Predĺženie električkovej trate v Petržalke sa počas posudzov

Moderátor: Moderátori

Predĺženie električkovej trate v Petržalke sa počas posudzov

Odoslaťod peterle » 08. Dec 2016 19:48

Verejné prerokovanie správy o hodnotení bude 14. decembra.


Po desiatich mesiacoch posudzovania vplyvov predĺženia električkovej trate na životné prostredie (proces EIA), bola na Enviroportáli zverejnená správa o hodnotení projektu. V zhodnotení sa uvádza, že „Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie v hodnotenom území a pri splnení opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu navrhovanej činnosti za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a celospoločenského úžitku investície za realizovateľnú a v území prospešnú“.

Pripomeňme, že sa posudzovali dva varianty električkovej trate, ktoré sa líšili v riešení križovatiek trate s Kutlíkovou ul./Pajštúnskou ul., Lietavskou ul. a Betliarskou ul. a v riešení zastávky Lietavská. Zatiaľ čo vo variante 1 mala byť križovatka pri Technopole riešená ako úrovňová, pri variante 2 sa má čiastočne využiť zárez, ktorý bol vybudovaný ešte v 1980-tych rokoch pre rýchlodráhu, a trať má viesť pod cestou. V úseku Lietavská – Betliarska sa uvažovalo vo variante 1 s minimalistickými úpravami ciest oproti súčasnému stavu, zatiaľ čo vo variante 2 malo dôjsť k vybudovaniu prestupného uzla medzi električkami a autobusmi.

Variant 2 bol „na základe došlých stanovísk dotknutých orgánov a pripomienok zainteresovanej verejnosti k zámeru EIA“ upravený a v najnovšej správe sa miesto neho uvádza variant 2m. Ten je zároveň odporúčaný na realizáciu. Na základe porovnania s pôvodným variantom 2 v nasledujúcich riadkoch prinášame prehľad zmien v odporúčanom variante.

Zmeny v odporúčanom variante
Na križovatke Bosákova sa v rámci navrhovanej prestupnej zastávky ešte viac priblížili autobusové nástupištia k električkovým. Prestup medzi autobusmi a električkami tak bude jednoduchší.
Križovatka s Rusovskou cestou sa zmenila tak, aby nebolo nutné presúvať Chorvátske rameno. Taktiež sa presunuli električkové zastávky, ktoré budú v smere jazdy do Petržalky medzi dnešnou konečnou Jungmannova a križovatkou. Nadväzné zastávky autobusov sa priblížili k električkovým, vďaka čomu vznikne efektívny prestup medzi električkami a autobusmi liniek 83 a 88.
Vybudované bude nové premostenie Kutlíkovej ul. cez Chorvátske rameno, čím sa komunikácia Kutlíkova – Pajštúnska dobuduje do finálnej podoby. Pôvodne sa s novým mostom cez Chorvátske rameno neuvažovalo.
Na rozdiel od predchádzajúcich pozitívnych zmien sa v úseku od Lietavskej po Betliarsku ul. projekt zmenil k horšiemu. Pôvodne bol na tomto úseku navrhovaný prestupný uzol, kde mal byť zabezpečený pohodlný prestup medzi električkami a autobusmi liniek 59 92 98 a 99. Zmenený variant 2 prebral riešenie z variantu 1, čo znamená, že súčasné autobusové zastávky sa vôbec nezmenia a vedľa bude zriadená električková zastávka. Pri prestupe v smere na Betliarsku a Antolskú budú musieť cestujúci prechádzať cez cestu. Ďalšou prekvapujúcou zmenou je nelogické presunutie cyklotrasy na opačnú stranu cesty, teda ďalej od obytných domov a bližšie k už existujúcej cyklotrase pri Chorvátskom ramene. Na zmenách je prekvapivé aj to, že v podstate ide o projekt na „zelenej lúke“, teda existovala možnosť pripraviť kvalitné riešenie na európskej úrovni.
Naopak, pozitívnou zmenou je to, že pri obratisku električiek vzniká aj malé obratisko autobusov na účely otáčania náhradnej dopravy v prípade výpadku električiek.

V rámci zverejnených dokumentov je uvedené aj vyhodnotenie pripomienok zainteresovanej verejnosti. Z nich vyplýva, že niektoré návrhy, ktoré by zlepšili projekt, neboli akceptované. Ide napríklad o požiadavku na vybudovanie parkoviska P+R v Janíkovom dvore, návrhy na zlepšenie pešej dopravy či na zjednodušenie prestupovania na zastávke Lúčanka, kde bol dokonca projekt zmenený opačným smerom.

Verejné prerokovanie bude 14. decembra

Správu o hodnotení je možné pripomienkovať písomne do 30. decembra 2016, a to u Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na adrese Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Okrem možnosti vyjadrenia názoru písomne prebehne 14. decembra 2016 verejné prerokovanie správy o hodnotení. Prerokovanie začne o 16:30 v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici č. 9 v Bratislave.


2.12.2016
-mhd-

https://imhd.sk/ba/doc/sk/15980/Predlze ... ilo?dfpi=4
peterle
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 592
Obrázky: 231
Založený: 13. Júl 2011 13:31

Naspäť na 2016

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.