Stránka 1 z 1

R4 Svidník - Rakovčík

OdoslaťOdoslané: 09. Jan 2020 20:52
od vladovav
stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)