Napojenie mesta Brezno na novú trať Čiernohronskej elektrick

Moderátor: Moderátori

Napojenie mesta Brezno na novú trať Čiernohronskej elektrick

Odoslaťod Ister » 30. Nov 2020 10:21

Prológ
Sú mestá, do ktorých chodíme len pracovať alebo nakupovať.

Sú mestá, do ktorých chodíme obdivovať aj ich pamiatky a gastronómiu.

Sú mestá, do ktorých sa chodíme inšpirovať ich dopravným systémom.

Je mesto, v ktorom by sme radi niečo podobné zrealizovali…

Napojenie mesta Brezno na novú trať Čiernohronskej elektrickej železnice Štiavnička – Krupová/Krpáčovo pre potreby priameho spojenia mesta Brezno s lokalitami Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Tále, Krupová a Krpáčovo
Bolo len otázkou času, kedy sa ozvú predstavitelia mesta Brezno so záujmom o napojenie aj mesta Brezno na novú trať Čiernohronskej elektrickej železnice Štiavnička – Krupová/Krpáčovo (viď predchádzajúci článok) pre potreby priameho spojenia mesta Brezno s lokalitami Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Tále, Krupová a Krpáčovo.

Ide o oblasť silne poznamenanú cestovným ruchom s jeho atraktívnymi cieľmi na strane jednej a nedokonalou dopravnou obslužnosťou na strane druhej. Bystrianska dolina a južný svah Chopku patria k hojne navštevovaným oblastiam v rámci Slovenska a sú častým cieľom turistov i zo zahraničia. Často ide o synergické cesty, kde sa spája viac cieľov do jednej cesty.

V Bystrianskej doline sa v obci Bystrá nachádza Bystrianska jaskyňa, jedna z 13 sprístupnených jaskýň na Slovensku. Je otvorená denne okrem pondelka a okrem novembra a decembra, keď je pre verejnosť zatvorená a je využitá pre speleoterapeutickú liečbu. Je známa pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu. Jej vstup leží v nadmorskej výške 555 m n. m..

Stredisko cestovného ruchu Mýto SKI & BIKE centrum ponúka v zime lyžiarske svahy a v lete cyklocesty; je oi. vybavené sedačkovou lanovkou a 5 lyžiarskymi v vlekmi. Nachádza sa v obci Mýto pod Ďumbierom. Leží vo výške 595 m n. m..

Ajax farma ponúka jazdu na jazdeckých koňoch a poníkoch a minizoo. Nachádza sa v obci Mýto pod Ďumbierom. Leží vo výške 585 m n. m..

Trasovanie železnice

Preto bola opäť pod záštitou ateliéru Parabola vypracovaná štúdia možností a príležitostí tohto investičného zámeru (vrátane prílohy).

Autori tejto štúdie doporučili ďalej sledovať trasu v ose Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ) – Námestie – Československej armády – Nemocnica – Rozhľadňa – Horné lazy – Bystrianska jaskyňa, kde sa napojuje na železnicu Chvatimech (ČHEŽ)/Štiavnička – Chvatimech triangel (ČHEŽ) – Ski Mýto pod Ďumbierom – Hotel Partizán – Krupová/Ski Krpáčovo. Je dlhá 9,800 km.

V zastávke/trianglu Ski Mýto pod Ďumbierom nadväzuje na ňu krátka odbočka Ski Mýto pod Ďumbierom – Mýto pod Ďumbierom. Je dlhá 1,450 km.

Ide o variant Horné lazy.

Úsek Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ) – Bystrianska jaskyňa obsahuje stanicu Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ) so 4 nástupnými hranami, zastávky Námestie, Československej armády a Nemocnica s 2 nástupnými hranami, zastávky/výhybne Rozhľadňa a Horné lazy s 2 nástupnými hranami, výhybňu Chodorov a zastávku/odbočku Bystrianska jaskyňa s 2 nástupnými hranami.

Úsek km 0,00 až km 1,60, km 10,48 až km 12,53 a km 14,91 až km 17,61 je dvojkoľajný.

Úsek Ski Mýto pod Ďumbierom – Mýto pod Ďumbierom obsahuje zastávku/odbočku Ski Mýto pod Ďumbierom vo forme trianglu s 3 nástupnými hranami a stanicu Mýto pod Ďumbierom s 2 nástupnými hranami.Pozemné a palubné služby

Infostánok je k dispozícii v nástupnom/výstupnom/prestupnom bode Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ).

Infokiosk je k dispozícii vo všetkých nástupných/výstupných/prestupných bodoch (Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ), Námestie (vo var. Horné lazy), Československej armády (vo var. Horné lazy), Nemocnica (vo var. Horné lazy), Rozhľadňa (vo var. Horné lazy), Horné lazy (vo var. Horné lazy), Bystrianska jaskyňa (vo var. Horné lazy), Bystrá (vo var. Horné lazy), Ski Mýto pod Ďumbierom, Pohansko (vo var. Vagnár) a Mýto pod Ďumbierom).

Pokladnica je k dispozícii v nástupnom/výstupnom/prestupnom bode Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ).

Biletomat je k dispozícii vo všetkých nástupných/výstupných/prestupných bodoch (Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ), Námestie (vo var. Horné lazy), Československej armády (vo var. Horné lazy), Nemocnica (vo var. Horné lazy), Rozhľadňa (vo var. Horné lazy), Horné lazy (vo var. Horné lazy), Bystrianska jaskyňa (vo var. Horné lazy), Bystrá (vo var. Horné lazy), Ski Mýto pod Ďumbierom, Pohansko (vo var. Vagnár) a Mýto pod Ďumbierom).

Bar je k dispozícii v nástupnom/výstupnom/prestupnom bode Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ).

Alimentomat je k dispozícii v nástupnom/výstupnom/prestupnom bode Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ) a Mýto pod Ďumbierom.

Vlakové súpravy nad rámec legislatívnych požiadavkov budú splňovať nasledujúce kvalitatívne parametre:

bezbariérovosť pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
klimatizácia
bezodpadová toaleta
batožinový priestor pre prepravu objemných batožín (bicykel, lyže, kočiarik apod.)
elektrické prípojky pre nízkopríkonové spotrebiče
wifi
audiovideoinformačné panely
biletomat
panoramatické okná.
Vo všetkých vlakoch sú nad rámec vyššie uvedenej požadovanej kvality súprav k dispozícii služby stewarda.

Cestovný poriadok

Po zverejnení predchádzajúcej štúdie boli klientom vznesené pripomienky, z ktorých oi. Vyplynula potreba prudko navýšiť denný počet vlakov, aby odpovedal hodinovému prepravnému prúdu 3000 cestujúcich (rovnomerne rozdelený medzi vetvu Štiavnička a vetvu Brezno). Bol preto vypracovaný tzv. supermaximalistický variant.

V maximalistickom variante je vedených 71 párov vlakov denne v občianskej časti dňa (sedlový interval 15 min., špičkový 10 min.) na hlavnej trati Brezno – Hotel Partizán – Krupová a 57 párov vlakov denne v občianskej časti dňa (sedlový interval 30 min., špičkový 10 min.) na vedľajšej trati Hotel Partizán – Ski Krpáčovo. Appendix do sídla Mýto pod Ďumbierom má interval 30 min..

Radenie vlakov

Pre supermaximalistický variant je potrebných 20 trojdielnych súprav (zdvojené pre osu Brezno – Hotel Partizán – Krupová, jednoduchá pre osu Hotel Partizán – Ski Krpáčovo) a 1 jednodielna súprava pre appendix Ski Mýto pod Ďumbierom – Mýto pod Ďumbierom. Trojdielna súprava by mala mať kapacitu cca 135 miest na sedenie.

Investičné náklady

Pre variant Horné lazy sú celkové investičné náklady na dopravnú cestu vyčíslené na 266 976 000 EUR.

Pokiaľ ide o vozidlá vo variante Horné lazy sa predpokladá nadobudnutie 20 trojdielnych súprav podľa čistej grafikonovej potreby a 4 záložných trojdielnych súprav, celkom teda 24 súprav. Okrem toho sa v tomto variante predpokladá nadobudnutie 3 elektrických vozňov (2 podľa čistej grafikonovej potreby, 1 záložný) pre doplnkovú linku Ski Mýto pod Ďumbierom – Mýto pod Ďumbierom.

Celkové investičné náklady na vozidlá sú teda vyčíslené na 199 800 000 EUR.

Nadväzná doprava

Štúdia zohľadňovala aj nadväznú dopravu.

Nadväznou vlakovou dopravou sú normálnorozchodné vlaky užívajúce železničnú sieť spoločnosti Železnice Slovenskej republiky a nadväzujúce na železničnú sieť spoločnosti Čiernohronská železnica v stanici Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ).

Nadväznou autobusovou pravidelnou diaľkovou dopravou sú autobusy zastavujúce na zastávke Brezno, Pod zeleným stromom pri stanici Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ).

Nadväznou autobusovou pravidelnou nediaľkovou dopravou sú autobusy zastavujúce na zastávke Brezno, Pod zeleným stromom pri stanici Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ), Československej armády pri zastávke Československej armády (vo var. Horné lazy), Nemocnica pri zastávke Nemocnica (vo var. Horné lazy), Bystrá, jaskyňa pri zastávke Bystrianska jaskyňa (vo var. Horné lazy), Bystrá pri zastávke Bystrá (vo var. Horné lazy) a Mýto pod Ďumbierom, Zapač pri zastávke Ski Mýto pod Ďumbierom.

Nadväznou autobusovou nepravidelnou dopravou sú zájazdové autobusy, parkujúce na termináli Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ).

Nadväznou individuálnou automobilovou dopravou sú osobné automobily, parkujúce na termináli mesto (ŽSR/ČHEŽ) a parkingoch Nemocnica (vo var. Horné lazy), Bystrianska jaskyňa (vo var. Horné lazy) a Ski Mýto pod Ďumbierom.

Ide o najväčšiu konkurenciu navrhovaného dopravného systému, ktorej bude vjazd na cestu č. III/584 v úseku Bystrá – Tále – Srdiečko/Krupová a na cestu č. IV/2373 v úseku Tále – Krpáčovo znemožnený, resp. prísne regulovaný a len pre dopravnú obsluhu.

Do systému P+R sú zaradené parkoviská parkovací dom Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ), parkingy Nemocnica (vo var. Horné lazy), Bystrianska jaskyňa (vo var. Horné lazy) a parkovací dom Ski Mýto pod Ďumbierom.

Do systému K+R sú zaradené miesta krátkodobého zastavenia Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ), Nemocnica (vo var. Horné lazy), Bystrianska jaskyňa (vo var. Horné lazy) a Ski Mýto pod Ďumbierom.

Do systému B+R sú zaradené všetky nástupné/výstupné/prestupné body Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ), Námestie (vo var. Horné lazy), Československej armády (vo var. Horné lazy), Nemocnica (vo var. Horné lazy), Bystrianska jaskyňa (vo var. Horné lazy), Bystrá (vo var. Horné lazy), Ski Mýto pod Ďumbierom, Pohansko (vo var. Vagnár) a Mýto pod Ďumbierom.

Nadštandardná a nákladná doprava

Okrem pravidelnej verejnej dopravy v rámci dopravnej obslužnosti železničná trať tohto investičného zámeru ponúka čoby krajinársky zaujímavá aj možnosť prevádzkovania verejných a neverejných zážitkových vlakov, zostavených napr. z panoramatických, reštauračných a salónnych vozňov; neverejné by mali cestovný poriadok, šitý na mieru; verejné by odchádzali v dopoludňajších hodinách z dolnej stanice Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ) a v odpoludňajších hodinách z hornej stanice Krupová a zastavovali by len v zaujímavých miestach Brezno mesto (ŽSR/ČHEŽ) – Námestie – Rozhľadňa – Bystrianska jaskyňa – Ski Mýto pod Ďumbierom – Ski Tále – Hotel Golf – Krupová.

Samozrejmosťou je i možnosť prevádzky nákladnej dopravy ako plnohodnotnej súčasti citylogistics (zásobovanie hotelov, odvoz odpadkov apod.).

Nebola by to žiadna novinka dokonca ani na Slovensku. Podobný prípad bol v minulosti napr. vo Vysokých Tatrách, kde ako pamiatka naň zostal tunel 170 m dlhý na bývalej úzkokoľajnej vlečke v areáli liečebného ústavu Vyšné Hágy.

Etapizácia

Celý úsek je jedinou etapou.

Manažérske zhrnutie

Spracovaná štúdia možností a príležitostí napojenia mesta Brezno na novú trať Čiernohronskej elektrickej železnice Štiavnička – Krupová/Krpáčovo pre potreby priameho spojenia mesta Brezno s lokalitami Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Tále, Krupová a Krpáčovo:

– potvrdila zmysluplnosť investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou

– naznačila technickú realizovateľnosť investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou

– naznačila ekonomickú realizovateľnosť investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou

– určila trasu a dopravný mód napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou

– určila obchodný cestovný poriadok vlakov pre napojenie rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou

– určila radenie a komfort/služby vlakov pre napojenie rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou

– určila rozmiestnenie a komfort/služby bodov zastavenia vlakov pre napojenie rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou

– určila rozmiestnenie dopravní pre napojenie rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou

– určila etapizáciu investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou

– určila dôležitých partnerov investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou.

Jej ďalším a prirodzeným nástupcom by mala byť štúdia realizovateľnosti investičného zámeru rozvoja ekologickej udržateľnej dopravy v oblasti Bystrianskej doliny a oblasti Chopok – juh pre potreby jeho financovania, štúdia vplyvu na životné prostredie a územne-technická štúdia investičného zámeru rozvoja ekologickej udržateľnej dopravy v oblasti Bystrianskej doliny a oblasti Chopok – juh pre potreby dokumentácie pre územné rozhodnutie, čo je prvým legislatívne-právne záväzným úradným dokumentom (na rozdiel od štúdií tejto predprojektovej prípravy).

Autori tejto štúdie na základe vyššie uvedených faktov odporúčajú ďalej sledovať toto z vyššie uvedených variantov, subvariantov a invariantov vyskladané riešenie: Brezno – Bystrianska jaskyňa – Bystrá – Ski Mýto pod Ďumbierom a ďalej (variant Horné lazy) . Ide o 24,41 km dlhú železničnú trať Brezno – Hotel Golf – Krupová s 6,15 km dlhou odbočnou železničnou traťou Hotel Golf – Krpáčovo. Cestovné doby v tomto var.e sú 43 min. pre úsek Brezno – Hotel Golf – Krupová a 12 min. pre úsek Hotel Golf – Krpáčovo.

Investičné náklady takto zvolenej trasy sú 266 976 000 EUR.

Pre toto vyššie navrhnuté riešenie existujú nasledujúce dôvody:

atraktívnosť z hľadiska prepojenia hlavných turistických cieľov (rozhľadňa nad mestom Brezno, Bystrianska jaskyňa, Mýto SKI & BIKE centrum, Ski Tále, Krpáčovo, Chopok)
možnosť využitia tiež pre ekologickú vnútromestskú dopravu v meste Brezno
ponúka príležitosť pre komplexnú premenu mesta Brezno na moderné stredisko cestovného ruchu s neobyčajne vysokou kvalitou života.
Je potrebné potvrdiť optimálny rozsah ponuky spojov na vybranej trase a dopravnom móde.

Autori tejto štúdie na základe požiadavku klienta odporúčajú ďalej sledovať supermaximalistický variant. Ide o ponuku spojov v sedlovom intervale 15 min. a špičkovom 10 min. v najzaťaženejšom úseku v občianskej časti dňa, pre ktorú je potrebných 20 trojdielnych súprav ako čistá grafikonová potreba. Pre zjednodušenie technológie sa teda navrhuje radenie vlakov ako jednoduchých trojdielnych alebo zdvojených (teda 6 dielov celkom).

Nejde síce o bežný postup, ale pre toto vyššie navrhnuté riešenie existuje dôvody požiadavku na hodinový prepravný výkon 1500 cestujúcich v jednom smere v špičke. Tu je nutné zdôrazniť, že úmerne tomu rastú náklady na počet súprav a ich deponovanie v sedle.

Epilóg
Vláčiky idú od osady Šaling cez Čierny Balog a železiarne Podbrezová až pod Chopok.

Iné tam idú z okresného mesta Brezno.

Nastal čas urobiť z neho križovatku – potom pôjdu cez neho… ako linka Čierny Balog – Brezno – Krupová…

https://i-doprava.com/2020/11/27/napoje ... erom-tale/
Ister
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 260
Obrázky: 11
Založený: 10. Feb 2008 11:32

Naspäť na 2020

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.