciu aj iného pracovnoprávneho vzťahu a uchádzačovi nezakladá právnu povinnosť na predloženie zmluvy so spoločnosťou EF. V zmysleplatnej legislatívy SR a EU môže mať občan EU viacero pracovnoprávnych vzťahov.“
  24.7.2020 poslala NDS ďalší list Žiadosť o vysvetlenie ponuky
  „Otázka č. 1: Žiadosťou o vysvetlenie ponuky zo dňa 09. 07. 2020 sme vás v otázke č. 1 požiadali o vysvetlenie prečo sa v ponuke nenachádza zmluva so spoločnosťou EF pre odborníka SAV. Uvedené sa komisia pýtala z dôvodu, že na str. 338 predložených dokladov ste v životopise kľúčového odborníka uviedli ako zamestnávateľa spoločnosť EF. Vo Vašom vysvetlení zo dňa 20. 07. 2020 ste uviedli: (...)Na základe uvedeného Vás žiadame o uvedenie a zdokladovanie iného pracovnoprávneho pomeru ako so spoločnosťou EF pre odborníka SAV, ktorý zakladá právo disponibility daným odborníkom pre Vami predloženú ponuku.“
  4.8.2020 vedúci člen Združenia na uvedenú otázku neposkytol odpoveď
  4.8.2020 na otázku odpovedal CEDIS
  „Uchádzač „XX“ k dnešnému dňu neobdŕžal súhlas dotknutej osoby pána SAV vo veci jeho pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu pracovnej indispozície, čo neumožňuje predloženie jeho osobných dokumentov. Táto skutočnosť nemá však žiadny vplyv na jeho disponibilitu pre predloženú ponuku. Predložené doklady považujeme za postačujúce a zároveň upozorňujeme obstarávateľa na dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ako je princíp rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov, nakoľko obstarávateľ u iných uchádzačov takéto skutočnosti neskúmal a nimi predložené doklady akceptoval.“
  12.8.2020 NDS poslala list žiadosť o vysvetlenie ponuky
  „(...) Na základe vyššie uvedených skutočností uvádzame, že komisia na vyhodnotenie ponúk nedokáže na základe Vami poskytnutých informácií vyhodnotiť splnenie podmienok účasti pre odborníka SAV nakoľko z predložených dokladov nie je možné posúdiť splnenie podmienky účasti vo vzťahu k predmetnému odborníkovi a to vo väzbe vzťahu daného kľúčového odborníka k uchádzačovi, teda či daný kľúčový odborník je v pracovnoprávnom vzťahu k uchádzačovi alebo či bol využitý inštitút podľa § 34 ods. 48 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. odborné kapacity inej osoby a v prípade využitia tohto inštitútu následne preveriť splnenie zákonných povinností upravených vpredmetnom ustanovení. (...)
  Týmto Vás opätovne žiadame o preukázanie splnenia podmienky účasti pre odborníka SAV a to z dokladovaním, že je v pracovnoprávnom vzťahu s uchádzačom alebo že využívate odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.“
  21.8.2020 odpovedal CEDIS
  „Uchádzač „XX“ už oznámil obstarávateľovi, že k dnešnému dňu neobdŕžal súhlas dotknutej osoby pána SAV vo veci jeho pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu pracovnej indispozície, čo neumožňuje predloženie jeho osobných dokumentov. Teraz nám bolo oznámené, že táto pracovná indispozícia (okolnosť „vis maior“) bude mať žiaľ zásadný vplyv na jeho disponibilitu pre predloženú ponuku a nebude sa už môcť žiadnym spôsobom participovať na realizácii predmetu verejného obstarávania. Pokiaľ verejný obstarávateľ posúdil, že predmetná osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky účasti je povinný vyzvať uchádzača na nahradenie inej (tretej) osoby v primeranej lehote.“
  21.8.2020 odpovedal vedúci člen Združenia
  "V tejto súvislosti si spoločnosť AB dovoľuje v mene Uchádzača komisiu verejného obstarávateľa požiadať o aplikáciu § 40 ods. 5 Zákona overejnom obstarávaní, a teda o písomné vyzvanie spoločnosti AB ako splnomocnenca Uchádzača na nahradenie Inej osoby osobou, ktorá bude v plnom rozsahu spĺňať vyššie uvedenú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní, ktorú Uchádzač pôvodne preukazoval cez Inú osobu.“
  21.9.2020 NDS zaslala list Oznámenie o vylúčení z verejného obstarávania
  "(...) Vzhľadom na skutočnosť, že uchádzač nedoložil zmluvu o poskytnutí technických a odborných kapacít -tak ako je to uvedené v predloženom Jednotnom európskom dokumente na strane 527 ponuky, komisia na vyhodnotenie ponúk sa opakovane (9. júla 2020, 24. júla 2020, 12. augusta 2020) prostredníctvom žiadostí o vysvetlenie snažila od uchádzača získať vysvetlenie týkajúce sa pracovného vzťahu p. SAV a spoločnosti EF.
  (...) Uchádzač ani po opakovaných žiadostiach o vysvetleniach nepredložil zmluvu o poskytnutí technických a odborných kapacít podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ani žiadnu inú zmluvu ktorá by potvrdzovala záväzok spoločnosti EF uvedený v jednotnom európskom dokumente poskytnúť technické a odborné kapacity pre kľúčového odborníka stavbyvedúci na cesty.(...)"

  1.10.2020 doručenie námietky v listinnej forme
  27.10.2020 zaslal ÚVO list o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 171 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
  29.10.2020 bol list doručený NDS
  5.11.2020 bol list doručený zástupcovi navrhovateľa
  5.11.2020 začalo konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok v zmysle § 171 ods. 3 písm. c) v spojení s § 171 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní
  6.11.2020 bol doručený list, v ktorom právny zástupca vedúceho člena združenia požiadal ÚVO o riadne doručovanie výlučne jemu
  13.11.2020 ÚVO požiadavke právneho zástupcu vyhovel
  18.11.2020 ÚVO požiadal NDS o doručenie kompletnej dokumentácie
  23.11.2020 NDS poslala dokumentáciu
  7.12.2020 ÚVO prerušil konanie a požiadal NDS o dodanie kompletnej dokumentácie
  10.12.2020 (doručený 12.12.2020) NDS poslala dokumentáciu
  18.1.2021 rozhodnutie ÚVO
  1.2.2021 podané odvolanie proti rozhodnutiu ÚVO
  8.2.2021 vyjadrenie NDS k odvolaniu
  6.5.2021 rozhodnutie Rady ÚVO

Zaujímavosťou je, že údajného odborníka mala poskytnúť spoločnosť Aldesa zo Španielska.
Ako referenčné stavby boli predložené Durango – Mazatlan a Lugoj – Deva, časť 3
Prvý projekt je v Mexiku, píšu o predražení (na druhú stranu naše diaľnice sú nenáročné cestičky oproti tomu...). Druhý projekt je v Rumunsku, odkiaľ ich vyhnali...
Zaujímavé je, že z vyjadrení vyplýva, ako keby Aldesa pred rokom neposkytla súčinnosť s CEDIS-om pri nahradzovaní JED zmluvami. Tak sa zdá kus nepochopiteľné, prečo cca pred mesiacom podali spoločnú ponuku na výstavbu električkovej trate v BA (a ešte je to aj najnižšia cena).
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 943
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod lolo » 17. Máj 2021 17:18

Prečo rada UVO rozhodovala až 3 mesiace ? Nemajú 30 alebo 45 dní na rozhodnutie ?
lolo
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 259
Založený: 29. Mar 2018 18:39

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod marekjahoda » 17. Máj 2021 21:33

Trosku sledujem tento usek lebo sa ma tyka, tak len vypichnem par drobnosti:
- este pred prijatim ponuk, dostala NDS niekolko 100viek ziadosti o opravu podkladov (nechce sa mi to hladat ale nieco mi mari ze okolo 200-500?) To je NEPREDSTAVITELNE mnozstvo chyb! Osobna zodpovednost? Ziadna. Ked si to prepocitam, ze by napr. vodic autobusu presiel 200-500x na cervenu - tj. tak isto by si nerobil svoju robotu tak mi je z toho na grcanie.
- 23.8.2019 - 11.3.2020 - sa nedialo nic. Ale ze absolutne nic.
No a potom toto co vypichol kolega nadomnou. Uz v case, ked sa pan minister zakazdym kyslo tvaril ked sa ho na tento usek opytali ze heej heej uz to bude kazdu chvilu, tak to lezalo 3 mesiace na UVO :) Mozno sa tiez vyhovoria na koronu.
No a to sme este len na zaciatku. Staci, aby v tomto mafianskom state niekto dostal pomastene, sudca vyda predbezne opatrenie, a dostavalo sa.
Ale inaksie je vsetko v pohode. Vlastne ziadna zmena :) Vsetko po starom.
marekjahoda
nováčik
 
Príspevky: 1
Založený: 29. Mar 2021 13:47

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod metelesku.blesku » 18. Máj 2021 09:10

Tie celé doťahovačky o predloženie dokladov nahradzujúcich JED trvali kratšie, ako poslanie prvej Žiadosti o predloženie dokladov. To dá fakt zabrať, otvoriť obálky s ponukami a pri tej, kde svieti najnižšia cena poslať žiadosť o doplnenie dokladov.

08/19 až 03/20 je 7 mesiacov totálneho sra.ia na celé VO. Potom sa zobudili po voľbách a jeden deň pred vyhlásením mimoriadnej situácie kvôli covidu a napriek zastaveniu života na 3 mesiace kvôli covidu tie doťahovačky o dokumenty trvali dokopy 6 mesiacov.
Napriek tomu, že je celý CEDIS a spol. evidentne nejaký truc podnik niekoho, v tomto obstarávaní si se.ie do huby hlavne NDS. 8 mesiacov predkladanie ponúk, 7 mesiacov porovnávanie ponukových cien... celé zle.

...a niekto tu bude stále vypisovať, ako "ňaňko Árpi" bol najlepší telocvikár zo všetkých ministrov.
To nemôže byť, lebo keď v Mýtnej bola dostatočná premávka, tak ja si myslím, že tá istá frekvencia je aj pri Pincinej.“ tvrdí starostka.
metelesku.blesku
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 892
Založený: 27. Sep 2019 20:44

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod Pajdoom » 20. Máj 2021 12:57

Vysledok je ale taký, že od 27.12.2018 ubehlo 875 dní a zmluva nie je podpísaná. A to sú vlastne "len papierovačky" ... Bágre stále nie sú na mieste .... Som zvedavý či existuje nejaký novinár (aj keď novinárov na Slovensku niet) čo sa toto spýta a bude chcieť jasnú odpoveď ako je to možné!?
Pajdoom
návštevník
 
Príspevky: 48
Obrázky: 0
Založený: 06. Mar 2020 07:36

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod Viktorius » 20. Máj 2021 15:31

Vysvetlite mi, čomu sa tu vlastne čudujete? Veď už x rokov to nebolo inak, stále to bolo takto ako je to aj tu v tomto prípade. R3 polprofil (4,4km) sa súťažil 4 roky, to keby čínania to počuli, tak by to brali ako vtip tisícročia. Prečo by to tu malo byť inak? Veď musia vybrať víťaza, opäť sa môžu ostatní odvolať, opäť sa možu aj odvolať na radu pre UVO a to je ďalších 7-8 mesiacov pri najlepšom možnom variante. Skô by bol zázrak, ak by sa nikto neodvolal, čo je štatisticky 0,01%.
Viktorius
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 19
Založený: 20. Nov 2013 18:09

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod Vlados » 20. Máj 2021 15:49

Keď sa NDS stará o cesty "IV. triedy" tak sa nemožno diviť, že sa nemá kedy venovať diaľniciam.
slovník moderátora tohto fóra: "Keď sa pozries do zrkadla a vidíš k.ta tak zrkadlo za to nemôže."
neželám si devila ako moderátora tohto fóra, rovnako ako 74% hlasujúcich https://dialnice.info/viewtopic.php?f=6&t=23321
Vlados
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 149
Založený: 20. Okt 2008 09:06
Bydlisko: BA, občasne LC

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod jarino » 20. Máj 2021 22:41

metelesku.blesku napísal:...08/19 až 03/20 je 7 mesiacov totálneho sra.ia na celé VO. Potom sa zobudili po voľbách a jeden deň pred vyhlásením mimoriadnej situácie kvôli covidu a napriek zastaveniu života na 3 mesiace kvôli covidu tie doťahovačky o dokumenty trvali dokopy 6 mesiacov.
Napriek tomu, že je celý CEDIS a spol. evidentne nejaký truc podnik niekoho, v tomto obstarávaní si se.ie do huby hlavne NDS. 8 mesiacov predkladanie ponúk, 7 mesiacov porovnávanie ponukových cien... celé zle.

Totálneho srania asi nie, ale zrejme sa nepretrhli :D , vzhľadom k tomu, že od začiatku ich tlačí čas... Predpokladám že okrem posudzovania cien sa posudzovalo aj splnenie podmienok účasti.
Pred podpisom zmluvy požiadali uchádzača o predloženie dokumentov a zbytok poznáme.


metelesku.blesku napísal:...a niekto tu bude stále vypisovať, ako "ňaňko Árpi" bol najlepší telocvikár zo všetkých ministrov.

Sám Árpi by do kamery tvrdil, že on chce, ale nejde to a nemôže zato. Nejakú výhovorku by si už v tej chvíľke vymyslel.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 943
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod rokfo » 21. Máj 2021 15:51

Eurovia zrejme bude stavať obchvat Košíc. Vznikne súvislá diaľnica naprieč východom. Článok https://e.dennikn.sk/2398890/eurovia-zr ... -vychodom/
rokfo
nováčik
 
Príspevky: 9
Založený: 02. Júl 2020 13:43

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod DrX » 21. Máj 2021 20:33

No riadne amatersky clanok. Jedna, neviem ako je spojenie zo zapadu na juh "NAPRIEC" vychodom!?! A tiez "Oficiálny názov projektu je rýchlostná cesta R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, 2. úsek. Na juhu sa napojí na rýchlocestu R4 smerom do Maďarska. Na západe na diaľnicu D1 smerom do Prešova." Ked, tak na severovychod na dialnicu do PO, vsakano...
DrX
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 5
Založený: 08. Feb 2005 19:45
Bydlisko: KE

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod Pacho » 22. Máj 2021 18:03

OT, mám taký pocit, že novinárov robia, žiaci z osobitnej školy, ktorí nevedia, kde je sever.
ešte doplniť jednú novinársku perličku z pacholandu: Diaľničný úsek Tirany - Hubová bude mať dĺžku takmer 15 kilometrov, jeho súčasťou bude aj vyše 3,5 kilometra dlhý tunel Čebrať a po dokončení ušetrí motoristom približne 12 minút
Pacho
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 87
Založený: 09. Máj 2006 07:19
Bydlisko: Lipt. Mikulas

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod JaNY » 23. Máj 2021 00:38

Ja som sa zlakol ze sa zacne stavat z Albanskej Tirany az po Hubovu. Urcite by sa usporilo viac ako 12 min. :D
Obrázok používateľa
JaNY
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 37
Založený: 18. Jan 2010 02:41

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod 110mat110 » 07. Jún 2021 16:05

Usek vyhrala Eurovia!
110mat110
diskutujúci
 
Príspevky: 157
Založený: 30. Júl 2019 12:56

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod tomenmen » 07. Jún 2021 20:05

Naozaj? A čo z toho vyplýva ďalej?
tomenmen
diskutujúci
 
Príspevky: 69
Založený: 26. Apr 2016 14:51

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod 110mat110 » 07. Jún 2021 20:53

Ze je este 10 dni na odvolavacky a potom sa moze zacat
110mat110
diskutujúci
 
Príspevky: 157
Založený: 30. Júl 2019 12:56

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod jackboxx » 08. Jún 2021 02:55

kde to mate oficialne, vysiel aj clanok ? odkial to mate? dajte sem nejaky zdroj kde to pisu..
jackboxx
návštevník
 
Príspevky: 22
Založený: 29. Máj 2021 00:28

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod lolo » 08. Jún 2021 05:37

lolo
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 259
Založený: 29. Mar 2018 18:39

Re: R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod Dendik » 08. Jún 2021 06:48

tomenmen napísal:Naozaj? A čo z toho vyplýva ďalej?

...že nakoľko vylúčili šlendriánov (tak ako pri I.et. R4 PO) tak je väčšia šanca že sa nikto neodvolá (tak ako pri I. et. R4 PO)
a bude to moct ist v juli do odovzdávky - stihnú aspoň časť staveb. sezony... že eurovia je kus spoľahlivejší partner než nemenovaní,
že.., že, že
Dendik
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 523
Obrázky: 9
Založený: 16. Feb 2017 10:49

R2 Košice-Juh - Košicke Olšany (II. úsek KE-Šaca – K.Oľš

Odoslaťod KN.SK » 08. Jún 2021 07:19

110mat110 napísal:Usek vyhrala Eurovia!
Uspeje, ak to postaví a dostane za to i zaplatené (t. j. preplatené faktúry za vykonané práce). To jest realita bez irónie. 1605
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3586
Založený: 08. Máj 2014 11:56

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na R2

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 9 hostí.