Stránka 27 z 27

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 23. Jan 2023 15:59
od Miro
Nechajme to. Verím, že na doplnkovú zelenú šípku budeme dávať prednosť ako doteraz, bez ohľadu na to, čo je vo vyhláške 30/2020 napísané.

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 23. Jan 2023 21:45
od Miro
Celkom dobrý bordel. Od 1. apríla 2020 do 29. marca 2022 naozaj platilo to, čo som tvrdil. Potom niekto na to prišiel a od 30. marca 2022 platí to čo predtým, viď §30a, písmeno b) vyhlášky 30/2020:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy ... ragraf-30a
zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok znamená pre vodiča možnosť pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej alebo žltej farby v tvare plného kruhu, pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere.


Toto platí do 31. marca 2024. Dovtedy by sa zrejme mala táto signalizácia zmeniť tak, aby vozidlá z kolízneho smeru nemali voľno.

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 26. Jan 2023 06:39
od Čavo
Čiže to budú meniť podľa praxe v NR? Lebo mám pocit, že v NR sú všetky križovatky s doplnkovou zelenou šípkou, ktorá je vedľa červeného plného signálu, nekolízne. čo je šialené keď si na to vodiči zvyknú, ale nemusí to tak byť. Podľa mňa tam, kde už to je nekolízne, má byť plný semafór pre ten smer.

Podľa mňa tá zelená šípka bola vymyslená na to, aby sa rýchlejšie vyprázdňovali križovatky, ak zrovna smer, ktorý má voľno nie je plne využitý. Ak to chcú zabezpečiť nekolízne, tak tam stačí dať plný semafór pre ten smer.

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 26. Jan 2023 08:56
od Miro
Áno, máš pravdu, svietiaca doplnková zelená šípka potom stráca zmysel.

Na možnosť odbočenia vpravo pri zasvietenej červenej máme novozavedené dopravné zariadenie 730 - Zelená šípka. To je zelená šípka namaľovaná na kuse plechu alebo iného materiálu, nie je to svetelný signál.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy ... 7691-2.pdf

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 26. Jan 2023 15:50
od KLEPETO
Dokonca už aplikovaná na dočasnej CSS na začiatku Slovenského Grobu na križovatke ciest 1082 a 1083. Plechová tabuľka so zelenou šípkou na úrovni červeného signálu. Možnosť takto odbočiť pokiaľ je červená a nič nejde z ľava od Grinavy alebo z prava od Vajnor.

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 26. Jan 2023 16:00
od Miro
Mimochodom tieto tabuľky so zelenou šípkou si pamätám z detstva v 60. rokoch v Bratislave.

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 26. Jan 2023 17:30
od pa3ck
Doplnkový signál so zelenou šípkou má síce rovnaký význam ako pri trojfarebnom šípkovom semafore, ale používa sa tam, kde pre odbočenie doprava nie je samostatný pruh

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 26. Jan 2023 21:22
od Miro
To je pravda. Trojfarebný semafor so šípkovými signálmi sa môže použiť len tam, kde je pre daný smer samostatný pruh (viď §15 ods.3).
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy ... 15.odsek-3

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 30. Jan 2023 08:28
od Čavo
V Nitre nájdeš všeličo. Napr. samostatný pruh doprava a doplnková šípka bez kolízie: https://www.google.com/maps/@48.3018617 ... 312!8i6656
https://www.google.com/maps/@48.3029294 ... 384!8i8192
https://www.google.com/maps/@48.308959, ... 384!8i8192
Špecialitka doplnková šipka priamo a doprava (priamo svieti len spolu s doprava a určite je bezkolízna, keď svieti len doprava nie som si istý): https://www.google.com/maps/@48.3079896 ... 384!8i8192

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 02. Feb 2023 08:30
od badger-FB
Na semaforoch pribudla nová značka. Zásadne mení spôsob jazdy cez križovatku. Má to však svoje pravidlá

Obrázok

https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/6 ... clanok_box

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 02. Feb 2023 09:08
od Miro
Táto doplnková šípka má v súčasnosti (takmer) rovnaký význam, ako doplnkový zelený svetelný signál v tvare šípky svietiaci súčasne s plným červeným signálom - môžeš ísť daným smerom, ak dáš prednosť tým, ktorí majú normálnu zelenú.

Po skončení prechodného obdobia (od 1.4.2024) bude mať doplnková svetelná zelená šípka rovnaký význam, ako zelený signál na trojfarebnom semafore. Dovtedy majú správcovia ciest upraviť signálne plány na križovatkách tak, aby doplnkový zelený signál nesvietil súčasne so zelenou v inom smere.
(Pozri vyhl. 30/2020 Z.z. §15 ods.5 a §30a ods.b)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy ... 15.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy ... ragraf-30a

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 02. Feb 2023 09:41
od Peter_CA
Miro napísal:Táto doplnková šípka má v súčasnosti (takmer) rovnaký význam, ako doplnkový zelený svetelný signál v tvare šípky svietiaci súčasne s plným červeným signálom - môžeš ísť daným smerom, ak dáš prednosť tým, ktorí majú normálnu zelenú.

Aby sa to v budúcnosti neplietlo, definoval by som to naopak "doplnkový zelený signál má takmer rovnaký význam ako doplnková šípka". Pretože je to ten svetelný signál, ktorému sa (snáď) zmení význam.

Aby sme to zhrnuli, keď už po toľkých bojoch máme schválené TP 117, tak sa pozrime do nich
2.5.5.8 Doplnková zelená šípka pred križovatkou
Doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok pred križovatkou sa môže používať výlučne spolu s plnými všeobecnými signálmi pre vozidlá. Prípustná je len doplnková šípka vpravo.
Signál je určený na umožnenie odbočenia vpravo za obdobných podmienok ako pri použití smerového signálu. Signál sa smie dávať iba za nasledujúcich podmienok:
1. na danom vjazde do križovatky je dávaný plný signál Stoj,
2. sú splnené podmienky na dávanie smerového signálu Voľno pre smer jazdy vpravo podľa 2.5.4.6 okrem požiadavky na vyznačenie samostatného odbočovacieho pruhu pre smer jazdy vpravo,
3. pre vjazd orientovaný oproti vjazdu, pre ktorý signál doplnkovej šípky vpravo platí, nie je dávaný doplnkový signál zelenej šípky vľavo v protiľahlom rohu križovatky.

2.5.4.6 Použitie plných signálov a smerových signálov
6. Ak sa dáva smerový signál Voľno, nesmie vozidlo v smere jazdy, pre ktorý tento signál platí, križovať:
a) smer jazdy iných vozidiel, pre ktoré je súčasne dávaný signál plný alebo smerový signál Voľno,
b) miesto na prechádzanie, na ktorom je chodcom a/alebo cyklistom dávaný signál Voľno,
c) priechod pre chodcov alebo priechod pre cyklistov


A ešte zelená šípka
2.5.6.1 Zelená šípka (Z 730)
Zariadenie umožňuje vodičovi odbočiť doprava pri rozsvietenom signáli Stoj.
Smie sa používať iba v kombinácii s plnými signálmi a len vtedy, ak má vodič dostatočný rozhľad na chodcov a na vozidlá vchádzajúce do križovatky zo všetkých ostatných vjazdov počas celej doby ich prejazdu križovatkou.
Zariadenie sa nesmie použiť v nasledujúcich prípadoch:
1. na danom vjazde do križovatky sa používajú popri plných signáloch tiež smerové signály pre smer jazdy vpravo alebo doplnková zelená šípka pred križovatkou,
2. na vjazde do križovatky orientovanom oproti vjazdu, na ktorom je zariadenie umiestnené, sa používajú smerové signály pre smer jazdy vľavo alebo doplnková zelená šípka vľavo v protiľahlom rohu križovatky,
3. pre smer jazdy vpravo je vyznačený viac ako jeden jazdný pruh (vrátane pruhov určených aj pre iný smer jazdy),
4. pri odbočení vpravo vodič križuje koľaje električky alebo sa krátko za križovatkou nachádza priecestie,
5. pri odbočení vpravo vodič križuje obojsmernú cyklistickú infraštruktúru alebo jednosmernú cyklistickú infraštruktúru, na ktorej napriek tomu často dochádza k jazde cyklistov v opačnom smere a nie je tomu možné zabrániť vhodnými opatreniami,

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 02. Feb 2023 12:15
od Miro
Ďakujem za doplnenie.
Takže doplnkový zelený signál môže byť len pre smer vpravo? Tak to by bolo vhodné opraviť aj vo vyhláške 30/2020 v §15 ods.5. Ten hovorí, že môže byť aj pre iné smery.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy ... 15.odsek-5

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 03. Feb 2023 10:31
od IDV
Je vozidlo povinne ist doprava? Alebo moze cakat na zelenu zo semaforu

Re: Dopravná polícia na slovenskej cestnej sieti

OdoslaťOdoslané: 03. Feb 2023 11:52
od Miro
V texte vyhlášky je napísané, že zelená šípka "umožňuje" odbočenie a ďalej, že "smie" odbočiť len z pravého pruhu. To by znamenalo, že nemusí. Ale v zákone o cestnej premávke je napísané, že vodič nesmie obmedzovať plynulosť cestnej premávky, takže by sa tým asi dopustil priestupku.