Komárno - cestny most cez Dunaj

sekcia venovaná cestnej sieti

Moderátor: Moderátori

*Komárno - cestny most cez Dunaj — TD

Odoslaťod KN.SK » 04. Dec 2019 12:43

MOST KOMÁRNO - KOMÁROM (stav ku 18.03.2019) ~ podľa mňa to patrí skôr sem, ako do monitoringu. Možno niečo z tohto už bolo tu na fóre zverejnené.
REALIZÁCIA DIELA
Stavenisko mosta bolo odovzdané 14.08.2017. Piliere v Dunaji (č. 2 a č. 3) sa budujú na úzkych ostrovoch vytvorených z dvojstenných štetovnicových obohrádzok. Prístup k týmto pilierom a ich budovanie je realizované z pontónov a člnov.
Vzhľadom na obmedzenú nosnosť blízkeho Alžbetinho mosta a veľmi vzdialené najbližšie prechody cez Dunaj sa betónová zmes na časť stavby prístupnej zo Slovenska dováža z betonárky z Nových Zámkov (ONYX, s.r.o.). Na časť stavby prístupnej z Maďarska sa betónová zmes dováža z mesta Tata, Maďarsko ( FRISSBETON Kft.).
Výroba oceľovej konštrukcie prebieha vo všetkých krajinách V4. Pylón sa vyrába v Česku, v meste Slaný za Prahou (MCE Slaný, s.r.o.). Tu je pylón opatrený aj všetkými nátermi. Oceľové prstence pylónu (mimo dosah lodného žeriavu) výšky 3m sa montujú vežovým žeriavom nosnosti 50 t. Jednotlivé dielce nosnej konštrukcie sa vyrábajú v Poľsku v meste Bedzin za Katovicami (BANIMEX, Sp. z o.o.) a na Slovensku v Komárne v bývalých Slovenských lodeniciach (SAM, a.s.). Tieto jednotlivé dielce sa dopravia do Maďarska, Budapešti, časť Csepel, kde sa zvárajú do segmentov na celú šírku mosta a dĺžku 18 m (segmenty v oblasti pilierov, vzhľadom na väčšiu hmotnosť, majú dĺžku len 12 m.) Vo výrobni v Budapešti sa segmenty opatrujú aj všetkými nátermi.
Hotové segmenty sa loďou dopravujú proti prúdu Dunaja (aj popod všetky mosty Budapešti) na stavenisko a postupne sa za pomoci 200 t lodného žeriavu v blízkosti piliera č. 3 (pylón) pripájajú k nosnej konštrukcii. Bežný meter oceľovej nosnej konštrukcie má v priemere hmotnosť cca 8 t (segmenty v oblasti pilierov majú hmotnosť až do 12 t/bm). Postupne, na pripravenej podpornej skruži, sa segmenty od piliera č. 3 spätne zasunuli po výsuvných dráhach až ku krajnej opore č. 6 na slovenskej strane. Krátke pole na maďarskej strane sa vybuduje na podpernej skruži, postupným zasúvaním a zváraním segmentov smerom od piliera č. 2 k opore č. 1. Následne sa hlavné mostné pole bude montovať letmo a postupne pripínať na závesy pylónu.
V súčasnosti sú kompletne vybudované obidve krajné opory a medziľahlé piliere č. 4 a č. 5. Dokončujú sa horné časti driekov pilierov č. 2 a č. 3. Na pylóne je umiestnený dielec č. D8 z celkovo 34 dielcov pylónu. Z nosnej konštrukcie je namontovaných 16 segmentov z celkových 36. (Už neaktuélny stav!)
Súbežne s budovaním hlavného mostného objektu prebieha aj budovanie prístupových komunikácií k mostu či už zo strany Slovenska alebo Maďarska.

PRVKY PASÍVNEJ A AKTÍVNEJ BEZPREČNOSTI NA MOSTE
Vozovka mosta bude vybavená vertikálne trojúrovňovým zvodidlovým záchytným systémom celkovej výšky 1,5 m s úrovňou zadržania H3.
Odvodnenie vozovky mosta ako aj priľahlých chodníkov pre chodcov a cyklistov bude zabezpečené systémom atypických odvodňovačov. Voda bude cez zberné potrubia odvedená mimo priestor mosta. Tieto zberné potrubia budú pripojené na systémy odvodnenia prístupových komunikácií.
Na moste a priľahlých prístupových komunikáciách je navrhnuté verejné osvetlenie. Na moste budú osvetľovacie stožiare výšky 8,6 m v párovom usporiadaní po 24 m. Pôjde o stožiare atypického tvaru vybavené úspornými svietidlami LED, 75 W s dlhou životnosťou. Tieto svietidlá budú osvetľovať aj priľahlé chodníky pre chodcov a cyklistov.
Budovaný most križuje medzinárodnú dunajskú vodnú cestu. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné most vybaviť dopravným značením pre účastníkov plavby tak, aby zodpovedalo odporučeniam Dunajskej komisie a bolo v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a Maďarska. Most bude vybavený radarovou, svetelnou a dennou signalizáciou. Pylón mosta bude vybavený aj leteckou signalizáciou.
Na moste bude vybudovaný monitorovací systém pozostávajúci z nasledovných prvkov: meteorologická stanica, meranie sily v kábloch, monitoring teploty konštrukcie, monitoring pohybov ložísk, monitoring vibrácii (senzory zrýchlenia). Tento monitorovací systém bude napojený na 24 hodinový dispečing správcu mosta.
Súčasťou meteorologického monitoringu je integrovaná stanica na meranie rýchlosti vetra, teploty a zrážok ako aj merač námrazy umiestnený v horných vrstvách vozovky. Systém tiež obsahuje webový kamerový systém, ktorý slúži predovšetkým na monitorovanie prípadných výkyvov šikmých káblov. Káble treba monitorovať na základe údajov meteorologickej stanice merania rýchlosti vetra; v prípade rýchlosti vetra nad 40 km/h je nutné sledovať obraz webovej kamery. Systém webovej kamery je schopný nahrávať video snímky.
Po výstavbe bude most s úctyhodnou výškou pylónu cez 118 m, po komárňanskom komíne druhou najvyššou stavbou v okruhu 50 km a najvyšším mostom na slovenskom území ako aj v Maďarsku.
Mostom bude prechádzať aj medzinárodná cyklotrasa EuroVelo, konkrétne jej trasa č. 6, Nantes (FR) – Konstanca (RO), na slovenskom území Bratislava – Komárno – Štúrovo.
Vzhľadom na charakter celej konštrukcie mosta, včítane možnosti jeho slávnostného osvetlenia predpokladáme, že okrem svojho hlavného účelu ktorý most bude plniť, sa stane aj dominantou oboch miest a bude mu patriť čestné miesto medzi ostatnými mostami vybudovanými cez európsky veľtok Dunaj.

Pozri i Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj Komárom – Komárno cezhraničný most. Projekt vnútrozemských vodných ciest).
1190
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Re: Komárno - cestny most cez Dunaj

Odoslaťod KN.SK » 04. Dec 2019 14:55

Trošku staršie obrázťoky, ešte z 30. novembra 2019:
43479 43480 43480 Už chýbal (vtedy) kúsoček a scelí sa mostovka mosta.

43468 43472 43477 Na člne bol posledný diel mostovky, ktorým sa scelí mostovka mosta.

43458 43460 43461 Pilier štyri (P5) s časťou cyklolávky i so zábradlím a ľavostranná opora (OP6). Stavajú lávku i schody pre chodcov - za telesom mosta. Pribudli zvodidlá na budúcej I/64A a na jej zatrávnených svahoch zasadili kríky.

43440 ••• 43447 ••• 43450 Rozoberanie umelého ostrovčeka pri pravom brehu, bager vyberá balvany.

43483 Búrlivý vietor obnažil časť svahu zárezu pre cestičku pod návštevníckym centrom. Strhol ochrannú fóliu.

43466 Pohľad takmer od hladiny Dunaja – na našej strane.

43490 Najvyšší, ôsmy, pravostranný pár káblov akoby hore () nebol úplne celý zapuzdrený.
•••
Čerstvejší zo včera, 3. decembra 2019:
43493 Scelovací diel [14] je nižšie ako pravostranný piaty [p5], čiže je s chybným popisom. :roll:
Správne: 'Osádzanie' posledného dielu mostovky (14). :wink: Je zatiaľ privarený od slovenského ľavého brehu, preto je jeho pravá neprivarená strana ešte o niečo VYŠŠIE.
•••
O. T. z 2. decembra 2019:
43491 Stavenisko mosta a v diaľke sa pasúce srny, srnce na ozimine. :wink:
Pohľad na zimnú zasneženú krajinku z I/63, na juhu Slovenska. 2. decembra 2019 bol zasnežený juh Slovenska a sever Maďarska.:D
1191
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne

Odoslaťod KN.SK » 05. Dec 2019 12:29

Fotil som po 16. hodine. V Komárne zapadalo Slnko o 15:56 h, teda už 15 až 40 minút po jeho západe. Preto nie sú veľmi dobré. :( Skôr sa tam cez "týždeň" nedostanem.
43494 (Prišiel som na stavenisko mosta pätnásť minút po západe.)

43495 Pracujú...

43496 Takmer spojený...

43497 43499 Na člne už nie je žiaden diel mostovky.

43498 Tie dva vrchné káble sú už zapuzdrené. Porovnaj so sobotou 30. novembra 43490.

43500 43501 Posledný diel mostovky je na mieste. Privarený je zatiaľ len zľava. Koniec dlhšej - ľavej - časti je o niekoľko centimetrov nižšie, ako koniec kratučkej od pravého brehu.

43502 Tu ešte nie je privarený — pisatelia do tlače, "most" ešte nie je spojený, scelený.

43503 43520 Pracuje sa. Počuť zbíjacie kladivo.

43521 Stavenisko mosta už za tmy. Hrmocú. Stále sa robí. Na dnes stačilo, takmer trištvrte hodiny po západe Slnka, ide sa domov. :) I čiapka sa teraz zišla.
Robenie obrázkov trvalo možno dvakrát toľko. Ľad na oceli chodníka mosta - miestami uvoľnené, odškerené alebo chýbajúce plechy chodníka, šero, vietor a riedke zábradlie nad vodami Dunaja, to nie je tá najlepšia kombinácia na presun po ňom. :? 1192

P. S. V domčeku na stračej nôžke sa nesvietilo ako 25. novembra 2019. 43351.
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Re: Komárno - cestny most cez Dunaj

Odoslaťod oldmostar » 07. Dec 2019 08:50

Viem ze to tu zrejme kazdy cital, ale iba pre zhrnutie
https://www.etrend.sk/ekonomika/nasadili-poslednu-cast-pozrite-sa-ako-vyzera-novy-most-nad-dunajom.html

KN.SK odviedol si dobru pracu, pomerne dobre si dokumentoval vystavbu. Teraz uz iba dake drobnosti.

Co Ty len budes robit ked dokoncia aj tie? :D
oldmostar
diskutujúci
 
Príspevky: 69
Obrázky: 41
Založený: 13. Okt 2016 12:35

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — SPOJENÝ!

Odoslaťod KN.SK » 08. Dec 2019 01:07

43541 43542 Most už je naozaj spojený!
Stalo sa to buď 5. decembra alebo na Mikuláša. :wink:

Pohľad naň 43534 od nás a 43543 od nich.

43527 43532 43533 Už "betónujú" schody. Pribudla i drvina medzi cyklolávkou a korunou ochrannej hrádze - EuroVelo 6.
•••
Teraz bol ľahší presun po železničnom moste, ale i tak si treba dať pozor: 43523.
Trochu ma zdržal nákladný vlak, zaliezol som pre istotu medzi "konštrukciu". :|

oldmostar napísal:Co Ty len budes robit ked dokoncia aj tie? :D
Ďakujem, poprechádzam sa po ňom i pojazdím. :D Možno niečo i na starom Vážskom majú robiť... :wink: No a nový (?), ale ktovie či a kedy bude. :|
1194
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — SPÁJANIE

Odoslaťod KN.SK » 12. Dec 2019 14:53

Zaujímavé obrázky, kam sa nedostanem(e)... Zdroj.
43561 43563 43564 43565 43566 Ukladanie posledného dielu...

"Krst" udalosti šampanským...
43567 43568 43570

Ukladanie i z iných pohľadov:
43573 43575 43576
43559 43574

43560 Sledovači na neprvomájovej tribúne Návštevníckeho centra...
... 43571 a pri medzierke. :wink:

A trochu voľnejší preklad niektorých častí článku:
...a téli leállás miatt jövő tavasszal végzik el végső munkákat. A beruházásból
• a hídpálya szigetelése,
• az aszfaltozás,
• a helyszíni korrózióvédelmi munkák, burkolatjel festések, a korlátok elhelyezése, a köz- és díszkivilágítás szerelése,
• valamint a híd monitoring- és riasztórendszerének kiépítése,
• illetve a hajózási jelzések és légi akadály jelző felszerelése van még hátra.

Z dôvodu zimného pozastavenia prác sa budúcu jar budú robiť dokončovacie práce. Z tejto investície je treba ešte urobiť:
• izolácie mostovky;
• asfaltovanie;
• miestnu ochranu proti korózii, namaľovanie VDZ, pripevniť zábradlia, namontovať verejné a slávnostné osvetlenie;
• vybudovanie monitorovacieho a poplašného systému mosta;
• taktiež ešte signalizáciu pre vodnú/lodnú dopravu a (ochrannú) výstražnú signalizáciu pre leteckú dopravu.

A híd építése a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával 2020 május végére fejeződik be. Ezt követően indulhat meg mindkét országban a hatósági forgalomba helyezési – Szlovákiában használatbavételi – eljárás. A híd megnyitása a forgalom számára 2020. június végén várható.
Technickým odovzdaním-prebratím sa koncom mája 2020 ukončí stavba mosta. Po tomto sa úradne môže uviesť do prevádzky v každom štáte - v SR proces odovzdania do používania. Otvorenie mosta pre dopravu sa predpokladá/očakáva koncom júna 2020.

A híd különlegessége a hídpálya Szlovákiához közelebbi oldalán elhelyezkedő ferde pilon, amely a rajta átfűzött kábelek segítségével tartja a híd felső szerkezetét. A pilon összesen 118 méter magas. A szakemberek a pillérek készítése során közel 20 ezer köbméter betont építettek be. Az acélszerkezet súlya több mint 7 ezer tonna, ehhez adódik még a kábelek súlya, amely mintegy 320 tonnányira rúg.
Zvláštnosťou tohto mosta je naklonený pylón, ktorý je bližšie k Slovensku, cez ktorý sú "pretiahnuté" káble, ktorými sa "drží" horná konštrukcia mosta. Pylón je (celkovo) 118 metrov vysoký. Pracovníci dali do pilierov približne 20 000 m3 betónu. Hmotnosť oceľovej konštrukcie je viac ako 7 000 ton, k tomu treba ešte prirátať hmotnosť káblov, ktoré majú zhruba 320 ton.
1197
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne

Odoslaťod KN.SK » 13. Dec 2019 14:27

ja som napísal:...
• taktiež ešte signalizáciu pre vodnú/lodnú dopravu a (ochrannú) výstražnú signalizáciu pre leteckú dopravu.
...
Včera cestou domov po I/63 bola hmla, a hustla. Zo začiatku bolo vidieť len do polovice pylón, po čase len do dolnej tretiny. Vrch sťa odrezaný. Preto dúfam, že tam bude nielen "optická" signalizácia, ale i iná (?), hoci nový most bude ďaleko od leteckých trás. Vie niekto ešte aká sa tam dáva popri optickom majáku. Vďaka. 1199
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — Pylón je hore bez MP

Odoslaťod KN.SK » 13. Dec 2019 21:13

13. december 2019, oddnes je už pylón bez montážnej plošinky (MP).
43577 43578
1200
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — Pylón je hore bez MP

Odoslaťod KN.SK » 16. Dec 2019 14:49

• Pokračuje rozoberanie ochranného ostrovčeka pri pravom brehu, žeriav s vibračnou hlavicou vyťahuje oceľové profily štetovnicovej ohrádky. Ďalší, žltý, ich ukladá na vedľajší tlačný čln TS 1505.
43604 43606

• Naľavo od návštevníckeho centra (NC) sú uložené diely už rozobranej podpornej konštrukcie:
43605

• Odvoz betónovej drviny:
43594 43595 43603

• Stavajú cyklolávku [má už osvetlenie] a lávku i schody pre chodcov (za telesom mosta):
43592 43593 43602
43599 43600 43601 I budúca I/64A.

• Sprvu nezvyklý pohľad na pylón bez domčeka hore, ale už si na to pomaly zvykám :wink: (porovnania):
43590 43591 43608 14. december 2019.
43526 43534 43537 7. december 2019 — ešte s domčekom.

• Ďalšie pohľady naň, už hore bez:
43607 43609 43610
43611 43612 — z vedľajšieho mosta
43613 43614 43615 — z poľnej cesty pod železničným násypom
1203
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Re: Komárno - cestny most cez Dunaj

Odoslaťod Pacho » 16. Dec 2019 17:22

KN.SK, určite ten most "hore bez", je krajší a lepšie sa naň díva. :-)
Pacho
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 87
Založený: 09. Máj 2006 07:19
Bydlisko: Lipt. Mikulas

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — video

Odoslaťod KN.SK » 20. Dec 2019 21:33

https://youtu.be/jgA4GyFN-R4 Osadenie posledného dielu mostovky 3. decembra 2019.
1211
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne

Odoslaťod KN.SK » 21. Dec 2019 21:41

Svahy násypu od koruny hrádze (posypaná drvinou) k lávke pre chodcov sú už obložené kameňmi:
43644 43638 43639

43641 Pokoj na druhom brehu panuje. I na našom. :wink:

Búdka - montážna plošinka - je opäť vytiahnutá na pylón:
43647 43648 43649 - montážna plošinka nad pätou pylóna.
43607 43608 43609 - montážna plošinka bola uložená na člne.
1212
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

PF 2020 — Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne

Odoslaťod KN.SK » 31. Dec 2019 21:47

43696 Kolegovia, zdravie i šťastie!

Pokoj na...
43691 43692 43693
43694 43695 43697
1220
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne - letecká signalizácia

Odoslaťod KN.SK » 07. Jan 2020 23:19

Už bliká letecká signalizácia i na vrchu pylóna, uprostred temena. :wink:
Neviem presne odkedy. :( Dlhšie som tade po I/63 nešiel.
43730 43731 43578 13. december 2019.
.
1226
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — rozoberanie žeriavu.

Odoslaťod KN.SK » 10. Jan 2020 12:37

9. januára 2020 začali rozoberať žeriav:
43732 a porovnanie stavu 43733.
Včera sa mi nie veľmi podarila snímka. :? 1231
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — rozoberanie žeriava.

Odoslaťod KN.SK » 11. Jan 2020 23:19

Rozoberanie žeriava pokračuje (odstránili horné pripevnie žeriava k pylónu a opätovne ho dole pripevnili):
43741 Montážna plošinka stúpa, rameno žeriava klesá. 43694 :wink:

43735 Čiastočne oddebnené schody.
1233
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — rozoberanie žeriava.

Odoslaťod KN.SK » 16. Jan 2020 22:45

16. január 2020. Samorozoberanie sa žeriavu oddnes opäť pokračuje. :wink: Odstránená je i horná kotviaca konštrukcia na pylóne, ktorou bol k nemu ukotvený žeriav.
43755 43756 43757
Porovnaj s predošlým porovnaním: 43733 a i s 43736.
1236
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — už bez žeriava.

Odoslaťod KN.SK » 30. Jan 2020 21:11

Osihotený, len sám.
43788 43789 A búdka sa hore pomaly šplhá.
1247
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — už bez žeriava.

Odoslaťod KN.SK » 03. Feb 2020 14:29

Pokračuje sa už bez stavebného žeriava. Zostal tam len plávajúci Adamko. :wink:
43842 43829 43830
Snímané mobilom i fotoaparátom (preto niektoré sú sťa duplicitné).

43836 43837 Rozobrali (veľmi veľmi pravdepodobne) ochranný ostrovček pri pravom brehu, vybrali oceľové profily štetovnicovej ohrádky.

43835 Začiatok budúcej I/64A, KO a I/63. 43834 Portál nad budúcou I/64A pre ZDZ.

43831 Pilier štyri (P5) s budovanou cyklolávkou i so zábradlím. Schody pre chodcov sú hotové, stavajú ešte lávku pre chodcov - za telesom mosta - svahy jej násypu sú už dávnejšie obložené kameňmi.

4382443849 Juhozápadný ohľad smerom na novobudovaný most z najsevernejšej časti opevnenia Vážskej línie, teda i mesta.
• • •
Ešte so ...
43777 43778 43779
1251
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne

Odoslaťod KN.SK » 14. Feb 2020 09:07

Šup k druhému koncu mesta, k inému mostu:
43885 43886 "Búdka" je zopár dní úplne pod káblami.
1262
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne

Odoslaťod KN.SK » 20. Feb 2020 13:59

Niečo zo soboty 15. februára 2020:
43922 43923 43924 Už bez umelého stavebného ostrovčeka. A bez pomocnej konštrukcie.

43928 43930 Úpravy svahov na vysokom pravom brehu.

43943 43942 Pilier dva/spodok pylóna (P3). Chystá sa odstránenie umelého ostrovčeka.

43937 Pilier tri (P4) ešte v ochrannom poloostrovčeku.

43940 Ešte sú tam zvyšky pomocnej konštrukcie.

43919 43934 43935 43936 Upravuje sa svah násypu k cyklorampe a rozšírila sa koruna hrádze, po ktorej budú viesť obe cestičky.

43920 43931 Zľava i sprava. (Z brehov.)
• • •
43929 Za túto nepodarenú sa ospravedlňujem. :oops: (Betónová hrubá drvina.)
• • •
A niečo zo včerajšieho dňa, 19. februára 2020:
43947 Po vykolíkovaní robia nejaký deň akési jarky okolo KO.
1266
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne

Odoslaťod KN.SK » 29. Feb 2020 18:00

Niečo z FB:
44005 44006 Pod mostom.
44007 Pod mostom a pod pylónom. Vyťahovanie štetovnicového profilu.
44008 44009 44010 Rozoberanie stavbárskeho žeriava...
44011 Na mostovke - pohľad na ľavý breh. Dočasné osvetlenie mostovky.
44012 44013 Pohľady naň.
1271
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Budovanie mosta cez Dunaj v Komárne — KO

Odoslaťod KN.SK » 04. Mar 2020 18:39

Satelitný pohľad k 'marcu 2020' na KO k mostu (I/63 s I/64A).
44019 a pred asi desiatimi mesiacmi 44020.
Most ešte "neaktualizovaný" na googlemapách. 1276
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Re: Komárno - cestny most cez Dunaj

Odoslaťod metelesku.blesku » 04. Mar 2020 18:51

Ten kruháč tam mali postaviť až keď budú pokračovať s obchvatom KN (tipujem tak za 20 rokov). Dovtedy tam je úplne na ...nič. Stačila normálna T-križovatka s pruhom pre odbáčanie doľava.
To nemôže byť, lebo keď v Mýtnej bola dostatočná premávka, tak ja si myslím, že tá istá frekvencia je aj pri Pincinej.“ tvrdí starostka.
metelesku.blesku
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 905
Založený: 27. Sep 2019 20:44

Re: Komárno - cestny most cez Dunaj

Odoslaťod Vlados » 04. Mar 2020 22:22

Nie, hneď to mali stavať vrátane preložky II/573. Obchvat tak skoro nebude nakoľko bude musieť mesto obchádzať veľkým oblúkom.
slovník moderátora tohto fóra: "Keď sa pozries do zrkadla a vidíš k.ta tak zrkadlo za to nemôže."
neželám si devila ako moderátora tohto fóra, rovnako ako 74% hlasujúcich https://dialnice.info/viewtopic.php?f=6&t=23321
Vlados
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 149
Založený: 20. Okt 2008 09:06
Bydlisko: BA, občasne LC

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Cestná sieť

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 9 hostí.