Zlínský kraj napojen na dálniční síť

re-print článkov týkajúcich sa problematiky diaľnic a rýchlostných komunikácií

Zlínský kraj napojen na dálniční síť

Odoslaťod DrX » 03. Dec 2010 15:12

Zlínský kraj napojen na dálniční síť
Vytisknout článek
Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zprovozňuje dne 3. prosince 2010 nových 18,5 km dálničních komunikací mezi Kroměříží a Otrokovicemi. 5 km dálnice D1 a 13,5 km rychlostní silnice R55 na sebe naváží na tzv. Moravské křižovatce v blízkosti Hulína. Od 3. prosince 2010 tak bude Zlín a Zlínský kraj spojen dálnicí s Brnem, Prahou i celou Evropou.

Tímto úsekem se formuje dálniční síť na území střední Moravy – Moravská křižovatka u Hulína totiž po svém definitivní dokončení umožní cestovat do těchto směrů:

1. D1 na Brno a Prahu
2. D1 na Ostravu a Polsko
3. R55 na Zlín a Břeclav
4. R49 na Zlín a Slovensko

Zprovozňovaný úsek je součástí stavby Kroměříž-východ – Říkovice. Dokončení úseku mezi křižovatkou Hulín a obcí Říkovice bylo znemožněno mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami s vydatnými dešťovými srážkami, což se projevilo zvýšením hladiny podzemní vody v celé oblasti stavby a tím i potřebou mimořádných sanačních opatření. Z důvodu dodržení požadovaných kvalitativních parametrů stavby se investor stavby, ŘSD, rozhodl vyčkat na dostatečnou konsolidaci násypů a posunul dokončení napojení D1 na I/55 u Říkovic do června 2011.

Jak úsek D1 tak R55 jsou ve výstavbě od roku 2008. Stavby jsou navrženy ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti, v rámci Operačního programu Doprava. O nenávratný příspěvek Evropské unie je požádáno v rámci Priority 2 v oblasti podpory „Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T“.

„Zprovozněním uvedeného dálničního úseku se nejen výrazně zkrátí cesta všem řidičům, směřujícím do Zlína. Rovněž se eliminuje se negativní působení tranzitní dopravy na obce v původní trase, zejména pak v Hulíně, a odstraní se řada nebezpečných úseků. Naplní se tím i projekt Tomáše Bati z roku 1937 o dálničním spojení Zlína se zbytkem republiky, ale i s evropskou dálniční sítí,“ říká ředitel ŘSD Jiří Švorc.

Informace o stavbě D1

Dálnice D1 navazuje v křižovatce Kroměříž-východ, kde nyní končila a pokračuje na křižovatky Hulín-západ a Hulín, což v součtu činí délku 5,0 km. Součástí stavby je i 2,8 km navazující úsek rychlostní silnice R55 po křižovatku Hulín-východ.

Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích, mimo lesní porosty. Stavba zahrnuje kromě hlavní trasy 9 přeložek silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací a polních cest, 9 dálničních a 5 silničních mostních objektů, 2 mimoúrovňové křižovatky se silnicí I. resp. II. třídy a 1 mimoúrovňovou křižovatku s rychlostní silnicí, 3 opěrné zdi, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukové stěny a realizaci vegetačních úprav.Vyvedením dopravy ze zastavěného území dojde k zásadnímu zlepšení životního prostředí především ve městech Kroměříž a Hulín (výhledově i v Přerově).

Úsek Hulín – Říkovice má být provozován od června 2011, tudíž dálnice D1 bude zatím u Hulína končit, ale bude umožňovat klíčové pokračování po R55 na Zlín.

Informace o stavbě R55

Komunikace je součástí souboru staveb rychlostní silnice R55 Olomouc – Břeclav. Stávající silnice I/55 je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru Olomouc, Přerov, Hulín, Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav.

V některých úsecích přesáhlo dopravní zatížení již dávno únosnou mez. Ve jmenovaných sídlech je současná doprava vedena středem města nebo obce, což má negativní vliv na život a zdraví obyvatel ve zmiňovaných městech a obcích (velká nehodovost – často se smrtelnými zraněními – hluk, exhalace, rozdělení obce).

Zprovozněním stavby rychlostní silnice R55 v úseku Skalka – Hulín dojde k dopravnímu uvolnění současné silnice I/55 a tím ke zmírnění negativních vlivů dopravy na život v uvedených obcích. Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích, s minimálním zásahem do lesních porostů. Stavba zahrnuje kromě hlavní trasy přeložky silnic III. tříd, účelových komunikací a polních cest, 11 mostních objektů, 4 zárubní zdi, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukové clony a realizaci vegetačních úprav.

Nový úsek R55 se na svém jižním konci napojí na obchvat Otrokovic provozovaný od roku 2006.

Informační leták včetně mapy stavby naleznete zde.

Informace o stavbách

Název: D1 Kroměříž východ – Říkovice

Cena stavby: 4 539 121 653 Kč
Délka: 11 300 m + 2 800 m R55
Datum zahájení: 04/2008
Datum zprovoznění: 12/2010, resp. 06/2011


Název: R55 Skalka - Hulín

Cena stavby: 2 814 999 761 Kč
Délka: 10 800 m
Datum zahájení: 07/2008
Datum zprovoznění: 12/2010


Datum: 03.12.2010

http://www.rsd.cz/doc/Stavime-pro-vas/D ... lnicni-sit
DrX
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 5
Založený: 08. Feb 2005 20:45
Bydlisko: KE

Naspäť na 2010

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.