Žilinský kraj by chcel zelenú pre MT a červenú pre RK

re-print článkov týkajúcich sa problematiky diaľnic a rýchlostných komunikácií

Žilinský kraj by chcel zelenú pre MT a červenú pre RK

Odoslaťod juliustaryani » 06. Dec 2010 22:18

Naozaj nečakanú tlačovú správu vydal nedávno Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Jej hlavným predmetom sú námietky voči plánovanej výstavbe rýchlostnej cesty R1 (Banská Bystrica-Ružomberok), ktoré kraj adresoval a 4. novembra podal ministerstvu pôdohospodárstva. Šokujúci je najmä fakt, že kraj sa tým postavil proti výstavbe cesty v jednom zo svojich okresov, pričom (ne)priamo podporil podobnú stavbu komunikácie v okrese Martin (R3).
Reakcia ružomberskej radnice nenechala na seba dlho čakať. Zástupca primátora Vladimír Lajčiak, ktorý bol iniciatívou kraja dosť zaskočený, nám poskytol stanovisko. To vypracoval spolu s Jozefom Jurčom, vedúcim oddelenia územného plánu mestského úradu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké námietky má krajská samospráva voči plánovanej výstavbe cesty R1, ktorá pred časom úspešne získala záverečné stanovisko v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA). To je zrejme hlavný dôvod, prečo kraj začal konať...
„Koncepčné riešenie posudzovanej stavby R1 nie je v súlade s plnením medzinárodných dohovorov,“ tvrdí kraj. Ružomberská radnica oponuje, že rýchlostná cesta R1 nie je v rozpore s trasou celoeurópskej siete dopravných koridorov, nenahrádza diaľnicu D1 ani rýchlostnú cestu R3. „V tomto zmysle cesta R1 dopĺňa a nadväzuje na celoeurópsku sieť dopravných koridorov v SR.“
Žiadna z doteraz spracovaných technických alebo porovnávacích štúdií nedokázala opodstatnenosť návrhu rýchlostnej cesty R1 na úseku BB-RK, sťažuje si kraj. „Jediná projektová dokumentácia, ktorá sa zaoberala koncepčným porovnaním oboch rýchlostných ciest R1 aj R3 tak podrobne, aby sa dala zhodnotiť ich opodstatnenosť, bola Koncepčná štúdia z roku 2006,“ pripomína mesto Ružomberok. Ďalej v reakcii uvádza, že na základe rozhodnutia Vlády SR sa novelou zákona z februára 2009 stanovilo predĺženie trasy R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka, s napojením na diaľnicu D1.
„Navrhovaná trasa R1 (BB-RK) nie je v súlade s platnou Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS) v oblasti osídlenia a sídelnej štruktúry,“ píše kraj v ďalšom bode. Aj toto však ružomberská radnica odmieta a ponúka aj jasný dôkaz: „Vláda SR uložila v roku 2009 ministrovi výstavby obstarať Zmeny a doplnky v KÚRS, ktorých predmetom je zosúladenie pôvodnej koncepcie s platnými legislatívnymi normami.“ Tie podľa mesta tvoria Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (schválený 9. júna 2010). „V najbližšom období má byť vyhlásená novela KÚRS 2001 nariadením vlády, v ktorej je zahrnutá aj cesta R1 (BB-RK).“
Podobnú námietku vzniesol samosprávny kraj aj v oblasti dopravy a územného rozvoja Slovenska. V tomto prípade mesto tvrdí, že zákon presne určuje postup. „Pričom v takýchto situáciách je rozhodujúce, či rýchlostná cesta R1 je zahrnutá do vyššie spomenutého projektu výstavby. A spomínaná komunikácia z Banskej Bystrice do Ružomberka tam je.“
Kraju sa tiež nepáči, že návrh trasovania R1 je údajne v rozpore s platným Územným plánom Žilinského kraja. „Tento dokument totiž neuvažuje s pokračovaním dopravnej stavby I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča-Korytnica, hranica kraja, v úseku Korytnica-Ružomberok (D1) na území Žilinského kraja.“ Mestský úrad v Ružomberku však oponuje, že v najbližšom období má byť vyhlásená novela KÚRS 2001 nariadením vlády. „Následne musia byť zmeny a doplnky tohto dokumentu, po schválení vládou, premietnuté do územných plánov regiónov a obcí.“
Navrhovaná trasa priamo zasahuje do chránených území, domnieva sa kraj. Ružomberok objasňuje, že stavba R1 bola posudzovaná samostatne v procese EIA, pričom podmienky ochrany prírody boli zakotvené do záverečného stanoviska tak, aby boli rešpektované podmienky zákona.
Posledná, siedma námietka kraja, má azda najštipľavejšiu príchuť. ŽSK totiž požiadal o zopakovanie procesu EIA. „V celom procese posudzovania stavby R1 na životné prostredie neboli aj napriek závažnosti dostatočne riešené pripomienky kraja.“ Na rozdiel od stanoviska ŽSK však mesto Ružomberok súhlasí s postupom a konštatovaním záverečného stanoviska a nevidí dôvod na zopakovanie procesu EIA.
Na záver aspoň zmienka o tom, že vedenie kraja pripravuje na 19. novembra konferenciu s účasťou odbornej verejnosti s názvom „Prečo R1 a prečo teraz?“. Hlavnou témou má byť teda výstavby R1 v úseku Banská Bystrica – Ružomberok. Redakcia Ružomberského hlasu intenzívne uvažuje o účasti na konferencii. Našu prípadnú účasť a postrehy z nej nájdete v budúcom čísle novín.
Michal Domenik
http://rkhlas.sk/?ro=2010&ci=22&cl=01
juliustaryani
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 275
Založený: 31. Júl 2010 23:18

Naspäť na 2010

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.