Stránka 1 z 1

Medzi Košicami a U. S. Steelom už nebude rýchlocesta

OdoslaťOdoslané: 28. Nov 2019 15:36
od DrX
Medzi Košicami a U. S. Steelom už nebude rýchlocesta

Cyklisti majú smolu, ministerstvo ich nepustí ani na cestu I. triedy.

27. nov 2019 o 21:35 Judita Čermáková, Peter Jabrik

Frekventovaný úsek hlavného ťahu Košice - Rožňava medzi krajským mestom a U. S. Steelom zdegradujú z cesty pre motorové vozidlá (rýchlostná cesta) na cestu I. triedy.
Frekventovaný úsek hlavného ťahu Košice - Rožňava medzi krajským mestom a U. S. Steelom zdegradujú z cesty pre motorové vozidlá (rýchlostná cesta) na cestu I. triedy.(Zdroj: Judita Čermáková)
Písmo:A-|A+251556
Rýchlocesty (11 fotografií)

KOŠICE. Ministerstvo dopravy a výstavby, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydalo 6. novembra rozhodnutie o zmene v usporiadaní cestnej siete v Košiciach.

Na cesty I. triedy sa pretrieďujú rýchlostná cesta R2 medzi U. S. Steelom a Košicami (most VSS) a takisto privádzač rýchlostnej cesty medzi diaľnicou D1 (Prešov – Košice) a sídliskom Nad jazerom.

Bude to znamenať zníženie rýchlosti na maximálne 90 km/h, pritom na niektorých úsekoch je to v súčasnosti aj 130 km/h.

Rezort na čele s ministrom Árpádom Érsekom (Most-Híd) určil, že zmeny pasportizácie týchto ciest i dopravného značenia sa majú zrealizovať do 30. júna 2020.
Správcom ostáva NDS

Zaujímavé je, že hoci už pôjde o cesty I. triedy, ich vlastníkom a správcom naďalej zostane Národná diaľničná spoločnosť (NDS), teda neprejdú pod Slovenskú správu ciest.

Nové usporiadanie košickej cestnej siete navrhlo ministerstvo podľa tohto rozhodnutia v súvislosti s realizáciou a prípravou stavby obchvatu mesta Košice, ktorá bude tvoriť plnohodnotné dopravné spojenie s východom Slovenska a južnou trasou na Maďarsko.

Obchvat preberie značnú časť dopravy a zníži sa tým dopravné zaťaženie mesta.

„Súčasná rýchlostná cesta R2 Košice, Šaca - Košice, križovatka Červený rak – Košice, križovatka s cestou I/17 a privádzač rýchlostnej cesty PR3 Košice – križovatka D1 nemajú realizované stavebno-technické opatrenia a obsahujú množstvo neštandardných prvkov a technických riešení,“ uvádza sa v rozhodnutí.

K akejkoľvek žiadosti o pripojenie na spomínané cesty a na činnosť v ich ochrannom pásme bude potrebné vyžiadať si vo všetkých prípadoch záväzné stanovisko ministerstva.

Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť.
Článok pokračuje pod video reklamou
Zapnúť zvuk
REKLAMA: 0:13
Cyklisti budú mať naďalej stopku

Toto pretriedenie ciest mohlo byť definitívnou bodkou za veľkým problémom pre mnohých cyklistov, ktorí nesmeli oficiálne používať komunikáciu medzi Košicami a U. S. Steelom od roku 2005, keď sa z cesty I. triedy stala rýchlocesta (na nej, rovnako ako na diaľnici, je bicyklovanie zakázané).

Ale zrejme nebude.

Rezort dopravy totiž určil, že túto cestu budú môcť používať aj naďalej len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h.

„Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cesty zakázané okrem prechádzania alebo prejazdu iných účastníkov cestnej premávky v križovatke alebo na inom mieste na to určenom,“ rozhodli na ministerstve.

Prečo presadili takéto nezvyčajné obmedzenie cyklistov na budúcej ceste I. triedy, ktoré v čase stále rastúcej popularity ekologickej dopravy postihuje predovšetkým zamestnancov železiarní a priemyselného parku, či obyvateľov mestských častí Pereš, Lorinčík, Poľov a Šaca, sme zisťovali priamo na ministerstve.

„Tieto cesty I. triedy budú plniť funkciu privádzača a budú to cesty s obmedzeným prístupom,“ zopakovali z jeho komunikačného odboru prakticky iba to, čo už je napísané v rozhodnutí.
Rovinský: Na čo sa to hrajú?

Niekdajší aktivista, známy cyklista a súčasný mestský poslanec Ladislav Rovinský (KAN) dlhé roky bojuje za to, aby sa cyklisti na túto cestu vrátili.

Ešte v roku 2006 členovia Cyklistickej únie Košice zorganizovali protestnú jazdu, aby upozornili, že cyklisti nemajú legálnu šancu dostať sa z Košíc smerom na Rožňavu a rovnako ani do Budimíra v smere na Prešov.

Rovinský v minulosti tvrdil, že nie je potrebné realizovať dlhoročné a finančne náročné plány na zvláštnu cestu pre cyklistov.

Stačilo podľa neho rýchlostnú cestu opäť preklasifikovať o triedu nižšie.

Potom by sa mohli podľa neho zúžiť pruhy a vytvoriť chodník pre cyklistov, ktorý by od rútiacich sa automobilov oddeľovali aspoň betónové zátarasy podobne, ako to dokázali urobiť napríklad vo Francúzsku, ale aj inde.

Obracali sa na ministerstvo, mesto i starostov mestských častí, ale bezúspešne.

„Je to škandál,“ zareagoval Rovinský na aktuálne rozhodnutie ministerstva.

Pokračoval, že v roku 2015 preradili túto komunikáciu na rýchlocestu v rozpore so zákonom, lebo na ňu nespĺňala kritériá (križovatky, priechody pre chodcov, zastávky MHD atď.).

Myslí si, že to vtedy potrebovali urobiť kvôli štatistike.

„Teraz idú zase v rovnakých intenciách bez toho, aby o tom rokovali so samosprávou. Predtým to bola pritom normálna štvorprúdová cesta, po ktorej sa jazdilo na bicykloch a mopedoch. Urobili z toho cestu pre motorové vozidlá, čím ich odstavili. Mopedy preto, že nespĺňajú podmienku maximálnej rýchlosti 60 km/h. Teraz to len idú vrátiť naspäť na I. triedu, ale tieto dopravné prostriedky tam stále nepustia. Na čo sa to vlastne hrajú?“ rozhorčoval sa Rovinský, ktorý je aj predsedom dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve.

„Nič také s nami nikto nekonzultoval,“ doplnil.
Rezort nedal na cyklistov, teraz tvrdí to isté

Zaráža ho aj to, že teraz ministerstvo obhajuje preradenie rýchlocesty na cestu I. triedy presne tými istými argumentmi, o ktoré opierali v minulosti košickí cyklisti svoj nesúhlas so zmenou na rýchlocestu.

„Ministerstvo vtedy nebolo ochotné nás vypočuť. Nevylučujem preto, že teraz len rieši nejaké záujmy,“ zdôraznil.

Donedávna tiež podľa neho platilo, že na ceste I. triedy sa nesmú robiť cyklocesty. Napríklad preto sa nedalo zrealizovať ani Eurovelo na vedľajšej ceste medzi Košicami a Prešovom.

Len pred pár dňami sa však zúčastnil seminára v Michalovciach, ktorý organizovali spolu ministerstvo a Ekopolis.

„No a tam sa prezentovalo, že už sa dá viesť cyklocesta aj na ceste I. triedy, Nerozumiem, prečo by teda nemohla byť aj na ceste medzi Košicami a U. S. Steelom,“ poznamenal Rovinský.
Vedenie mesta je prekvapené

Vedenie mesta je takisto prekvapené z rozhodnutia ministerstva. Samospráva totiž aj sama oficiálne požiadala o preradenie rýchlocesty na cestu I. triedy, ale práve s ohľadom i na cyklistov.

„NDS nám vyšla v ústrety preklasifikovaním cesty, čo je prvý predpoklad k tomu, aby sme vôbec mohli uvažovať o tom, aby tam mohol byť aj cyklopruh, resp. chodník pre cyklistov. Hovoril som to už pred voľbami a zopakujem to aj teraz. Našou prioritou naďalej zostáva, aby na frekventovanej ceste medzi mestom a U. S. Steelom sa našiel priestor nielen pre automobilovú dopravu, ale mohol sa tam vybudovať cyklochodník tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Dodal, že mesto bude teraz urgovať NDS, aby sa jasne vyjadrila, či tam cyklochodník môže alebo nemôže byť, lebo v liste, ktorý zaslala mestu, to uvedené nie je.
Stanovisko polície

Záväzné stanovisko k určeniu dopravného značenia dáva Krajský dopravný inšpektorát KR PZ Košice.

„Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete s doložkou právoplatnosti bolo Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ Košice doručené 26. 11. 2019. Podmienkou pretriedenia ciest je splnenie podmienok určených Ministerstvom dopravy a výstavby SR v tomto rozhodnutí o usporiadaní cestnej siete, kde v bode 2 je uvedené ´Cesty podľa bodu A/1, A/2 a A/3 naďalej ostanú ťahom medzinárodnej cestnej siete E. Predmetné cesty budú cestami I. triedy s obmedzeným pripojením a obmedzeným prístupom a budú plniť funkciu privádzača. Cestu môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/hod. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cesty zakázané, okrem prechádzania alebo prejazdu iných účastníkov cestnej premávky v križovatke alebo na inom mieste na to určenom.' Z uvedeného vyplýva, že cyklisti tento úsek cesty nebudú môcť používať," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.
Názor odborníka

Titl: Profitovať bude iba dodávateľ dopravných značiek

O názor na pretriedenie košických rýchlostných ciest na cesty I. triedy sme požiadali dopravného experta Pavla Titla:

„Najneskôr do 30. júna 2020 dôjde k zmene dopravného značenia na dnes značených úsekoch rýchlostnej cesty, ktorá tvorí rýchlostný mestský obchvat v trase Budimír – Zelený Dvor – MÚK Dargovských hrdinov – križovatka Prešovská – Priemyselná, s pokračovaním na Južnom nábreží – Kapustníkoch – VSS – MÚK Červený Rak s odbočením na mestské časti Pereš a Šaca.

Až na hruba dvojkilometrový úsek medzi Priemyselnou ulicou a Vyšným Opátskym, ktorý zahŕňa MÚK Prešovská – Sečovská – Palackého, je celá trasa pätnásť rokov značená ako rýchlostná cesta, predtým cesta pre motorové vozidlá.

Napriek osadenému dopravnému značeniu, umožňujúcemu v obci jazdiť 90-tkou a v extraviláne 130 km/h, na tejto kvázirýchlostnej ceste vďaka množstvu neštandardných stavebno-technických prvkov a rozporom s príslušnými technickými normami pre tento typ komunikácie – absencia odstavných pruhov, úrovňové križovatky bez odbočovacích pruhov a pripájacích pruhov, chýbajúci stredový deliaci pás, úzke jazdné pruhy, množstvo priechodov pre peších vrátane svetelnej signalizácie, zastávky MHD, chýbajúce zvodidlá oddeľujúce cestu od trate električky atď., tolerancia cyklistov na tejto komunikácii zo strany dopravnej polície – to všetko vytváralo dennodenne množstvo kolíznych situácií, často končiacich vážnymi aj tragickými dopravnými nehodami.

Z tohto dôvodu je možné súhlasiť s rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby SR preklasifikovať rýchlostnú cestu na území mesta Košice opätovne na cesty I. triedy – v úseku Šaca – VSS – MÚK Prešovská - Sečovská na cestu I/16 a v úseku Budimír – MÚK Prešovská – Sečovská na cestu I/20.

Otázkou ostáva, ako bude vyzerať nové dopravné značenie, ktoré sa iba projektuje, a aké zmeny pre vodičov okrem úpravy maximálnej povolenej rýchlosti po preznačení prinesie.

Zmena kategórie komunikácie z rýchlostnej na cestu I. triedy by umožnilo napr. zúžiť šírku jazdných pruhov z 3,75 m na 3,50 m a v úsekoch do Šace a na Zelený Dvor vyznačiť na okraji komunikácie pásy pre cyklistov. Toto však podľa neoficiálnych informácií majetkový správca, ktorým ostáva aj naďalej NDS-ka, nechystá a pre nemotorových účastníkov dopravy tieto komunikácie ostanú aj naďalej tabu.

Preto sa natíska otázka, načo je to vôbec dobré, keď má ostať súčasný status quo, iba sa osadí množstvo nových dopravných značiek za státisíce EURO. Najmä keď ukončenie dlhoočakávaného rýchlostného obchvatu – prepojenia R4/D1 a R2 je stále veľmi vzdialené, a tranzit Prešov – MR bude naďalej prechádzať mestom po prekategorizovanej ceste. Nič na tom nezmení ani na budúci mesiac otvorený úsek D1 Budimír – Bidovce, nakoľko v tejto trase jazdí zanedbateľné množstvo kamiónovej dopravy, a osobná doprava využíva cestu III/3325 z Košických Olšian cez Rozhanovce do Budimíra.

Takže najviac a viac-menej asi jediný z celej tejto prekategorizácie bude profitovať dodávateľ dopravného značenia. A Košičanom naďalej ostanú kolízne úseky, ako napr. most VSS či lievik na Prešovskej pred križovatkou so Sečovskou. Tak ako vznikajú problémy na dnes rýchlostnej ceste či privádzači, tak o pár týždňov budú vznikať problémy na ceste I. triedy...“.

Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22269585 ... estou.html